Vize Uyap 1 Çözümlü Sorular ve Cevaplar

admin

Administrator
Yönetici
Admin
4 Eyl 2018
565
172
43
#1
ADL203U - ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ IÜnite 1 - Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP)

Hakkında Temel Bilgiler

[HR][/HR]
Hangisi UYAP’ın yararlarından biri değildir?

A) Adaletin daha hızlı tecelli etmesinin sağlanması
B) Dava masrafları ile yargı giderlerinin azaltılarak
kadro açığından kaynaklanan yükü hafifletmeC) Personelin moralini arttırarak, kaynakları etkinbir şekilde kullanma
D) Kullanıcılarının bürokratik işlemlerdenkurtulmalarını sağlama
E) Kurumu kâğıtlı ortama taşıyarak güvenilirliğiniarttırma

Çözüm: UYAP, kullanıcılarının kıymetli vakitlerinibürokratik işlemlerden öte dikkatlerini asıl işlerinevermelerini, adaletin daha hızlı tecelli etmesininsağlanmasını, dava masrafları ile yargı giderlerininazaltılarak kadro açığından kaynaklanan yükühafifletmek, personelin moralini arttırmak ve kaynaklarıetkin bir şekilde kullanmak üzere geliştirilmiş olan birbilişim sistemidir. Yargı birimlerinin ve AdaletBakanlığının merkez birimlerinin iş süreçlerinihızlandırmayı, güvenilirliğini arttırmayı ve kurumukâğıtsız ortama taşımayı hedefleyen bir bilgi sistemidir.Doğru cevap E’dir.

[HR][/HR]
 

Ekli dosyalar