Aöf Dersleri Özetleri - Çıkmış Sorular - Sınav Soruları

AÖF Ders Özetleri Uygulamasına Hoş Geldiniz,Uygulamadan tam anlamıyla faydalanmak için üye olunuz.

Vize Üretim Yönetim Sistemleri 3.Ünite Ders Notu


#1
Üretim Yönetim Sistemleri​

3.Ünite Özet​
Ürün Geliştirme :
İşletme Durum Analiz Faaliyetlerine, Pazarlama Çalışmalarına, Teknik Tasarım Faaliyetlerine, Üretim Planlamanın Hazırlanmasına ve Ürün Tasarımının Onaylanmasından Bu Planların Uyumlu İşleyişine Kadar Tüm Faaliyetleri Kapsamaktadır.
Ürün Geliştirme İçindeki İşletme ve Finansal Yönetim Faaliyetleri Tasarım Sürecine Dahil Değildir ve Ayrıca Üretim Süreci Ne Tasarım Sürecine ne de Ürün Geliştirme Sürecine Dahil Bir Faaliyettir.
Modern Bir Süreç Olan Ürün Geliştirmeye Yaratıcılık, Kavrayış, İletişim, Test Etme ve İkna Etme Faaliyetleri Dahildir. Genel Olarak, Ürün Geliştirme Süreci Üç Aşamadan Oluşmaktadır: Fırsatın Anlaşılması, Bir Kavram Geliştirilmesi ve Kavramın Uygulanması.
Fırsatın Anlaşılması Pazar Fırsat Analizi İle Günümüz Müşteri Kitlesinin Üründen İstedikleri ve Beklentileri Belirlenmeye Çalışılmaktadır. Rakip Ürünlerin Hangi Yönlerden Zayıf, Hangi Yönlerden Güçllü Olduğu ve Müşterilerin Ne Kadar ve Nasıl Tatmin Edildiği Rekabet Analizi ile İncelenmektedir.
Kavram Geliştirilmesinde Ürünün Genel Pazar Özellikleri Tasarlanmakta Müşteri İstek ve Gereksinimlerini Sağlamak İçin Yapması Gerkenler Belirlenmektedir.
Kavramın Uygulanması Seçilen Kavrama Satın Alınan veya Üretilen Montaj Parçaları İle Montaj Özelliklerine Göre Bir Form Verilmekte ve Modelleme Yapılmaktadır. Bu Aşama Sonucu Prototip Çıkmaktadır.
ÜRÜN YAŞAM SÜRECİ
Birçok Ürün Eskiyeceği, Aşınacağı ya da Modası Geçeceği Bilinerek Üretilmektedir. Ayrıca Her Ürünün de Pazarda Ekonomik Ömrünü Sürdürebileceği Bir Süre Bulunmaktadır.Bu Süreç Sonunda Ürün Pazardan Kalkmaktadır.
Ürün Pazarda Başarılı Olması İçin Pazarlama Bilgisi, Ürün Tanımlaması ve Ürün Tasarımı Gibi Konular Arasında Koordineli Bir İlişki Gereklidir. Bununla Birlikte, Ürün Planlaması, Kaynak Talebi, Dağıtım Şekli ve Yerleri Gibi Sorunlarda Çok İyi Çözümlenmelidir.
Ürünün Pazara Girmesi, Kalması ve Sonra da Ortadan Kalkmasına Ürün Yaşam Süreci Adı Verilmektedir.
Ürün Yaşam Eğrisi O Ürünün Çeşitli Dönemlerdeki Satışlarının ya da Pazar Payının Zaman İçindeki Durumunu Yansıtmaktadır.

Sunuş Döneminde Yeni ve Pek Fazla Bilinmeyen Bir Ürün Olduğu İçin Talep Düşüktür. Bu Dönemde Yoğun Reklam, Ürünün Tanıtımı İçin Önemli Olmaktadır. Üretim Hacmi Düşük Maliyet Yüksektir.
Gelişme Döneminde, Talebin Artması ve Maliyetlerin Düşmesiyle Birlikte Pazar Payı Artmakta ve Kar Elde Edilmekte
Olgunlaşma Döneminde Büyük Hacimli Üretim Yapılırken Üretimde Maliyetler Düşme Göstermektedir. Satış İvmesi Azalmakta ve Bir Denge Noktasına Gelmeye Başlamaktadır.
Sonuçta Ürün, Ömrünün Son Dönemi Olan Düşüş Dönemine Girmektedir. Satışların Düşmesiyle Beraber Karların Azalmasıdır.
ÜRÜN TASARIM SÜRECİ
Genel Olarak, İnsan Yapımı Nesnelerin Planlanması ve Kavramsallaştırılmasına Tasarım Denmektedir.
Veya Tasarım Ürün, Çevre, Bilgi ve İşletme Kimliği ile İlişkili Temel Tasarım Elemanlarının Yaratıcı Kullanımı Aracılığı ile Müşteri Memnuniyetini ve İşletme Kralılığını Optimize Etmeye Çalışan Süreçtir.
Performans – Kalite – Dayanıklılık – Görünüm – Maliyet
Tasarım Kavramında Dikkat Çeken Üç Konu Vardır. Tasarımda Somut Çıktılar Olması – Yaratıcı Bir Faaliyet Olması – Bilginin Somut Bir Çıktıya Dönüştürüldüğü Süreç Olmasıdır.
İnovasyon, Yeni Fikir ve Çözümlerin Organizasyonlarda Başarılı Bir Şekilde Uygulanmasıdır.
Veya İnavasyon Farklı, Değişik Yeni Fikirler Geliştirmek ve Bunların Uygulanarak Ticari Yarara Dönüştürülmesi Sürecidir.
İcat Var Olan Bir Probleme Bulunan Yeni Bir Çözümse İnovasyon Bu Çözümün Ticari Başarı Getiren Şekilde Uygulanmasıdır.
TASARIM SÜRECİNİN TEMEL BASAMAKLARI
Uyarıcı/Başlatan Süreci Başlatandır.
Kavram Geliştirme İşletmenin Güçlü, Zayıf Yönleri, Olanakları ve Pazar Gereksinimlerini Göz Önünde Bulundurulması
Proje Planlama İşletme Fikri Kaynakları Dağıtan ve Zaman Çizelgesini ve Bütçeyi Oluşturan Bir Ürün Planı Hazırlanmalıdır.
Tasarım Brifi Teknik Finansal Pazarlama ve Tasraım İle İlgili Bilgiler Bulunmalıdır.
Tasarım Yeteneği Kaynağı
Kavram Tasarımı Tasarım Fikrinin Ana Hatları Ortaya Çıkarılmaktadır.
Tasarım Spesifikasyonları Çizimler ve Modeller İle Gerçek Tasarımın Detayları Şekil Almaktadır.
Kavram Geliştirme Tasarımın Detaylandırılması Kayıp Yada Eksik Bilgini Toplanması ve Önemli Stratejik Sorunların İncelenmesi
Prototip ve Test
Detaylı Tasarım
Pazar Geliştirme
Teknik Geliştirme Fizibilite Hata Giderme ve Üretim Kolaylığı Gibi Konular ile İlgili Teknik Problemler Bulunmakta ve Çözümlenmektedir.
Pazara Sürme
Değerlendirme Süreç ve Proje Çıktılarının Analizi Yapılmakta ve Aynı Zamanda Bütçe Zaman ve Elde Edilen Başarı Açısından Hedeflenen Amaçlara Ulaşılıp Ulaşılmadığını Belirlemek.
Destek ve İlaveler Ürün Pazara Sunulduktan Sonra Müşterilerden Alınan Geri Besleme İle Teknik Anlamda Ürün Hakkında Çok Bilgi Öğrenilmektedir.
Yeniden İnovasyon
İŞLETMELERDE ÜRÜN TASARIM KARARLARI
Tasarımın 4C’si
Yaratıcılık (Creativity) Daha Önceden Olmayan Bir Şeyin Yaratılması
Karmaşıklık (Complexity) Tasarımın Şeklinden Yapısına ve Malzemesinden Rengine Kadar Bir Çok Eleman ve Parametreler Hakkında Kararı Kapsaması.
Uzlaşma (Compromise) Performans ve Maliyet Görünüm ve Kolay Kullanım Gibi Konular Hakkında Ödünleşmesi.
Seçim (Choice) Tasarım Kavramdan Rengi Ya Da Şekline Kadar Birçok Konu Hakkında Kararlar Verilmesi

İŞLETMELERDE ÜRÜN TASARIMINI ETKİLEYEN ETMENLER
Bunlar Arasında Pazarlama, Pazar Araştırması, Yeni Üretim Yöntemleri, Ekonomik Analizler, Üretim, Teknolojik Bilgi, Dayanaklılık ve Güvenirlilik, Kullanış Özellikleri, İşlevsel Özellikler, Araştırma Geliştirme, Malzeme ve Makine Olanakları, Reklam, Satış, Estetik Unsurlar Sayılabilmektedir.
Tasarımı Etkileyen Etmenlerden Açıkca Gözükmeyen Veya Ölçülemeyen Bazı Etmenler Şunlardır
İşletme Politikaları Genel Olarak Üst Yönetim İşletmenin Amaçları Doğrultusunda Ürünün Şeklini ve İşlevlerini Belirlemeye Çalışmaktadır.
Pazarlama Olanakları Pazarlama Kavramları İçinde Müşteri ve Rakipler Ürüne Etkileri Açısından Önemli Olmaktadırlar.
Ürün Özellikleri
Ekonomik Etmenler
Üretim Olanakları

Ürünü ve Üretim Sürecini Basitleştirmek İçin Dikkat Edilmesi Gereken Temel İlkeler
Üründe Kullanılan Parça Sayısının Azaltılması
Ortak Parça ve Süreçlerin Kullanılması
Standart Parçaların Kullanılması
Montaj Sürecinin Basitleştirilmesi
Ürün Çeşitliliği İçin Modülerlik Kullanılması
Üründe Modülerlik, Bir Bütünü Oluşturan Standart Bileşenlerin Farklı Birleşimlerinin Kullanılması
Sonucundan Ürünün Farklı Versiyonlarına Olanak Verilmesine Denmektedir.
Ürün Özelliklerin ve Tolerasnların Gerçekçi Olması
Ürünlerin Dayanıklı Olması
ÜRÜN TASARIM ARAÇ VE YÖNTEMLERİ
Kalite Fonsiyon Yayılımı (Quality Function Deployment)
Kalite Fonsiyon Müşteri Gereksinim ve İstekleri Doğrultusunda Firmanın Başarısını Garanti Altına Almaya
Yönelik Olarak Kullanılan Önleyici Niteliğe Sahip ve Doğru Sonuçlara Ulaşmaya Büyük Katkı Sağlayan Bir
Yöntemdir. Kalite Fonsiyon Yayılımı Yöntemi Müşteri İle Üretici Firma Arasında iyi Bir İletişimin
Kurulmasında Köprü Görevi Gören Bir Araçtır.

Yada Kalite Fonsiyon Yayılımı Yeni Ürün Tasarımında yada Var Olan Bir Ürünün İyileştirilmesinde Kullanılan
Müşteri Gereksinim ve İstekleri Doğrultusunda Firmanın Başarısını Garanti Altına Almaya Yönelik Önleyici
Niteliğe Sahip ve Doğru Sonuçlara Ulaşmaya Büyük Katkı Sağlayan Bir Kalite Geliştirme Yöntemidir.

Değer Analizi/Mühendisliği (Value Analysis/Engineering)
Değer Analizi Ürünün Yapısı ya da Şeklinden Daha Çok İşlevine Odaklanan Bir Tasarım Yöntemi Olurken Aynı
Zamanda İşletmeler Tarafından Maliyet Azalmada da Kullanılmaktadır. Bu Yöntem Öncelikle Hizmet ya da
Ürünün Taşıması Gereken Fonksiyonları Analiz Ederek Maliyeti Azaltan Alternatif Ürün ve Üretim
Seçenekleri Türetmeyi Amaçlamaktadır.
Yada Değer Analizi Müşteri İstek ve Gereksinimlerini Karşılayan ürün Fonksiyonlarına Odaklanarak Maliyet
Azaltan Alternatif Ürün ve Üretim Seçenekleri Türetmeyi Amaçlayan Bir ürün Tasarım Faaliyetidir.
Değer Analizinin Üç Önemli Konusu Farklı Disiplinlerden Oluşturulan Takımların Kullanılması Ürün
Fonksiyonelliği ve Değerinin Sistematik Bir Yöntemle Değerlendirilmesi ve Ürün Basitleştirmeye
Odaklanmasıdır.
Taguchi Yöntemi
İşletmelerin Ürün Tasarım Geliştirme ve İyileştirme Çalışmalarında Kullandığı Kontrol Edilebilen ve
Edilemeyen Değişkenlerin Hedef Kalite Parametreleri Üzerinde Etkilerini Belirleyen Yönteme Taguchi
Yöntemi Adı Verilir.


Eş Zamanlı Mühendislik (Concurrent Engineering)
Ürün ve Süreç Tasarımının Birbirine Paralel Yürütülmesi Amaçlanmaktadır. Böylece Ürün Geliştirme
Sürecinde Ciddi Oranda Zaman Tasarrufu Sağlanmaktadır. Bu Yöntemde Ulaşılmak İstenen Pazarlama
Finans İnsan Kaynakları Araştırma Geliştirme ve Üretim Gibi İşletme İşlevlerinden Çalışanların Bir
Araya Getirilmesidir.
ÜRETİM SÜRECİ SEÇİMİ
Amaç Eldeki Tüm Olanakları (Sermaye İş Gücü Donanım vb) Kullanarak En Uygun ve Ekonomik Üretim
Sürecini Belirlemeye Çalışmaktır.
Yada Üretim Süreci Seçimi İşletmenin Sahip Olduğu Sermaye İşgücü, Donanım Gibi Olanakları Kullanarak
En Uygun ve Ekonomik Üretim Sürecini Belirlemeye Çalışmaktadır.
Üretim Sürecinin Yapısı Yer Alacak İşlemler ve Sıraları ve Bu Süreçte Yer Alacak Makine Donanım ve
Teknolojinin Belirlenmesi Konularında Kararlar Verilmeye Çalışılmaktadır.
Dönüşüm Süreçleri Malzemeye İlk Şeklini Veren Temel Süreçlerdir. Kağıt Petrol Plastik Detarjan Gibi
Kimyasal İşlemler Dönüşüm Sürecine Örnek Olarak Verilmektedir.
Şekil Verme ve Fabrikasyon Süreçleri Saçtan Araba Kapısının Yapılması Gibi Ham Maddenin Şeklinin
Değiştirilmesi İçin Gerekli İşlemlerden Oluşmaktadır.
Montaj Süreçleri Parça ya da Malzemelerin Bir Araya Getirilmesi Amacını Taşyan Kaynak Lehim Perçin
Vidalama Yapıştırma Gibi İşlemlerden Oluşan Sürectir.
Bitirme Süreçleri Ürünü Dış Etkenlerden Koruyan İşlemler ve Ambalajlamadır.
Nakliye Süreçleri Nakliye Süreçlerinde Ham Madde Malzeme Ürün ya da İnsanların Yer Değiştirmesi Söz
Konusudur.
Büro Süreçleri Bu Süreçlerde Bilgi Dönüşümü Söz Konusu Olmaktadır.