Aöf Dersleri Özetleri - Çıkmış Sorular - Sınav Soruları

AÖF Ders Özetleri Uygulamasına Hoş Geldiniz,Uygulamadan tam anlamıyla faydalanmak için üye olunuz.

Final Türkiyenin Toplumsal Yapısı Final Ders Özeti


admin

Administrator
Yönetici
Admin
#1
En küçük grup iki kişiden oluşan ikili yani “DİAD”dır. Evli çiftler buna örnek verilebilir. Bu ikiliye bir kişi daha katılır
ve grup üç kişiden oluşursa bu kez üçlü yani “TRİAD” ismini alır

Normlar, yaptırımı olan kurallar bütünüdür.
Not: Norm=Kural

Cooper’a göre aile, bireyleri sınırlayıcı olan rollerde uzmanlaştırır.

Köy Enstitüleri 17 Mayıs 1940 tarihli Kanun’la kurulmuş ve 1954 yılında kapatılmıştır

1944 yılında ABD’nin öncülüğünde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Para ve Finans Konferansı sonucunda BrettonWoods Anlaşması imzalanmıştır

Atatürk’ün talimatıyla Türkiye’nin ilk ulusal bankası olan Türkiye İş Bankası 26 Ağustos 1924 tarihinde kurulmuştur.

Osmanlı Devleti’nin geldiği bu farklı gelenek siyasa bakımından Doğu despotizmi, din bakımından Sünni halifeliğigeleneğidir.

BİREYSELLİK İLKESİ: Seçimlerde bireysellik ilkesi seçme hakkının kişiye özgü olması ve bu hakkın hiçbir suretlebaşkasına devredilememesidir.
SERBESTLİK İLKESİ: Seçimlerin her tür siyasal, ekonomik, toplumsal baskı ve korkulardan uzak olarak gerçekleşmesianlamına gelir.

Adli yargıda en üst merci Yargıtay, İdari (Yönetsel) yargıda en üst merci ise Danıştay’dır


Yapısal işsizlik, açık işler olduğu hâlde iş gücünün vasıflarının ya da özelliklerinin bu işlere uygun olmaması nedeniyle
ortaya çıkan işsizlik tipidir.
Konjonktürel işsizlik, piyasada talep azalması nedeniyle üretimin dönemsel olarak daralması durumunda ortaya
çıkan, özellikle ekonomik gerileme dönemlerinde artan bir işsizlik türüdür.
GİZLİ İŞSİZLİK, bir işte bir kişinin çalışması yeterli olacağı halde daha fazla kişinin çalışmasıyla ortaya çıkan
işsizlik türüdür.

KÜRESELLEŞME ile bilgi ticari bir meta haline gelmiş ve piyasada alınıp satılmaya başlanmıştır.

KÜLTÜREL SERMAYE, bireylerin ya da grupların eğitim başarısı ve sosyal statülerine ailenin geçmişinin (background)ve eğitimin katkısını ifade eder.