Aöf Dersleri Özetleri - Çıkmış Sorular - Sınav Soruları

AÖF Ders Özetleri Uygulamasına Hoş Geldiniz,Uygulamadan tam anlamıyla faydalanmak için üye olunuz.

Konu Çalışma Tıbbi terminoloji Vize-Final Çalışma Soruları-Cevapları


admin

Administrator
Yönetici
Admin
#1
İdrarda kan bulunmasına ne ad verilir?

Hematuria

Aşağıdakilerden hangisi 3. ventrikülü, 4. ventriküle bağlar?
Aquaductus mesencephali

Alt çene kemiğine ne ad verilir?
Mandibula

Aşağıdakilerden hangisi transvers eksende öne doğru yapılan harekete verilen isimdir?
Flexio

Excavatio recto-uterina (Douglas çıkmazı) nerede bulunur?
Rectum-uterus

Labrum acetabulare aşağıdaki eklemlerden hangisinde bulunur?
Art. Coxa

Pelvis renalis'te idrar birikmesinden dolayı böbreğin şişmesine ne ad verilir?
Hidronefroz

Deride bulunan mekanoreseptörlerden hangisi ağrı duyusunu algılar?
Nociceptors

Aşağıdakilerden hangisi günlük idrar miktarının 100 ml’den daha az olması veya hiç idrar çıkartılmaması durumudur?
AnuriLens kapsülünün saydamlığını kaybederek bulanıklaşmasına ne ad verilir?
Katarakt

Aşağıdaki kaslardan hangisi sırt bölgesinde bulunan kastır?
Musculus trapezius

Aşağıdakilerden hangisi midenin bölümlerinden değildir?
a) Kardia
b) Fundus
c) Corpus
d) Apex
e) PilorDuctus ejaculatorius aşağıdaki yapılardan hangisine açılır?
Pars prostatica

Aşağıdakilerden hangisi idrar borusu olarak tanımlanmaktadır?
Ureter

Gluteal (kalça) bölgesinde enjeksiyonun yapıldığı alan aşağıdakilerden hangisidir?
Üst-dış taraf

Derinin ısı izolasyonunu sağlayan tabakası aşağıdakilerden hangisidir?
Hipodermis

Aşağıdaki terimlerden hangisi göğüs kafesi anlamına gelmektedir?
Toraks

Aşağıdakilerden hangisi tuba uterina’nın kısımlarından biri değildir?
a) Infundibulum tubae uterinae
b) Ampulla tubae uterinae
c) Isthmus tubae uterinae
d) Pars uterina
e) FundusAnatomik olarak karın boşluğu kaç bölgeye ayrılmıştır?
9

Aşağıdaki hareketlerden hangisi vertical eksende yapılır?
a) Supination
b) Adduction
c) Abduction
d) Flexion
e) ExtantionFetus derisinde bulunan kıllara ne ad verilir?
Lanugo

Böbreklerin iltihaplanmasına ne ad verilir?
Nefrit

Akciğerleri saran zara ne ad verilir?
Pleura

Aşağıdakilerden hangisi nefes alma anlamına gelmektedir?
a) Respiration
b) Inspiration
c) Expiration
d) Vital kapasite
e) VentilationAşağıdaki kaslardan hangisi gluteal bölgede (kalça) bulunur?
a) Musculus gluteus maximus
b) Musculus deltoideus
c) Musculus trapezius
d) Musculus pectoralis major
e) Musculus quadriceps femorisAşağıdaki kaslardan hangisi omuz bölgesinde bulunur?
a) Musculus triceps brachii
b) Musculus rectua abdominis
c) Musculus biceps brachii
d) Musculus temporalis
e) Musculus deltoideusAşağıdakilerden bozukluklardan hangisine sahip olan birey uzak nesneleri göremez?
Miyopi

Aşağıdakilerden hangisi büyük tükrük bezlerindendir?
Gl. Parotidea

Uyluk bölgesinde bulunan kemiğine ne ad verilir?
FemurBöbreğin en küçük fonksiyonel birimine ne ad verilir?
Nefron

Aşağıdaki eklemlerden hangisi spheroid tiptedir?
Articulatio humeriAşağıdakilerden hangisi kulak çınlaması anlamına gelmektedir?
Tinnitus

"Femur" ifadesi hangi bölgeyi tanımlar?
Uyluk

Aşağıdakilerden hangisi transvers eksende öne doğru yapılan harekete verilen isimdir?
Flexio

Aşağıdakilerden hangisi cornea nakli anlamına gelir?
Keratoplasti

Akciğerlerden oksijen satürasyonu zengin (oksijenlenmiş) kanı alan kalp bölümü hangisidir?
Atrium sinistrum

Aşağıdakilerden hangisi kadın, iç genital organlarından biri değildir?
a) Ovarium
b) Tuba uterine
c) Uterus
d) Vagina
e) VulvaTriküspid kapak kalbin hangi bölümleri arasındadır?
Atrium dextrum-ventriculus dexterAşağıdaki hormonların hangisinin yetersizliğinde diabedes insipidus hastalığı meydana gelir?
Antidiüretik hormon (ADH)

Aşağıdakilerden hangisi 3. ventrikülü, 4. ventriküle bağlar?
Aquaductus mesencephali

Anatomik pozisyonun tanımında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a) Ayakta dik durma
b) Kollar yana sarkık
c) Gözler karşıya bakacak
d) Ayakları bitişik
e) El sırtı öne bakacakGlomerulus’u saran yapıya ne ad verilir?
Bowman kapsülü

Kas dokusunu oluşturan hücrelerin hacim olarak azalmasına ne ad verilir?
Atrofi

Aşağıdakilerden hangisi sindirime yardımcı organ veya bezlerdendir?
a) Karaciğer (hepar)
b) Yemek borusu (oesophagus)
c) Mide (gaster)
d) İnce bağırsaklar (intestinum tenue)
e) Kalın bağırsaklar (intestinum crassum)Aşağıdaki yapıların hangisinde sıvı birikimi hydrocele neden olur?
Tunica vaginalis testis

Aşağıdakilerden hangisi kulak kepçesine verilen isimdir?
Auricula

Aşağıdakilerden hangisi düzensiz kemikler grubundandır?
a) Patella
b) Maxilla
c) Ossa carpi
d) Femur
e) VertebraBöbreklerin iltihaplanmasına ne ad verilir?
Nefrit

Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarından biri değildir?
a) Burun
b) Trachea
c) Pharynx
d) Kalp
e) Larynxİşitsel korteks aşağıdakilerden hangisinde bulunur?
Lobus temporalis

Yeni doğmuş çocuklarda kafa kemiklerinin birleşme yerlerinde bulunan membranöz alanlara ne ad verilir?
Fonticulus (Bıngıldak)

Aşağıdaki hormonlardan hangisi kalsiyum metabolizmasını düzenler?
Parathormon

Aşağıdaki kemiklerden hangisi viscerocranium kemiklerindendir?
Mandibula

Derinin hangi tabakasında kan damarı yoktur?
Epidermis

Aşağıdaki hareketlerden hangisi vertical eksende yapılır?
Supination

Aşağıdakilerden hangisi günlük idrar miktarının 100 ml’den daha az olması veya hiç idrar çıkartılmaması durumudur?
Anuri

Sindirim organlarından hangisinin hem iç hem de dış salgı fonksiyonu vardır?
Pankreas

Aşağıdakilerden hangisi orta kulak boşluğu ile pharynx boşluğunu birleştiren yoldur?
Tuba auditiva

Anatomik pozisyonda bulunan bir şahsın vücudunun tam ortasından geçen ve vücudu sağ ve sol iki simetrik yarıma ayıran düzleme ne ad verilir?
Planum medianum

Aşağıdaki eklemlerin hangisinde discus articularis bulunmaz?
a) Symphysis intervertebralis
b) Symphysis pubica
c) Art. sternoclavicularis
d) Art. Temporomandibularis
e) Art. TalocalcaneaKalp atım sayısının 60’ın altına düşmesine ne ad verilir?
Bradikardi

Sinus coronarius aşağıdaki kalp boşluklarından hangisine açılır?
Atrium dextrum

Thorax boşluğunda kalbin ön ve üst tarafında bulunan endokrin organ aşağıdakilerden hangisidir?
Thymus

Santral sinir sistemini saran zarların iltihaplanmasına ne ad verilir?
Menengitis

Bulbus penis’i oluşturan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
Corpus spongiosum penis

Aşağıdaki hareketlerden hangisi transvers eksende yapılır?
Flexion

Aşağıdaki kaslardan hangisi sırt bölgesinde bulunan kastır?
Musculus trapezius

Kulak zarı muayenesinde kullanılan alet aşağıdakilerden hangisidir?
Otoskop

Aşağıdakilerden hangisi erkek dış genital organıdır?
a) Prostat
b) Testis
c) Epididymis
d) Penis
e) Ductus ejaculatoriusAnatomik pozisyonda bulunan bir şahsın ön tarafında yer alan ve gövdenin tam ortasından geçen vertikal eksene ne ad verilir?
Linea mediana anterior

Aşağıdakilerden hangisi karaciğerin loblarından biri değildir?
a) Lobus dexter
b) Lobus sinister
c) Lobus quadratus
d) Lobus caudatus
e) Lobus inferiorNefes almada güçlük çekme, nefes darlığının karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
Dispne

By-pass işlemlerinde aşağıdaki damarlardan hangisi sık kullanılır?
V. saphena magna

Hipotiroidi kelimesinin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
Tiroid hormonu azlığı

Aşağıdakilerden hangisi üriner sistem organı değildir?
a) Böbrek (ren)
b) Ureter (idrar borusu)
c) Prostat
d) Mesane (idrar kesesi)
e) Urethra (idrar kanalı)Aşağıdakilerden hangisi epidermisin tabakalarından biri değildir?
a) Stratum corneum
b) Stratum lucidum
c) Stratum granulosum
d) Stratum nervosum
e) Stratum basale (germinativum)
Art. Coxa’da en kuvvetli bağ aşağıdakilerden hangisidir?
Lig. Iliofemorale

Aşağıdakilerden hangisi uterusun bölümlerinden biri değildir?
a) Fundus uteri
b) Infundibulum uteri
c) Corpus uteri
d) Isthmus uteri
e) Cervix uteriAşağıdakilerden hangisinde dışarıdan içeriye doğru kalbin tabakaları doğru olarak sıralanmıştır?
Pericardium-myocardiun-endocardium

Böbreküstü bezlerinin kortex kısmının salgılama yetersizliği sonucu derinin renginde koyulaşma, güçsüzlük ve kan basıncı düşüklüğü ile seyreden hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
Addison hastalığı

Brachium vücuttaki hangi bölgeyi tanımlamak için kullanılır?
Kol

"Superior" sözcüğünün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
Üst taraf

Aşağıdakilerden hangisi karın boşluğundaki bölgelerden biri değildir?
a) Gluteal bölge
b) Umblikal bölge
c) Epigastrik bölge
d) Hipogastrik bölge
e) Sağ inguinal bölgeAşağıdaki eklemlerden hangisi spheroid tiptedir?
Articulatio humeri

Aşağıdakilerden hangisi beyin-omurilik sıvısının üretildiği yerdir?
Plexus choroidea

Aşağıdakilerden hangisi göğüs kafesi bölgesi ile ilgili bir terimdir?
Pectoral

Aşağıdakilerden hangisi hipertiroidi kelimesinin karşılığıdır?
Tiroid hormonu fazlalığı

Kafa iskeletinin tek hareketli eklemi hangisidir?
Art.temporomandibularis

Bir nöronun taşıdığı impulsu bir başka nörona aktardığı özelleşmiş bağlantı noktalarına ne ad verilir?
Sinaps

Alt ekstremitenin ayak bölgesinde plantar bölgenin (taban) içe dönmesine ne ad verilir?
Invertion

Eklemlerde eklemi oluşturan yüzlerin bir arada tutulmasında, aşağıdaki faktörlerden hangisi en önemlidir?
Eklem boşluğundaki negatif basınçBulbus penis’i oluşturan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
Corpus spongiosum penis

Aşağıdakilerden hangisi yemek borusunun darlıklarından değildir?
a) Yemek borusunun girişi
b) Yemek borusunun arcus aortae’yı çaprazladığı yer
c) Sol ana bronşu çaprazladığı yer
d) Kalbin atriumuna komşu parçası
e) Diyafragmayı geçtiği yerYakındaki nesnelerin görülmesinde zorluk çekilen görme bozukluğu aşağıdakilerden hangisidir?
Hipermetropi

Aşağıdakilerden hangisi sağ atriumdan sağ ventriküle gelen kanı akciğerlere taşıyan damardır?
Arteria Pulmonalis

Böbreğin en küçük fonksiyonel birimine ne ad verilir?
Nefron

Aşağıdakilerden hangisi vücut sıcaklığını ayarlayan merkezdir?
Hypothalamus

Aşağıdakilerden hangisi eklem boşluğunda kan birikmesi olarak tanımlanır?
Hemarthrosis

Aşağıdakilerden hangisi epidermiste bulunan hücrelerden biri değildir?
a) Keratinositler
b) Melanositler
c) Lenfoid hücreler
d) Langerhans hücreleri
e) Merkel hücreleriKemiklerin dış yüzeyini saran zara ne ad verilir?
Periosteum

Beyin yarım kürelerinin gri maddeden oluşan kabuk bölümüne ne ad verilir?
Cortex cerebri

Labrum acetabulare aşağıdaki eklemlerden hangisinde bulunur?
Art. Coxa

Aşağıdakilerden hangisi yemek borusu iltihabı anlamına gelmektedir?
Özofajit

Aşağıdaki eklemlerden hangisi spheroid tiptedir?
Articulatio humeri

Aşağıdaki kemiklerden hangisi viscerocranium kemiklerindendir?
Mandibula

Sindirim kanalında ağız boşluğundan sonra gelen kısım aşağıdakilerden hangisidir?
Yutak
Aşağıdaki yapıların hangisinde sıvı birikimi hydrocele neden olur?

Tunica vaginalis testis

Epidermisin çoğalabilme yeteneğine sahip olan tabakası aşağıdakilerden hangisidir?
Stratum basale (germinativum)

Aşağıdakilerden hangisi ince barsaklarla ilgili değildir?
a) Duodenum
b) Jejunum
c) İleum
d) Plicae circulares
e) Plicae semilunaresAşağıdakilerden hangisi kalın barsakların bölümlerinden değildir?
a) Sekum
b) Çıkan kolon
c) Antrum
d) İnen kolon
e) SigmoidAşağıdakilerden hangisi orta kulak boşluğu ile pharynx boşluğunu birleştiren yoldur?
Tuba auditiva

Anatomik pozisyonda bulunan bir şahsın ön tarafında ve gövdenin tam ortasından geçen vertikal eksene ne ad verilir?
Linea mediana anterior

Glomerulus’u saran yapıya ne ad verilir?
Bowman kapsülü

İdrar yapma olayına ne ad verilir?
Miksiyon

Thorax boşluğunda kalbin ön ve üst tarafında bulunan endokrin organ aşağıdakilerden hangisidir?
Thymus

Süt dişleri (dentes decidui) kaç tanedir?
20

Kemiğin cerrahi yolla kesilerek düzeltilmesi işlemine ne ad verilmektedir?
Osteotomi

Aşağıdaki terimlerden hangisi orta kulak boşluğu anlamına gelmektedir?
Cavitas tympani
Aşağıdaki terimlerden hangisi iki kaburga arası anlamına gelmektedir?
Intercostalis
Venae pulmonales’ler genellikle kaç adettir?
4
Aşağıdakilerden hangisi kalbe ait boşluklardan biri değildir?

a) Sol atrium
b) Sağ ventrikül
c) Dördüncü ventrikül
d) Sol ventrikül
e) Sağ atrium

Vücuttan gelen tüm uyarılar nereye uğrar?
Thalamus,
Pelvis renalis'te idrar birikmesinden dolayı böbreğin şişmesine ne ad verilir?
Hidronefroz
Ayak tabanının dışa dönme hareketi aşağıdakilerden hangisidir?
Eversion
Böbrekleri çalışmayan kişilere sağlam bir şahıstan alınan böbreğin nakledilmesine ne ad verilir?
Renal transplantation
Aşağıdakilerden hangisi kas dokusunu ifade etmektedir?
Musculus
Aşağıdakilerden hangisi yemek borusunun darlıklarından değildir?

a) Yemek borusunun girişi
b) Yemek borusunun arcus aortae’yı çaprazladığı yer
c) Sol ana bronşu çaprazladığı yer
d) Kalbin atriumuna komşu parçası
e) Diyafragmayı geçtiği yer

Aşağıdakilerden hangisi cornea nakli anlamına gelir?
  • Keratoplasti
Aşağıdakilerden hangisi ovarium’un alt ucuna tutunur?
Ligamentum ovarii proprium

Aşağıdakilerden hangisi beyin-omurilik sıvısının üretildiği yerdir?
Plexus choroidea

Aşağıdaki terimlerden hangisi orta kulak boşluğu anlamına gelmektedir?
Cavitas tympani

Aşağıdakilerden hangisi vücut sıcaklığını ayarlayan merkezdir?
HypothalamusSindirim kanalında yutaktan sonra hangi organ gelir?
Yemek borusu
Aşağıdakilerden hangisi göğüs kafesi bölgesi ile ilgili bir terimdir?

Pectoral

Aşağıdaki kaslardan hangisi yüz bölgesinde bulunan kastır?
Musculus orbicularis oculi

Sağ üst kadranda aşağıdaki organlardan hangisi bulunur?
Karaciğer
Kas dokusunu oluşturan hücrelerin hacim olarak azalmasına ne ad verilir?

Atrofi

Aşağıdaki terimlerden hangisi burun kanaması anlamına gelmektedir?
Epistaxis

Aşağıdakilerden hangisi "inmemiş testis" olarak adlandırılır?
Cryptorchism

Aşağıdaki hormonlardan hangisi vücutta suyun tutulmasına neden olur?
Antidiüretik hormon

Aşağıdakilerden hangisi derinin primer lezyonlarından biri değildir?
a) Makül
b) Ekskoriasyon
c) Papül
d) Vezikül
e) PüstülAşağıdakilerden hangisi derinin görevlerinden biri değildir?
a) Koruyucu fonksiyonu
b) Duyu organı
c) Sentez fonksiyonu
d) Vücut sıcaklığının ayarlanması
e) Hormon yapımıAşağıdakilerden hangisi, uterusun en iç tabakasıdır?
d) Endometrium

Böbreklerin arka yüz komşuluğunu yapmayan oluşum aşağıdakilerden hangisidir?
N. femoralis

Aşağıdaki hormonlardan hangisi vücutta suyun tutulmasına neden olur?
Antidiüretik hormon

Aşağıdakilerden hangisi kulak kepçesine verilen isimdir?
Auricula

Aşağıdaki terimlerden hangisi eklem iltihabı anlamına gelmektedir?
Arthritis

Radyoopak madde verilmesi suretiyle mesanenin radyografisinin çekilmesine ne ad verilir?
Sistografi

Aşağıdakilerden hangisi epidermisin tabakalarından biri değildir?

a) Stratum corneum
b) Stratum lucidum
c) Stratum granulosum
d) Stratum nervosum
e) Stratum basale (germinativum)Aşağıdakilerden hangisi sağ atriumdan sağ ventriküle gelen kanı akciğerlere taşıyan damardır?
Arteria Pulmonalis

Aşağıdakilerden hangisi uzun kemikler grubuna girer?
a) Patella
b) Maxilla
c) Os coxa
d) Femur
e) VertebraAşağıdakilerden hangisi hipertiroidi kelimesinin karşılığıdır?
Tiroid hormonu fazlalığı

Aşağıdaki kaslardan hangisi sırt bölgesinde bulunan kastır?
Musculus trapezius

Aşağıdaki kemiklerden hangisi viscerocranium kemiklerindendir?
Mandibula

Uyku sırasında idrarı tutamamaya ne ad verilir?
Enuresis nocturna

Tam bir inspirasyondan sonrası yapılan zorlu bir ekspirasyonla çıkarılan hava miktarına ne ad verilir?
Vital kapasite

Aşağıdakilerden hangisi bel bölgesini ifade eder?
Lumbal

Aort damarı hangi kalp boşluğundan çıkar?
Sol ventriculus

Kadın dış genital organlarının ortak adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mons pubis
b) Vulva
c) Vestibulum vaginaed) Bulbus vestibuli
e) Glandula vestibularis major (Bartolini)Aşağıdakilerden hangisi Gomphosis tipte bir eklemdir?
Art. Dento alveolaris

Vücuttan gelen tüm uyarılar nereye uğrar?
Thalamus

Pharynx ile trachea arasında yer alan organ aşağıdakilerden hangisidir?
Larynx

Alt çene kemiğine ne ad verilir?
Mandibula

Aşağıdakilerden hangisi epidermiste bulunan hücrelerden biri değildir?
a) Keratinositler
b) Melanositler
c) Langerhans hücreleri
d) Merkel hücreleri
e) Septal hücrelerAşağıdaki kemiklerden hangisi viscerocranium kemiklerindendir?
Mandibula

Trachea'nın ikiye ayrıldığı kısma ne ad verilir?
Bifurcatio

Böbreklerde idrarın oluşumunu sağlayan yapılar nerede bulunur?
Cortex renalis

Kemiklerin dış yüzeyini saran zara ne ad verilir?
Periosteum

Sperm kanalları aşağıdaki yapılardan hangisine
Urethra

Aşağıdakilerden hangisi dış kulak ile orta kulak arasında bulunan oluşumdur?
Membrana tympani

İnsan vücudunda kaç çift omurilik siniri bulunur?
31

Art. Coxa’da en kuvvetli bağ aşağıdakilerden hangisidir?
Lig. Iliofemorale

Aşağıdaki düzlemlerden hangisi vücudu sağ ve sol iki bölüme ayıran düzlemdir?
Planum Sagittale

Aşağıdakilerden hangisi üst extremiteye ait bir kemiktir?
a) Patella
b) Femur
c) Humerus
d) Tibia
e) Os coxaPelvis renalis'te idrar birikmesinden dolayı böbreğin şişmesine ne ad verilir?
Hidronefroz

İdrar yapma olayına ne ad verilir?
Miksiyon

Aşağıdakilerden hangisi yetişkinlerde büyüme hormonu artışına bağlı, el ve ayakların aşırı büyümesidir?
Akromegali

Böbrek yetersizliğine bağlı olarak kanda üre miktarının artmasına ne ad verilir?
Üremi

Aşağıdakilerden hangisi kas dokusunu oluşturan hücrelerin hacim olarak azalmasıdır?
Atrofi

Aort damarı hangi kalp boşluğundan çıkar?
Sol ventriculus

Venae pulmonales’ler genellikle kaç adettir?
4

Aşağıda verilen kemiklerden hangi ikisinin arasında Fonticulus posterior bulunur?
Oksipital – Parietal

Aşağıdaki boşluklardan hangisinin içinde beyin yer almaktadır?
Cavitas cranii

Adrenalektomi nedir?
Böbreküstü bezinin çıkarılması
Erkeklerdeki scrotum’un kadınlardaki homoloğu aşağıdakilerden hangisidir?
Labium majus pedendi

Kaslarda istem dışı kasılmaya ne ad verilir?
Tremor

Aşağıdakilerden hangisi sıvı alınımını düzenler?
Hypothalamus

Aşağıdaki kaslardan hangisi göğüs bölgesinde bulunur?
Musculus pectoralis majör

Dirsek çıkıntısına ne ad verilir?
Olecranon

Aşağıdakilerden hangisi düzensiz kemikler grubundandır?
a) Patella
b) Maxilla
c) Ossa carpi
d) Femur
e) VertebraBasis cordis esas olarak kalbin hangi boşluğu tarafından oluşturulur?
Atrium sinistrum

Triküspid kapak kalbin hangi bölümleri arasındadır?
Atrium dextrum-ventriculus dexterKasların istirahat durumundaki normal gerginlik hâline ne ad verilir?
Tonus

a) Duodenum
b) Jejunum
c) İleum
d) Plicae circulares
e) Plicae semilunaresAşağıdaki terimlerden hangisi "ekstremitenin 360 derece dönmesi" anlamına gelir?
Circumductio
Aşağıdakilerden hangisi 3. ventrikülü, 4. ventriküle bağlar?

Aquaductus mesencephali

Aşağıdaki yapıların hangisinde sıvı birikimi hydrocele neden olur?
Tunica vaginalis testis

Excavatio recto-uterina (Douglas çıkmazı) nerede bulunur?
Rectum-uterus

Kalbin hangi bölümü kanı akciğerlere pompalar?
Ventriculus dexter

Adrenalektomi nedir?
Böbreküstü bezinin çıkarılması

Aşağıdakilerden hangisi sindirim kanalının tabakalarından biri değildir?
a) Tunica mucosa
b) Tela submucosa
c) Tunica muscularis
d) Tunica nervosa
e) Tunica serosaNefes almada güçlük çekme, nefes darlığının karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
Dispne

Sperm kanalları aşağıdaki yapılardan hangisine açılmaktadır?
Urethra

Aşağıdakilerden hangisi akciğer ve solunum yollarından kan gelmesi, kan tükürme olarak adlandırılmaktadır?
Hemoptysis

Aşağıdakilerden hangisi art. temporomandibularis’in ligament’i değildir?
Lig. Anulare

İdrarda kan bulunmasına ne ad verilir?
Hematuria

Aşağıdakilerden hangisi bel bölgesini ifade eder?
Lumbal

Kasları inceleyen bilim dalına ne ad verilir?
Miyoloji

Sinus coronarius aşağıdaki kalp boşluklarından hangisine açılır?
Atrium dextrum

Burun kanamasına ne ad verilir?
Epistaksis

Palatum durum (sert damak) aşağıdaki kemiklerden hangisi tarafından oluşturulur?
Os maxilla - os palatinum

Ductus ejaculatorius aşağıdaki yapılardan hangisine açılır?
Pars prostatica

Böbreküstü bezlerinin kortex tabakasından salınan, kanda sodyum ve potasyum dengesini ayarlayan hormon aşağıdakilerden hangisidir?
Aldosteron

Aşağıdakilerden hangisi orta kulak enfeksiyonunu ifade etmektedir?
Otitis media

Aşağıdaki terimlerden hangisi eklem iltihabı anlamına gelmektedir?
Arthritis

Kasların istirahat durumundaki normal gerginlik hâline ne ad verilir?
Tonus

Aşağıdaki hareketlerden hangisi vertical eksende yapılır?
Supination

Aşağıdakilerden hangisi uterusun bölümlerinden biri değildir?
a) Fundus uteri
b) Infundibulum uteri
c) Corpus uteri
d) Isthmus uteri
e) Cervix uteriAkciğer alveollerinin genişlemesi sonucu alveollerde aşırı hava birikimine ne ad verilir?
Amfizem

Aşağıdakilerden hangisi yutma güçlüğü olarak tanımlanır?
Disfaji

Sinus coronarius aşağıdaki kalp boşluklarından hangisine açılır?
Atrium dextrum

Aşağıdakilerden hangisi kulak çınlaması anlamına gelmektedir?
Tinnitus

Aşağıdakilerden hangisi sellar tip bir eklemdir?
Articulatio carpometacarpalis pollicisAşağıdakilerden hangisi 3. ventrikülü, 4. ventriküle bağlar?
Aquaductus mesencephali

Kalbin hangi bölümü kanı akciğerlere pompalar?
Ventriculus dexter

Endokrin sistem organlarının salgılarına ne ad verilir?
Hormon

Aşağıdakilerden hangisi tüm beyin içerisinde en küçük kısmı oluşturan yapıdır?
Mesencephalon

aşağıdaki terimlerden hangisi burun kanaması anlamına gelmektedir?
Epistaxis

Aşağıdakilerden hangisi göğüs kafesi bölgesi ile ilgili bir terimdir?
Pectoral

Aşağıdakilerden hangisi sağ atriumdan sağ ventriküle gelen kanı akciğerlere taşıyan damardır?
Arteria Pulmonalis

Santral sinir sistemini saran zarların iltihaplanmasına ne ad verilir?
Menengitis

Aşağıdakilerden hangisi Gomphosis tipte bir eklemdir?
d) Art. Dento alveolaris

"Anterior" sözcüğünün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
Ön taraf

Aşağıdaki hormonlardan hangisi kalsiyum metabolizmasını düzenler?
Parathormon

Kadınlarda âdet kanamasının kesilmesine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Menopause,

Aşağıdaki eklemlerin hangisinde discus articularis bulunmaz?
a) Symphysis intervertebralis
b) Symphysis pubica
c) Art. sternoclavicularis
d) Art. Temporomandibularis
e) Art. TalocalcaneaAşağıdakilerden hangisi vücut boşluklarından değildir?
a) Cavitas cranii
b) Cavitas femoralis
c) Cavitas abdominis
d) Cavitas spinalis
e) Cavitas thoracisSantral sinir sistemini saran zarların iltihaplanmasına ne ad verilir?
Menengitis

Aşağıdakilerden hangisi "vücuttan uzakta olan" anlamına gelir?
Distalis
Aşağıdakilerden hangisi üst extremiteye ait bir kemiktir?

Humerus

Aşağıdakilerden hangisi Gomphosis tipte bir eklemdir?
Art. Dento alveolaris

Aşağıdakilerden hangisi soluk alıp verme anlamına gelir?
Respirasyon

Akciğerleri saran zara ne ad verilir?
Pleura

Aşağıdakilerden hangisi beyin-omurilik sıvısının üretildiği yerdir?
Plexus choroidea

Kemiğin cerrahi yolla kesilerek düzeltilmesi işlemine ne ad verilmektedir?
Osteotomi

Aşağıdaki kaslardan hangisi göğüs bölgesinde bulunur?
Musculus pectoralis majör

Aşağıdakilerden hangisi omuz bölgesi kaslarından biri değildir?
a) Musculus deltoideus
b) Musculus subscapularis
c) Musculus supraspinatus
d) Musculus infraspinatus
e) Musculus brachialis
Beyin yarım kürelerinin gri maddeden oluşan kabuk bölümüne ne ad verilir?
Cortex cerebri