Aöf Dersleri Özetleri - Çıkmış Sorular - Sınav Soruları

AÖF Ders Özetleri Uygulamasına Hoş Geldiniz,Uygulamadan tam anlamıyla faydalanmak için üye olunuz.

Vize Tanzimat 4. Ünite Soru ve Cevapları


#1
TANZİMAT 4.ÜNİTE SORULARI VE CEVAPLARI
1.Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat(Yenileşme) 2. Kuşak ile ilgili yanlış bir ifadedir?
a.Duyguya dayalı,bireysel ve güzellik esastır.
b.Temsilciler:Recaizade Mahmut Ekrem,Abdülhak Hamit Tarhan,Muallim Naci
c.İçerikle birlikte şekil ve üslup özelliklerinde de önemli değişiklikler yapılmış
d.Başlıca konuları:Uygarlık,insanlık,ilerleme,vatan,millet,hürriyet
e. Sanat için sanat anlayışındadırlar.
2.Aşağıdakilerden hangisi 2.kuşağın şiirinde karşımıza çıkan tema değildir?
a.Uygarlık
b.Aşk
c.Ölüm
d.Metafizik
e.Tabiat
3.Aşağıdakilerden hangisi Recaizade Mahmut Ekrem’in çalışma yaptığı alanlardan biri değildir?
a.Şiir
b.Deneme
c.Öykü
d.Eleştiri
e.Edebiyat kuramı
4.Yenileşme 2.kuşağın öncü ve kuramcı ?
Recaizade Mahmut Ekrem
5.Recaizade Mahmut Ekrem’in yazılarını yayımladığı ve daha sonra Namık Kemalden idaresinin ona kaldığı gazete hangisidir?
a.Ceride-i Havadis
b.Takvim-i Vekayi
c.Tasvir-i Efkar
d.Muhbir
e.Hürriyet
6.Recaizade Mahmut Ekrem öğrencisi Ahmet İhsanın çıkarmakta olduğu Servet-i Fünun dergisinin başına kimi getirerek Türk edebiyatının Batılı kimlik kazanmasında ileri hamleyi temsil eden Servet-i Fünun topluluğunun oluşmasına zemin hazırlamıştır?
a.Ahmet Rasim
b.Namık Kemal
c.Ali Suavi
d.Muallim Naci
e.Tevfik Fikret
7.Recaizade Mahmut Ekrem yeni şiir anlayışını hangi kitabında göstermiştir?
a.Talim-i Edebiyat
b.Nefrin
c.Nağme-i Seher
d.Yadigar-ı Şebab
e.Tefekkür
8.Aşağıdakilerden hangisi şiirde konuya göre vezin seçme görüşünü ortaya koyar?
a.Muallim Naci
b.Ziya Paşa
c.Recaizade Mahmut Ekrem
d.Akif Paşa
e.Abdülhak Hamit
9.Aşağıdakilerden hangisinin etkisiyle Recaizade Mahmut Ekrem şiirde heceyi dener?
a.Ziya Paşa
b.Sadullah Paşa
c.Şinasi
d.Muallim Naci
e.Namık Kemal
10.Uygulamada aruza hakim olamayan Recaizade Mahmut Ekrem aşağıdakilerden hangisi ile İLK kez konuya göre vezin seçme görüşünü ortaya koyar?
a.Güneş
b.Takdir-i Elhan
c.Hazine-i Fünun
d.Mirat-ı Alem
e.Mizan
11.Aşağıdakilerden hangisinde Recaizade Mahmut Ekremin şiir ve sanat anlayışına uygun olmayan bir ifade kullanılmıştır?
a.Yeni şiir anlayışını Talim-i Edebiyat kitabında göstermiştir.
b.Onun edebiyat ve şiir üzerinde düşünceleri klasik edebiyattan uzaklaşarak Batılı ve yeni bir anlayışın gençler arasında yaygınlaşmasında etkili olur.
c.O sanat eserinde güzelliği esas alır.
d.Şiirini faydaya ve ahlak kurallarına bağlar.
e.Dile getirilen duyguya göre üslubun değişeceği düşüncesindedir.
12.Aşağıdakilerden hangisi Recaizade Mahmut Ekremin eserlerinden biridir?
a.Çoban
b.Makber
c.Kebüter
d.Dicle
e.Kuzu
13.Aşağıdakilerden hangisi Recaizade Mahmut Ekremin şiir kitaplarından biri değildir?
a.Tefekkür
b.Zemzeme-I
c.Şerare
d.Pejmürde
e.Nağme-i Seher
14.Aşağıdakilerden hangisi Recaizade Mahmut Ekremin Ah Nejat şiirine ait bir özellik değildir?
a.Yeni anlayış çerçevesinde yazılmış olması
b.Yaşanmış bir durumu dile getirmesi
c.Yalın bir dil kullanılması
d.İçten duyguların aktarılması
e.Ölüm karşısında insanın çaresizlik içinde bulunmaması
15.Recaizade Mahmut Ekremin hangi şiirinde bütün basitliği içinde yaşanan hayattan izler bulunur?
a.Çoban
b.Ah Nejat
c.Pejmürde
d.Nefrin
e.Zemzeme-II
16.Aşağıdakilerden hangisi Recaizade Mahmut Ekremin eserlerinden değildir?
a.Nağme-i Seher
b.Zemzeme-III
c.Tefekkür
d.Yadigar-ı Seher
e.Garam
17.Tanzimat 2.kuşak şairleri arasında yer alan ve eskiye yakın oluşuyla diğer şairlerden ayrılan sanatçı?
a.Abdülhak Hamit Tarhan
b.Muallim Naci
c.Recaizade Mahmut Ekrem
d.Recep Vahyi
e.Mehmet Celal
18.Hayatı ve olayları evrenle birlikte yorumlayan;varlık ve yokluk,başlangıç ve son,hayat ve ölüm gibi problemleri insanın etrafında derinlik psikolojisi içerisinde ele alan şiir?
a.Pastoral şiir
b.Lirik şiir
c.Didaktik şiir
d.Felsefi şiir
e.Epik şiir
19.Aşağıdakilerden hangisi Abdülhak Hamitin şiirlerinin konusu değildir?
a.Tabiat
b.Aşk
c.Metafizik
d.Ölüm
e.Uygarlık
20.Türk şiirinin şekil ve içerikçe yenileşmesinde,Batılılaşmasında,metafizik ve felsefi alanda alabildiğince zenginleşmesini sağlayan sanatçı?
a.Abdülhak Hamit Tarhan
b.Muallim Naci
c.Recaizade Mahmut Ekrem
d.Recep Vahyi
e.Mehmet Tahir
21.Aşağıdakilerden hangisi Abdülhak Hamit Tarhanın eserleri arasında yer alır?
a.Kuzu
b.Talim-i Edebiyat
c.Çoban
d.Hacle
e.Saadet
22.Aşağıdakilerden hangisi Abdülhak Hamit Tarhanın İLK şiir kitabı sahranın özelliklerinden değildir?
a.Kır ve köy hayatını anlatır
b.Namık Kemalin isteği üzerine yazılmıştır.
c.Fransız romantiklerin etkisinde yazılmıştır.
d.Türk şiirine geniş olarak tabiatı sokması bakımından Batılı yönden yeniliktir.
e.Dış dünyanın gerçekçi bir bakışla algılanmaya başlandığını gösterir
CEVAP ANAHTARI
1.d
2.a
3.b
4.e
5.c
6.e
7.a
8.c
9.e
10.b
11.d
12.a
13.c
14.e
15.a
16.e
17.b
18.d
19.e
20.a
21.d
22.b