Aöf Dersleri Özetleri - Çıkmış Sorular - Sınav Soruları

AÖF Ders Özetleri Uygulamasına Hoş Geldiniz,Uygulamadan tam anlamıyla faydalanmak için üye olunuz.

Final Sağlık Planlaması Final Ders Özeti


#1
Sağlık Hizmetlerinde Kapasite Planlama
GİRİŞ

Sağlık hizmetlerinde kapasite planlama ilgili hizmetlerin verilebilmesi için ihtiyaç duyulan
entelektüel ve operasyonel sermaye, araç-gereç-makine ve fiziksel ortamların belirlenme
sürecini kapsamaktadır.
KAPASİTE:Çıktı bir ürün sayısı veya ürün miktarı olarak düşünülebilir. Üretim kapasitesi
birim zamanındaki ürün ve hizmet ile ilişkilidir.Kapasite; organizasyonların birim zamandaki
ürün veya hizmet üretme kabiliyetidir.
PLANLAMA
Planlamanın temel dört adımı hedeflerin belirlenmesi, stratejilerin belirlenmesi, alternatif
çözümlerin belirlenmesi ve uygulama(izleme ve yöneltme) adımlarıdır
Bir başka yaklaşımda ise planlama 3 aşamada özetlenmiştir. Hedefin belirlenmesi,
alternatif çözümlerin üretilmesi, bunlardan en uygun olanına karar verilmesidir. Temel
farkı planlama yaşayan bir süreç olduğundan bu karar süreci öz yinelemeli olarak
güncellenebilirdir.
 

Ekli dosyalar