Aöf Dersleri Özetleri - Çıkmış Sorular - Sınav Soruları

AÖF Ders Özetleri Uygulamasına Hoş Geldiniz,Uygulamadan tam anlamıyla faydalanmak için üye olunuz.

Vize Sağlık Ekonomisine Giriş Vize Ders Notları


#1
EKONOMİYE Giriş
EKONOMİ VE KITLIK KAVRAMI
Ġktisat: Kıt KAYNAKLARLA sınırsız insan ihtiyaçlarını karşılamak için uğraşan bir bilim dalıdır.
Ekonomik malların değeri fiyatı ile ölçülür. Eğer bir mal, toplumun gereksinim duyduğu miktardan fazla olursa fiyatı olmayacaktır ve karşılığında bir bedel ödenmeyecektir. Dolayısıyla bedeli ödenerek sahip olunan her mal “kıt”tır ve bu mallara ekonomik mallar denir.
Kıt olmayan diğer bir deyişle gereksinme duyulan miktardan fazla olan mallara ise serbest mallar denir. Serbest mallara havayı güneş ışığını örnek verebiliriz. Serbest malların fiyatları yoktur. (2018 Vize Sorusu)
Ekonomide, ihtiyaçların kaynaklardan daha fazla olmasına kıtlık denir. Kıtlık tüm iktisadi problemlerin odak noktasıdır.
Özetle ekonomi, ekonomik karar birimlerinin karar verme süreçlerini ve bu kararların sonuçlarını inceleyen sosyal bir bilim olarak tanımlanabilir.

Devamını PDF'den İndirebilirsiniz.
 

Ekli dosyalar