Final Sağlık Ekonomisine Giriş Final Ders Notları

serkankacan69

Active member
12 Eyl 2018
152
72
28
#1
SAĞLIK SEKTÖRÜNDE KAMUNUN ROLÜ
Sağlık Hizmetleri sektörü özel yapısından ötürü doğrudan insan yaşamını ve sağlığını etkilediği için özellikle sosyal devlet olmaya çalışan ülkelerde müdahale gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Serbest piyasa ekonomisinin en önemli öncüsü olan ABD‟de bile sağlık hizmetlerinin yaklaşık % 45‟i devlet tarafından finanse edilmektedir.
Devlet Türkiye de dâhil olmak üzere birçok ülkede sağlık elemanlarının eğitimine ve istihdamına, hastanelerin yerine ve işleyişine, ilaçların piyasaya girişine ve reçetelendirilmesine ve hatta bu sektörde tüm üretim faktörlerinin fiyatlandırılmasına müdahale etmektedir.
Kısaca, sağlık sektöründe görülen kamu müdahalesinin ana sebebi, bu sektörden elde edilen toplumsal fayda ile ilgili olduğu söylenebilir. Yani hem bireysel hastalıkların önlenmesinin topluma olumlu yansıması hem de sosyal devlet olmanın toplumsal faydayı koruması gerekliliği müdahalenin derecesini artırmaktadır.

Devamını Pdf'den İndirebilirsiniz.
 

Ekli dosyalar