Aöf Dersleri Özetleri - Çıkmış Sorular - Sınav Soruları

AÖF Ders Özetleri Uygulamasına Hoş Geldiniz,Uygulamadan tam anlamıyla faydalanmak için üye olunuz.

Vize+Final Medeni Usul Hukuku Ders Özeti (Vize-Final)


admin

Administrator
Yönetici
Admin
#1
Giriş
Toplumsal yaşamda insan ilişkilerinin düzenlenmesi vesosyal düzenin sağlanması için kurallara gereksinimduyulur. Bunlar hukuk, din, ahlak, örf ve adet ve görgükurallarıdır. Hukuk kurallarının özelliği, kendisineuyulmaması halinde müeyyide ile karşılaşılmasıdır.Müeyyide, bir hukuk kuralının ihlaline tepki olarakgösterilen ve hukuk düzeni tarafından öngörülen ve devleteliyle tatbik edilen cebirdir. Sosyal düzen kuralları tümtopluluklarda bulunur fakat hukuk, devlet olabilmiştopluluklarda var olabilmiştir.Modern toplumlarda, hukuk kurallarına uyulmamasıhalinde, müeyyidenin uygulanması bağımsız yargı örgütüve mahkemeler eliyle sağlanır.

Genel Olarak Yargı Kavramı

Türk Hukuk Sistemi, Kıta Avrupası Hukuk Sisteminedahildir. Bu sisteme kaynaklık eden Roma Hukukununetkin olduğu dönemden beri, bireysel ve toplumsalmenfaat ayrımı, kamu ve özel hukuk ayrımına kaynaklıkeder. Kişi menfaatini koruma amacının ön planda olduğuhukuk dalları özel hukuk, kamu menfaatini korumaamacının kuvvetli olduğu hukuk dalları kamu hukukukapsamında sınıflandırılır. Bahsedilen sistemde hakmertebesi, menfaatin hukuk kuralıyla yaptırımabağlanarak korunması durumudur. Hakkın temelindemenfaatin olması, hakkın korunması vasıtasıyla menfaatintemin edilmesi kişilerarası ve toplumsal ilişkilerde birdenge ve sosyal barışı sağlar.Uyuşmazlık bir hakkın varlığı, kapsamı ve sonuçlarıhakkında meydana gelen anlaşmazlıktır. Uyuşmazlığıgidermek için bizzat ihkakı hak müessesesininuygulanması ile, devletin hakkın temini için vasıta olmasıseçenekleri akla gelecektir.
 

Ekli dosyalar

#2
Sn Admin, size teşekkür edebilmek adına sitenize kayıt oldum. Özverili Çalışmanız için Teşekkür ederim. Ders özetlerini yayınlamakla kalmamış, her ünitenin özetinin peşinden "Sorularla Öğrenelim" bölümünü de eklemişsiniz.

Başarılar, teşekkürler.