Final Maliyet Yönetimi Final Ders Notu

admin

Administrator
Yönetici
Admin
4 Eyl 2018
565
172
43
#1
MALİYET YÖNETİMİ 5 ÜNİTE (MALİYETLERİN KONTROLÜ VE STANDART MALİYETLER YOLUYLA SAPMA ANALİZİ)

STANDART MALİYET
Endüstri işletmelerinde maliyet sisteminin oluşturulmasındakullanılacak yöntemler arasında yer alan standart maliyetler; bir mamule ait planlanmış maliyetleri temsil eder ve genellikle üretim süreci başlamadan oluşturulur
SAPMA:
Maliyet yönetiminde standart maliyetler ile fiili sonuçlar karşılaştırılarak, fiili sonuçların planlanandan farklılık gösterip göstermediği kontrol edilir. Önceden belirlenen miktara (veya süreye) ya da fiyata (veya ücrete) göre ortaya çıkan herhangi bir farklılık sapma olarak tanımlanır.

STANDARTMA MALİYETLERİN KONTROL AMACIYLA KULLANILMASI:
• Önceden belirlenmiş veya standart performans düzeyi
• Fiili performans düzeyi
• Standart ile fiili performansın karşılaştırılması yoluyla sapmaların (farkların) belirlenmesi.

STANDARTLARIN BELİRLENMESİ:
İstatiksel tekniklerden ve endüstri mühendisliği yöntemlerinden yararlanılır.
* Standartların belirlenmesi işletmede bir ekip işidir.
* Maliyet (yönetim) muhasebecisi,Satın alma uzmanı, Endüstri mühendisi, Üretim yöneticisi, İnsan kaynakları yöneticisi
[HR][/HR]
 

Ekli dosyalar