Aöf Dersleri Özetleri - Çıkmış Sorular - Sınav Soruları

AÖF Ders Özetleri Uygulamasına Hoş Geldiniz,Uygulamadan tam anlamıyla faydalanmak için üye olunuz.

Final Makina ve Teçhizat Final Ders Özeti


admin

Administrator
Yönetici
Admin
#1
Makina ve Teçhizat Final Ders Özeti


Aşağıdakilerden hangisi ısıl ve elektrik direnci düşük, kimyasal kararlılığı yüksek bir malzemedir?
Seramik malzemeler
Aşağıdakilerden hangisi kompresörün tanımıdır?
Mekanik enerjiyi basınç enerjisine dönüştüren makinalardır.
Aşağıdakilerden hangisi delik delmede kullanılan tezgâhlardan biri değildir?
a) El
b) Dikey
c) Masa
d) Sütunlu
e) Radyal
Bir helis eğrisi silindirin dış yüzeyine sarılırsa ………, iç yüzeyine sarılırsa ……… elde edilir.
Cümlede boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
cıvata-somun
Aşağıdakilerden hangisi çözülebilen bir bağlama yöntemi veya elemanıdır?
Cıvata
Isı üreticileri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Isı üretecileri ısı enerjisi üreten sistemlerdir.
b) Fırınlar, katı yakıtlı, sıvı yakıtlı, gaz yakıtlı, elektrik ile ısıtılan fırınlar şeklinde sınıflandırılabilir.
c) Motorlar ısı enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren ısı üreticileridir.
d) Bir ortamdaki ısıyı alarak başka bir ortama taşıyan tesisatlara soğutma sistemi denir.
e) Suyun buhara dönüştürüldüğü kazanlar ve boru tesisatları buhar tesisatı olarak isimlendirilir.
Kompresör ile fan arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?
Kompresör gaza fandan daha fazla basınç kazandırır.
I. Basınç
II. Hız
III. Yükselti
IV. Mekanik
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerinin toplamı bir akışkanın hidrolik enerjisini verir?
I, II ve III
Aşağıdakilerden hangisi farklı çaplarda inşaat demiri üretim yöntemidir?
Tel çekme
Bir veya daha çok parçadan oluşan ve enerji harcayarak ya da enerjinin bir biçimini başka bir enerji biçimine dönüştürerek faydalı iş yapan düzeneklere ne ad verilir?
Makine
SI birim sisteminde boyut-birim eştirmeleri aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir?
a) zaman-saniye
b) uzunluk-metre
c) sıcaklık-santigrad
d) kütle-kilogram
e) ışık şiddeti-candela
Aşağıdakilerden hangisi pekleşme ile ilgili değildir?
a) Malzemenin kopması
b) Malzemenin ısıtılması
c) Deformasyon sertleşmesi
d) Yeniden kristalleşmesi
e) Elastik şekil değişiminin olması
Aşağıdakilerden hangisi döküm işlemi ile ilgili değildir?
a) Metalin ergime sıcaklığına kadar ısıtılarak ergitilmesi
b) Ergimiş metalin kalıba dökülmesi
c) Akma mukavemetine kadar yüklenmesi
d) Kullanılan kalıbın özelliğine bağlı olarak kalıbın açılıp/bozulup parçanın alınması
e) Uygun şartlarda soğumaya bırakarak katılaşmanın gerçekleştirilmesi
Bir pompa tesisatında çok yüksek debilerde sıvının pompalanabilmesi için aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır?
Rotadinamik pompa
Sıkı geçme ……….. bağlı ve perno ……….. bağlı bağlantılardır.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

kuvvet-şekil
Kayış boyu hesabı aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir?
Eksenler arası mesafe ve kasnak çapları.
Periyodik cetvelde yer alan bir atomun ısıl, kimyasal, mekanik ve elektriksel özelliklerini belirleyen faktör aşağıdakilerden hangisidir?
Atomun elektron sayısı
Hazırlanan metal tozları sıkıştırıldığı sonra yüksek sıcaklıkta sinterleme işlemine tabii tutulduğu işlem aşağıdakilerden hangisidir?
Toz metalurjisi
Aşağıdakilerden hangisi talaşlı imalatta kullanılan soğutma sıvılarından biridir?
Bor yağı
Cıvata bağlantıları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Seri üretime uygundurlar.
Jeotermal enerjiden elektrik üretimi aşağıdakilerden hangisi ile yapılamaz?
a) Kuru buhar santralleri
b) Hidrolik santralları
c) Flaş buhar santralleri
d) Binary cycle santralleri
e) İkili çevrim santralleri
Cıvata bağlantıları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Seri üretime uygundurlar.
Akışkanların doğrudan temasta olduğu ısı…..………… değiştiricileri, akışkanlar arasında doğrudan temasın olmadığı …………………. ısı değiştiricileri denir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
reküperatif-rejeneratif
Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynaklarından biri değildir?
a) Jeotermal
b) Güneş
c) Hidrolik
d) Rüzgâr
e) Petrol
Aşağıdakilerden hangisi yakıt emisyonlarının neden olduğu zararlı etkilerden biri değildir?
a) Akciğer rahatsızlıkları
b) Küresel ısınma
c) Asit yağmurlarının oluşması
d) İskelet sisteminde tahribatlar
e) Solunum sisteminde fonksiyonel bozukluklar
Aşağıdakilerden hangisi plastik şekil Verme ile ilgili değildir?
a) Malzeme akma mukavemetinin üstünde yüklenmelidir.
b) Yük kalktığında malzeme eski ölçülerine döner.
c) Yeniden kristalleşme gerçekleştiği türü vardır.
d) Kalıcı şekil değişimi olur
e) Isıtılarak da yapılabilir.
Aşağıdakilerden hangisi yanmanın gerçekleşmesi için gerekli koşullar biri değildir?
a) Yeterli CO2 ve H2O gazları
b) Uygun hava-yakıt oranı
c) Yeterli miktarda oksijen ya da hava
d) Gerekli tutuşma sıcaklığı
e) Yeterli yakıt yoğunluğu
Aşağıdakilerden hangisi kaldırma ve iletme makinalarının ekipmanlarından biri değildir?
a) Kanca
b) Halat
c) Kama
d) Zincir
e) Makara
Aşağıdakilerden hangisiyle boyut ölçümü yapılamaz?
a) Cetvel
b) Komparatör
c) Kumpas
d) Mikrometre
e) Termometre
Isı değiştiricileri içinde yoğuşma ve buharlaşma gibi bir faz değişimi yoksa bunlara ………………………değiştiriciler, içinde faz değişimi var ise……….. değiştiriciler denir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
duyulur ısı- gizli ısı
Sıkı geçme ……….. bağlı ve perno ……….. bağlı bağlantılardır.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

kuvvet-şekil
Aşağıdakilerden hangisi gaz türbinli santrallerin temel elemanlarından biri değildir?
a) Kompresör
b) Türbin
c) Yanma odası
d) Jeneratör
e) Pompa
Hidrolik sistemlerde hareketin yönünü kontrol eden devre elemanı aşağıdakilerden hangisidir?
Hidrolik yön kontrol valfi
Aşağıdakilerden hangisi farklı çaplarda inşaat demiri üretim yöntemidir?
Tel çekme
İletim esnasında kazanlarda ısıtma tesisatında akışkan daha düşük ………….. ise daha fazla yoğuşma olur Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
sıcaklığı
Aşağıdakilerden hangisi çelik halatın servisten çıkarılma gerekçesi değildir?
a) Halatın çapraz sarımlı olması
b) Bir sarımda 3 komşu kopuk dış¸ tel olması
c) Halat yapısında kuş gözü oluşması
d) Halat anma çapının (d) %10’u halat aşınması
e) Halatın esnekliğini yitirmesi
Aşağıdakilerden hangisi ergitme kaynağı yöntemlerinden biridir?
Lazer ışın kaynağı
Bir yakıttaki kimyasal enerjiyi yanma yolu ile ısı şeklinde açığa çıkartarak oluşan ısı enerjisini bir akışkana verecek şekilde imal edilmiş ve basınç altında çalışan kapalı kaplara ………….ne ad verilir?
Kazan
Aşağıdakilerden hangisi pekleşme ile ilgili değildir?
a) Malzemenin kopması
b) Malzemenin ısıtılması
c) Deformasyon sertleşmesi
d) Yeniden kristalleşmesi
e) Elastik şekil değişiminin olması
Aşağıdakilerden hangisi zincir çeşitlerinden biri değildir?
a) Çekme zincirler
b) Zarflı zincirler
c) Makaralı zincirler
d) Rotari zincirler
e) Kranklı zincirler
Hareket alanı dar yerlerde, kazı ve yükleme gerektiren işlerde, kırma işlerinde, yapı temellerinde, kanal kazılarında ve tünellerde yaygın olarak kullanılan iş makinası aşağıdakilerden hangisidir?
Ekskavatörler
Hidrolik sistemlerde hareketin yönünü kontrol eden devre elemanı aşağıdakilerden hangisidir?
Hidrolik yön kontrol valfi
Aşağıdaki gazlardan hangisi yakıtların yanması esnasında oluşan gazlardan biri değildir?
CH4
Hidrolik devrelerde dairesel hareketler hangi sitem elemanı yardımıyla elde edilir?
Hidrolik motor
Kübik olarak katılaşan metallerde büyüme bazı tercihli yönlerde çok hızlı, diğer yönlerde daha yavaş olursa ortaya çıkan kristal yapıya ne denir?
Dendrit
Aşağıdakilerden hangisi çözülebilen bir bağlama yöntemi veya elemanıdır?
Cıvata
Aşağıdakilerden hangisi kesikli taşıyıcılardandır?
Kren
Brülörün gücünün ayarlanması işlemine modülasyon adı verilir. Modülasyonda aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmez?
a) Isıtma konforu artırılır.
b) Modülasyon ile brülörün dur-kalk çalışması engellenir.
c) Brülörün gücü düşürülür.
d) Sistem kayıpları minimize edilir.
e) Zararlı madde emisyonları azaltılır.
Aşağıdakilerden hangisi ergitme kaynağı yöntemlerinden biridir?
Lazer ışın kaynağı
Aşağıdakilerden hangisi onluk sisteme göre düzenlenmiş ve kullanım kolaylığından dolayı yaygın olarak tercih edilen birim sistemidir?
Uluslararası birim (SI) sistemi
Aşağıdakilerden hangisi sürekli taşıyıcılardan biri değildir?
a) Konveyör
b) Döner tabla
c) Elevatör
d) Karusel sistemleri
e) Vinç
Aşağıdakilerden hangisi cihaz değildir?
a) Televizyon
b) Hesap makinesi
c) Mikroskop
d) Röntgen
e) Su sayacı
Hidrolik devrelerde doğrusal hareketler hangi devre elemanı yardımıyla sağlanır?
Hidrolik silindir
Şantiye ve montaj atölyelerinde kullanılan, yüklerin kaldırılması bazen de döndürülmesi için kullanılan ve sabit, köprülü, portal, oklu, kablolu gibi tipleri bulunan iş makinasına ne ad verilir?
Vinç
Aşağıdakilerden hangisi metalik malzemelerde kristal yapı içerisinde fazladan bir düzlem olarak görülen ve malzemelerin şekillendirilebilmesinde etkin bir rol alan malzeme kusurudur?
Kenar Dislokasyonu
Ham madde hâlindeki malzemelerin işlenerek yararlı hâle dönüştürüldükleri makinelere ................ denir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
üretim makineleri
Hazırlanan metal tozları sıkıştırıldığı sonra yüksek sıcaklıkta sinterleme işlemine tabii tutulduğu işlem aşağıdakilerden hangisidir?
Toz metalurjisi
Aşağıdakilerden hangisi talaşlı imalatta kullanılan soğutma sıvılarından biridir?
Bor yağı
Bir yakıttaki kimyasal enerjiyi yanma yolu ile ısı şeklinde açığa çıkartarak oluşan ısı enerjisini bir akışkana verecek şekilde imal edilmiş ve basınç altında çalışan kapalı kaplara ………….ne ad verilir?
Kazan
Aşağıdakilerden hangisi ısıl ve elektrik direnci düşük, kimyasal kararlılığı yüksek bir malzemedir?
Seramik malzemeler
Hidrolik sistemlerde tek yöne geçişli olarak kullanılan valf aşağıdakilerden hangisidir?
Çek valf
Bir pompa tesisatında çok yüksek debilerde sıvının pompalanabilmesi için aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır?
Rotadinamik pompa
Aşağıdakilerden hangisi otomobil tavan saçlarının üretiminde kullanılır?
Gererek şekillendirme
Aşağıdakilerden hangisi delik delmede kullanılan tezgâhlardan biri değildir?
a) El
b) Dikey
c) Masa
d) Sütunlu
e) Radyal
Hidrolik sistemlerde hareketin yönünü kontrol eden devre elemanı aşağıdakilerden hangisidir?
Hidrolik yön kontrol valfi
Baca, baca gazı sıcaklığının gaz içerisinde bulunan su buharının yoğuşmasına engel olacak kadar ……………. olması gerekir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
yüksek
Isı değiştiricileri içinde yoğuşma ve buharlaşma gibi bir faz değişimi yoksa bunlara ………………………değiştiriciler, içinde faz değişimi var ise……….. değiştiriciler denir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
duyulur ısı- gizli ısı
Dört zamanlı motorlarda gerçekleşen temel olayların sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Emme, sıkıştırma, genişleme ve egzoz
Hidrostatik hangi durumdaki akışkanlar ile ilgilenir?
Durgun hâldeki
Hidrolik sistemlerde çalışan akışkan olarak aşağıdakilerden hangisi yaygın olarak kullanılır?
Sentetik (yapay) esaslı yağlar
Soğuk bir kazanda hiçbir zaman kuru üfleme yapılmamalıdır. Her zaman belli bir ……….iken yapılmalıdır Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
sıcaklıkta
Güneş pili hangi malzemeden yapılır?
Saf yarı iletken malzemelerden
Cıvata bağlantıları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Seri üretime uygundurlar.
Kayış boyu hesabı aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir?
Eksenler arası mesafe ve kasnak çapları.
İletim esnasında kazanlarda ısıtma tesisatında akışkan daha düşük ………….. ise daha fazla yoğuşma olur Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
sıcaklığı
Aşağıdakilerden hangisi talaşsız imalat yöntemlerinden değildir?
a) Döküm
b) Hızlı prototipleme
c) Kaynak
d) Plastik şekil verme
e) Tornalama
Ham madde hâlindeki malzemelerin işlenerek yararlı hâle dönüştürüldükleri makinelere ................ denir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
üretim makineleri
Aşağıdakilerden hangisi döküm işlemi ile ilgili değildir?
a) Metalin ergime sıcaklığına kadar ısıtılarak ergitilmesi
b) Ergimiş metalin kalıba dökülmesi
c) Akma mukavemetine kadar yüklenmesi
d) Kullanılan kalıbın özelliğine bağlı olarak kalıbın açılıp/bozulup parçanın alınması
e) Uygun şartlarda soğumaya bırakarak katılaşmanın gerçekleştirilmesi
İki veya daha fazla parçanın ısı veya basınç yardımıyla dolgu malzemesi kullanılarak veya kullanılmadan birleştirilmesi işlemine ………. denir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
kaynak
Taş kömürünün ısıtılmasıyla oluşan gaz ürün ve katı ürünün adları aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
Kok gazı, kok
Basitçe sistemden elde edilen ısının verilen ısıya oranı…………. olarak tanımlanır. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
verim
Aşağıdakilerden hangisi kaldırma ve iletme makinalarının ekipmanlarından biri değildir?
a) Kanca
b) Halat
c) Kama
d) Zincir
e) Makara
Aşağıdakilerden hangisi plastik şekil Verme ile ilgili değildir?
a) Malzeme akma mukavemetinin üstünde yüklenmelidir.
b) Yük kalktığında malzeme eski ölçülerine döner.
c) Yeniden kristalleşme gerçekleştiği türü vardır.
d) Kalıcı şekil değişimi olur
e) Isıtılarak da yapılabilir.
Mikro- ön ekinin kısaltması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir
µ
Bir pompa tesisatında çok yüksek debilerde sıvının pompalanabilmesi için aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır?
Rotadinamik pompa
Aşağıdakilerden hangisi kesikli taşıyıcılardandır?
Kren
Aşağıdakilerden hangisinin günlük kayıt defterine işlenmesine gerek yoktur?
a) Lastik basınçları
b) Fren ve debriyaj kontrolü
c) Akaryakıt ve motor yağı seviyesi
d) Sürücü mahalli ve koltuğunu
e) Kaç personelin çalıştığını
Yakıtın hava ile uygun oranda karıştırılarak tam olarak yakılmasını sağlayan ve yakıtlarda mevcut olan enerjiden ısı olarak yararlanmasını sağlayan cihazlara ne denir?
Brülör
Kübik olarak katılaşan metallerde büyüme bazı tercihli yönlerde çok hızlı, diğer yönlerde daha yavaş olursa ortaya çıkan kristal yapıya ne denir?
Dendrit
Aşağıdakilerden hangisi onluk sisteme göre düzenlenmiş ve kullanım kolaylığından dolayı yaygın olarak tercih edilen birim sistemidir?
Uluslararası birim (SI) sistemi
Aşağıdakilerden hangisi halat yönünün değiştirilmesini sağlar?
Makara
Sistemin faz değişimiyle ilgili iç enerjisine ne ad verilir?
Gizli enerji
Hidrolik devrelerde dairesel hareketler hangi sitem elemanı yardımıyla elde edilir?
Hidrolik motor
Ağır yükleri çatalları aracılığıyla kaldırmak ve özellikle bir araca ya da rafa yüklemek için kullanılan iş makinesi aşağıdakilerden hangisidir?
Forklift
SI birim sisteminde boyut-birim eştirmeleri aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir?
a) zaman-saniye
b) uzunluk-metre
c) sıcaklık-santigrad
d) kütle-kilogram
e) ışık şiddeti-candela
Hazırlanan metal tozları sıkıştırıldığı sonra yüksek sıcaklıkta sinterleme işlemine tabii tutulduğu işlem aşağıdakilerden hangisidir?
Toz metalurjisi
Aşağıdakilerden hangisi bir endüstriyel hidrolik silindir çeşididir?
Hidrolik tandem silindir
Ham madde hâlindeki malzemelerin işlenerek yararlı hâle dönüştürüldükleri makinelere ................ denir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
üretim makineleri
Aşağıdakilerden hangisi cihaz değildir?
a) Televizyon
b) Hesap makinesi
c) Mikroskop
d) Röntgen
e) Su sayacı
Taş kömürünün ısıtılmasıyla oluşan gaz ürün ve katı ürünün adları aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
Kok gazı, kok
Kübik olarak katılaşan metallerde büyüme bazı tercihli yönlerde çok hızlı, diğer yönlerde daha yavaş olursa ortaya çıkan kristal yapıya ne denir?
Dendrit
Periyodik cetvelde yer alan bir atomun ısıl, kimyasal, mekanik ve elektriksel özelliklerini belirleyen faktör aşağıdakilerden hangisidir?
Atomun elektron sayısı
Aşağıdakilerden hangisiyle boyut ölçümü yapılamaz?
a) Cetvel
b) Komparatör
c) Kumpas
d) Mikrometre
e) Termometre
Doğal gazı diğer fosil yakıtlardan ayıran özellikler aşağıdakilerden hangisidir?
Doğal gaz, renksiz, kokusuz, havadan hafif olup, kömür ve petrole nazaran daha temiz ve güvenli bir yakıttır.
Aşağıdakilerden hangisi bir endüstriyel hidrolik silindir çeşididir?
Hidrolik tandem silindir
Cıvata bağlantıları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Seri üretime uygundurlar.
Eğer üretilen veya elde edilen buhar kaynama noktasında ve su içermiyorsa ………………. buhar denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
kuru doymuş
Aşağıdakilerden hangisi talaşsız imalat yöntemlerinden değildir?
a) Döküm
b) Hızlı prototipleme
c) Kaynak
d) Plastik şekil verme
e) Tornalama
Hacim Merkezli Kübik Yapı’ya sahip demir içerisinde çok az orandaki karbonun çözünmesiyle oluşan yapıya ne ad verilir?
Ferrit
Aşağıdakilerden hangisi farklı çaplarda inşaat demiri üretim yöntemidir?
Tel çekme
Aşağıdakilerden hangisi talaşlı imalatta kullanılan soğutma sıvılarından biridir?
Bor yağı
Aşağıdakilerden hangisi yüksek enerjili elektromanyetik dalgaların malzemeye nüfuz ettirilmesi tekniği ile uygulanan tahribatsız malzeme muayene yöntemidir?
X Işınları ile Malzeme Muayenesi
Baca, baca gazı sıcaklığının gaz içerisinde bulunan su buharının yoğuşmasına engel olacak kadar ……………. olması gerekir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
yüksek
İş makinası operatörlük belgesi ile taşıt trafiğine açık yollarda iş makinesi kullanılabilir mi?
Taşıt trafiğine açık yollarda iş makinesi kullanılamaz
Isı üreticileri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Isı üretecileri ısı enerjisi üreten sistemlerdir.
b) Fırınlar, katı yakıtlı, sıvı yakıtlı, gaz yakıtlı, elektrik ile ısıtılan fırınlar şeklinde sınıflandırılabilir.
c) Motorlar ısı enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren ısı üreticileridir.
d) Bir ortamdaki ısıyı alarak başka bir ortama taşıyan tesisatlara soğutma sistemi denir.
e) Suyun buhara dönüştürüldüğü kazanlar ve boru tesisatları buhar tesisatı olarak isimlendirilir.
Aşağıdakilerden hangisi yakıtlarda aranan temel özelliklerden biri değildir?
a) Kolay ve ucuz elde edilebilir olmalı.
b) Çevre ile dost olmalı.
c) Kolay tutuşabilmeli.
d) Termik ve mekanik güçlere dayanma direnci düşük olmalı.
e) Isıl değerleri yüksek olmalıdır.
Dört zamanlı motorlarda gerçekleşen temel olayların sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Emme, sıkıştırma, genişleme ve egzoz
Soğuk bir kazanda hiçbir zaman kuru üfleme yapılmamalıdır. Her zaman belli bir ……….iken yapılmalıdır Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
sıcaklıkta
Aşağıdakilerden hangisinin günlük kayıt defterine işlenmesine gerek yoktur?
a) Lastik basınçları
b) Fren ve debriyaj kontrolü
c) Akaryakıt ve motor yağı seviyesi
d) Sürücü mahalli ve koltuğunu
e) Kaç personelin çalıştığını
Aşağıdakilerden hangisi iki zamanlı motorlar için söylenemez?
a) Daha basit ve maliyeti düşüktür.
b) Dört zamanlı motorlara göre daha yüksek sıcaklıklara çıkılır
c) Güç/ağırlık ve güç/hacim oranları yüksektir.
d) Soğuk havalarda çalıştırılması diğer motorlara göre daha zordur.
e) Dört zamanlı motorlara göre daha düşük bir verime sahiptirler.
Baca, baca gazı sıcaklığının gaz içerisinde bulunan su buharının yoğuşmasına engel olacak kadar ……………. olması gerekir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
yüksek
Kayış boyu hesabı aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir?
Eksenler arası mesafe ve kasnak çapları.
Aşağıdakilerden hangisi kaldırma ve iletme makinalarının ekipmanlarından biri değildir?
a) Kanca
b) Halat
c) Kama
d) Zincir
e) Makara
Kübik olarak katılaşan metallerde büyüme bazı tercihli yönlerde çok hızlı, diğer yönlerde daha yavaş olursa ortaya çıkan kristal yapıya ne denir?
Dendrit
Aşağıdakilerden hangisi bağlama elemanlarından biri değildir?
a) Kaynak
b) Perçin
c) Kama
d) Dişli çark
e) Pim
Akışkanların doğrudan temasta olduğu ısı…..………… değiştiricileri, akışkanlar arasında doğrudan temasın olmadığı …………………. ısı değiştiricileri denir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
reküperatif-rejeneratif
Soğuk bir kazanda hiçbir zaman kuru üfleme yapılmamalıdır. Her zaman belli bir ……….iken yapılmalıdır Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
sıcaklıkta
Taş kömürünün ısıtılmasıyla oluşan gaz ürün ve katı ürünün adları aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
Kok gazı, kok
SI birim sisteminde boyut-birim eştirmeleri aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir?
sıcaklık-santigrad
Hidrostatik hangi durumdaki akışkanlar ile ilgilenir?
Durgun hâldeki
Sıcaklık ölçümü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) En sık kullanılan ve maliyeti düşük olan termometre sıvı genleşmeli cam termometrelerdir.
b) Bimetal termometreler, cisimlerin sıcaklık ile uzaması prensibine göre çalışır.
c) Bimetal termometrelerin düşük sıcaklıkta kullanıma elverişli değildir.
d) Termoelemanlar, iki farklı metalden yapılmış tellerin birleşim noktalarına etki eden farklı sıcaklıkların bir elektromotor kuvveti oluşturmasına dayanır.
e) Bimetal termometreler ve termoelemanlarda sıcaklık ölçümü mekanik olarak gerçekleştirilir.
İçten yanmalı motorlarda enerji dönüşümü nasıl gerçekleşir?
Isıl enerji mekanik enerjiye dönüştürülür.
Aşağıdakilerden hangisi pekleşme ile ilgili değildir?
a) Malzemenin kopması
b) Malzemenin ısıtılması
c) Deformasyon sertleşmesi
d) Yeniden kristalleşmesi
e) Elastik şekil değişiminin olması
Güneş pili hangi malzemeden yapılır?
Saf yarı iletken malzemelerden
Aşağıdakilerden hangisi konveyör türlerinden değildir?
a) Bantlı
b) Zincirli
c) Teflon bantlı
d) Teleskopik
e) Makaralı
Jeotermal enerjiden elektrik üretimi aşağıdakilerden hangisi ile yapılamaz?
a) Kuru buhar santralleri
b) Hidrolik santralları
c) Flaş buhar santralleri
d) Binary cycle santralleri
e) İkili çevrim santralleri
Aşağıdakilerden hangisi talaşsız imalat yöntemlerinden değildir?
a) Döküm
b) Hızlı prototipleme
c) Kaynak
d) Plastik şekil verme
e) Tornalama
Kübik olarak katılaşan metallerde büyüme bazı tercihli yönlerde çok hızlı, diğer yönlerde daha yavaş olursa ortaya çıkan kristal yapıya ne denir?
Dendrit
Matkap denilen takımlarla, takımın kesme ve ilerleme hareketi yapması ile talaş kaldırma işlemine ne denir?
Delik delme
Sıkı geçme ……….. bağlı ve perno ……….. bağlı bağlantılardır.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

kuvvet-şekil
Aşağıdakilerden hangisi halat yönünün değiştirilmesini sağlar?
Makara
Soğuk bir kazanda hiçbir zaman kuru üfleme yapılmamalıdır. Her zaman belli bir ……….iken yapılmalıdır Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
sıcaklıkta
İş makinaları için aşağıdakilerden hangisi çalışma sahasından kaynaklanan tehlikelerden değildir?
a) İş makinası lastik basıncının aşırı düşük olması
b) Çalışma alanında gerekli trafik işaretlerinin bulunmaması
c) Kazı alanında çıkan toprağın kayması
d) Çalışma alanının iyi aydınlatılmaması
e) Kazı alanlarında elektrik kabloları, doğal gaz, telefon vb. hatların olması
Isı üreticileri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Isı üretecileri ısı enerjisi üreten sistemlerdir.
b) Fırınlar, katı yakıtlı, sıvı yakıtlı, gaz yakıtlı, elektrik ile ısıtılan fırınlar şeklinde sınıflandırılabilir.
c) Motorlar ısı enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren ısı üreticileridir.
d) Bir ortamdaki ısıyı alarak başka bir ortama taşıyan tesisatlara soğutma sistemi denir.
e) Suyun buhara dönüştürüldüğü kazanlar ve boru tesisatları buhar tesisatı olarak isimlendirilir.
Aşağıdakilerden hangisi bağlama elemanlarından biri değildir?
a) Kaynak
b) Perçin
c) Kama
d) Dişli çark
e) Pim
Aşağıdakilerden hangisiyle boyut ölçümü yapılamaz?
a) Cetvel
b) Komparatör
c) Kumpas
d) Mikrometre
e) Termometre
Hidrolik devrelerde doğrusal hareketler hangi devre elemanı yardımıyla sağlanır?
Hidrolik silindir
I. Basınç
II. Hız
III. Yükselti
IV. Mekanik
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerinin toplamı bir akışkanın hidrolik enerjisini verir?
I, II ve III
Aşağıdakilerden hangisi CNC tezgâhın dezavantajıdır?
Yatırım maliyeti yüksek olması
Akışkanların doğrudan temasta olduğu ısı…..………… değiştiricileri, akışkanlar arasında doğrudan temasın olmadığı …………………. ısı değiştiricileri denir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
reküperatif-rejeneratif
Kübik olarak katılaşan metallerde büyüme bazı tercihli yönlerde çok hızlı, diğer yönlerde daha yavaş olursa ortaya çıkan kristal yapıya ne denir?
Dendrit
Hacim Merkezli Kübik Yapı’ya sahip demir içerisinde çok az orandaki karbonun çözünmesiyle oluşan yapıya ne ad verilir?
Ferrit
Aşağıdakilerden hangisi yakıt emisyonlarının neden olduğu zararlı etkilerden biri değildir?
a) Akciğer rahatsızlıkları
b) Küresel ısınma
c) Asit yağmurlarının oluşması
d) İskelet sisteminde tahribatlar
e) Solunum sisteminde fonksiyonel bozukluklar
Eğer blöf ile kazan suyu ayarlanmazsa buhar kalitesi …………….. ve belirli bir zaman sonra tehlike arz eder ve hatta kazan ………………. hâle gelir.
Cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
bozulur- çalışamaz
Taş kömürünün ısıtılmasıyla oluşan gaz ürün ve katı ürünün adları aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
Kok gazı, kok
Aşağıdakilerden hangisi plastik şekil Verme ile ilgili değildir?
a) Malzeme akma mukavemetinin üstünde yüklenmelidir.
b) Yük kalktığında malzeme eski ölçülerine döner.
c) Yeniden kristalleşme gerçekleştiği türü vardır.
d) Kalıcı şekil değişimi olur
e) Isıtılarak da yapılabilir.
Enerji transferi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Kütle akışı ile enerji transfer edilebilir.
b) Isı enerjisi radyonla transfer edilebilir.
c) Enerji ısı geçişiyle transfer edilebilir.
d) Isıl enerji iletimle transfer edilebilir.
e) Enerji sadece iş etkileşimi ile transfer edilebilir.
SI birim sisteminde boyut-birim eştirmeleri aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir?
a) zaman-saniye
b) uzunluk-metre
c) sıcaklık-santigrad
d) kütle-kilogram
e) ışık şiddeti-candela
Bir pompa tesisatında çok yüksek debilerde sıvının pompalanabilmesi için aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır?
Rotadinamik pompa
Aşağıdakilerden hangisi iki zamanlı motorlar için söylenemez?
Soğuk havalarda çalıştırılması diğer motorlara göre daha zordur.
Hazırlanan metal tozları sıkıştırıldığı sonra yüksek sıcaklıkta sinterleme işlemine tabii tutulduğu işlem aşağıdakilerden hangisidir?
Toz metalurjisi
Aşağıdakilerden hangisi kaldırma makinalarında alınan güvenlik önlemlerinden biri değildir?
a) Kaldırma makinası operatörü sadece bir görevliden işaret almalı
b) Mıknatıslar kullanılmıyorlarsa vinç üzerinden çıkartılmalıdır
c) Hareket hâlindeki vinç kabinlerinde sadece görevliler bulunmalı
d) Elektrikli mıknatıslı vinçler yüklü iken istirahat edilecekse, mıknatıslar vinç üzerinde asılı olarak bırakılmalı
e) Tehlikeli yükler taşınmadan önce, operatör tarafından sesli sinyal verilmeli
Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynaklarından biri değildir?
a) Jeotermal
b) Güneş
c) Hidrolik
d) Rüzgâr
e) Petrol
Aşağıdakilerden hangisiyle boyut ölçümü yapılamaz?
a) Cetvel
b) Komparatör
c) Kumpas
d) Mikrometre
e) Termometre
Aşağıdakilerden hangisi otomobil tavan saçlarının üretiminde kullanılır?
Gererek şekillendirme
İş ekipmanlarının kullanımı Sağlık ve Güvenliği Yönetmeliği’ne göre (6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu) standartlarda aksi belirtilmediği sürece forkliftlerin periyodik bakımları içi azami süre ne kadardır?
1 yıl
Hidrolik devrelerde doğrusal hareketler hangi devre elemanı yardımıyla sağlanır?
Hidrolik silindir
Fan basma yüksekliği, kanal içerisinde iki nokta arasındaki …….. farkına karşılık gelen yükseklik olarak tanımlanır.
Cümlede boşluk bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Basınç
Aşağıdakilerden hangisi freze tezgâhının kısımlarından biri değildir?
a) Malafa
b) Yatak
c) Sehpa
d) Ayna
e) İş tablası
Dünya üzerine güneş enerjisinin eşit dağılmaması nedeniyle oluşan basınç ve sıcaklık farklarının dengelenmesiyle oluşan hava akımına ne denir?
Rüzgâr
Dört zamanlı motorlarda gerçekleşen temel olayların sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Emme, sıkıştırma, genişleme ve egzoz
Matkap denilen takımlarla, takımın kesme ve ilerleme hareketi yapması ile talaş kaldırma işlemine ne denir?
Delik delme
Yakacakların uygun bir şekilde yakılarak ısı enerjisinin elde edildiği hacimlere ……..ne ad verilir?
Ocak
Ağır yükleri çatalları aracılığıyla kaldırmak ve özellikle bir araca ya da rafa yüklemek için kullanılan iş makinesi aşağıdakilerden hangisidir?
Forklift
Bir pompa tesisatında çok yüksek debilerde sıvının pompalanabilmesi için aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır?
Rotadinamik pompa
Bir veya daha çok parçadan oluşan ve enerji harcayarak ya da enerjinin bir biçimini başka bir enerji biçimine dönüştürerek faydalı iş yapan düzeneklere ne ad verilir?
Makine
Bir yakıttaki kimyasal enerjiyi yanma yolu ile ısı şeklinde açığa çıkartarak oluşan ısı enerjisini bir akışkana verecek şekilde imal edilmiş ve basınç altında çalışan kapalı kaplara ………….ne ad verilir?
Kazan
Termik santrallerde iş akışkanı sırasıyla hangi elemanlardan geçerek çevrimi tamamlar?
Kazan, türbin, kondenser ve pompa
Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel hidrolik pompalardan biridir?
Dişli pompalar
Sıkı geçme ……….. bağlı ve perno ……….. bağlı bağlantılardır.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

kuvvet-şekil
Aşağıdaki yenilenebilir enerji kaynaklarından hangisi doğrudan güneş enerjisinden elde edilen bir kaynak değildir?
a) Biyokütle
b) Fotovoltaik Enerji
c) Hidroelektrik
d) Rüzgâr Enerjisi
e) Jeotermal Enerji
Aşağıdakilerden hangisi delik delmede kullanılan tezgâhlardan biri değildir?
a) El
b) Dikey
c) Masa
d) Sütunlu
e) Radyal
Aşağıdakilerden hangisi çelik halatın servisten çıkarılma gerekçesi değildir?
a) Halatın çapraz sarımlı olması
b) Bir sarımda 3 komşu kopuk dış¸ tel olması
c) Halat yapısında kuş gözü oluşması
d) Halat anma çapının (d) %10’u halat aşınması
e) Halatın esnekliğini yitirmesi
Aşağıdakilerden hangisi hızlı prototipleme türüdür?
Çok noktalı püskürtme(Polyjet)
Aşağıdakilerden hangisi ısıl ve elektrik direnci düşük, kimyasal kararlılığı yüksek bir malzemedir?
Seramik malzemeler
Brülörün gücünün ayarlanması işlemine modülasyon adı verilir. Modülasyonda aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmez?
a) Isıtma konforu artırılır.
b) Modülasyon ile brülörün dur-kalk çalışması engellenir.
c) Brülörün gücü düşürülür.
d) Sistem kayıpları minimize edilir.
e) Zararlı madde emisyonları azaltılır.
Aşağıdakilerden hangisi bir fanın en genel tanımıdır?
Fanlar, mekanik enerjiyi gaza basınç ve hız enerjisi olarak kazandıran ve bu şekilde gaz aktarımını sağlayan makinalardır.
Aşağıdaki gazlardan hangisi yakıtların yanması esnasında oluşan gazlardan biri değildir?
a) CO2
b) H2O
c) CO
d) SO2
e) CH4
Hidrolik sistemlerde çalışan akışkan olarak aşağıdakilerden hangisi yaygın olarak kullanılır?
Sentetik (yapay) esaslı yağlar
Farklı sıcaklıklardaki iki veya daha fazla akışkanın birbirine karışmadan iki farklı yüzey arasında ısı geçişini sağlayan cihazlara ne ad verilir?
Isı değiştiricisi
Ham madde hâlindeki malzemelerin işlenerek yararlı hâle dönüştürüldükleri makinelere ................ denir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
üretim makineleri
Tekerlek biçimli taş denen takımların yapısında bağlanmış olarak bulunan genellikle sert, aşındırıcı parçacıkların hareketi ile aşındırarak malzeme kaldırma işlemine ne ad verilir?
Taşlama
İş ekipmanlarının kullanımı Sağlık ve Güvenliği Yönetmeliği’ne göre (6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu) standartlarda aksi belirtilmediği sürece forkliftlerin periyodik bakımları içi azami süre ne kadardır?
1 yıl
Metallerde şekillendirilebilme kabiliyeti metalin kristal yapısı ile ilgili olup, alüminyum aşağıdakilerden hangi yapıya sahip bir metaldir?
Yüzey Merkezli Kübik Yapı
Kübik olarak katılaşan metallerde büyüme bazı tercihli yönlerde çok hızlı, diğer yönlerde daha yavaş olursa ortaya çıkan kristal yapıya ne denir?
Dendrit
Periyodik cetvelde yer alan bir atomun ısıl, kimyasal, mekanik ve elektriksel özelliklerini belirleyen faktör aşağıdakilerden hangisidir?
Atomun elektron sayısı
Bir helis eğrisi silindirin dış yüzeyine sarılırsa ………, iç yüzeyine sarılırsa ……… elde edilir.
Cümlede boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
cıvata-somun
Yakıtın hava ile uygun oranda karıştırılarak tam olarak yakılmasını sağlayan ve yakıtlarda mevcut olan enerjiden ısı olarak yararlanmasını sağlayan cihazlara ne denir?
Brülör
Sistemin faz değişimiyle ilgili iç enerjisine ne ad verilir?
Gizli enerji
SI birim sisteminde boyut-birim eştirmeleri aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir?
a) zaman-saniye
b) uzunluk-metre
c) sıcaklık-santigrad
d) kütle-kilogram
e) ışık şiddeti-candela
Sıkı geçme ……….. bağlı ve perno ……….. bağlı bağlantılardır.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

kuvvet-şekil
Aşağıdakilerden hangisi yanmanın gerçekleşmesi için gerekli koşullar biri değildir?
a) Yeterli CO2 ve H2O gazları
b) Uygun hava-yakıt oranı
c) Yeterli miktarda oksijen ya da hava
d) Gerekli tutuşma sıcaklığı
e) Yeterli yakıt yoğunluğu
Aşağıdakilerden hangisi kaldırma ve iletme makinalarının ekipmanlarından biri değildir?
a) Kanca
b) Halat
c) Kama
d) Zincir
e) Makara
Aşağıdakilerden hangisi pekleşme ile ilgili değildir?
a) Malzemenin kopması
b) Malzemenin ısıtılması
c) Deformasyon sertleşmesi
d) Yeniden kristalleşmesi
e) Elastik şekil değişiminin olması
Sıcaklık ölçümü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) En sık kullanılan ve maliyeti düşük olan termometre sıvı genleşmeli cam termometrelerdir.
b) Bimetal termometreler, cisimlerin sıcaklık ile uzaması prensibine göre çalışır.
c) Bimetal termometrelerin düşük sıcaklıkta kullanıma elverişli değildir.
d) Termoelemanlar, iki farklı metalden yapılmış tellerin birleşim noktalarına etki eden farklı sıcaklıkların bir elektromotor kuvveti oluşturmasına dayanır.
e) Bimetal termometreler ve termoelemanlarda sıcaklık ölçümü mekanik olarak gerçekleştirilir.
Aşağıdakilerden hangisi kaynak işlemi ile ilgilidir?
Üretimde Elektrod kullanılır.
Aşağıdaki yenilenebilir enerji kaynaklarından hangisi doğrudan güneş enerjisinden elde edilen bir kaynak değildir?
a) Biyokütle
b) Fotovoltaik Enerji
c) Hidroelektrik
d) Rüzgâr Enerjisi
e) Jeotermal Enerji
Cıvata bağlantıları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Seri üretime uygundurlar.
Mikro- ön ekinin kısaltması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir
µ
Yol, baraj inşaatı, orman ve maden ocaklarında arazi temizleme, yol açma, malzeme serme, hendek doldurma, tesviye yapma, zemin gevşetme ve kaya sökme gibi işler hangi iş makinası ile yapılır?
Dozer
Dünya üzerine güneş enerjisinin eşit dağılmaması nedeniyle oluşan basınç ve sıcaklık farklarının dengelenmesiyle oluşan hava akımına ne denir?
Rüzgâr
Güneş pili hangi malzemeden yapılır?
Saf yarı iletken malzemelerden
Hareket alanı dar yerlerde, kazı ve yükleme gerektiren işlerde, kırma işlerinde, yapı temellerinde, kanal kazılarında ve tünellerde yaygın olarak kullanılan iş makinası aşağıdakilerden hangisidir?
Ekskavatörler
Periyodik cetvelde yer alan bir atomun ısıl, kimyasal, mekanik ve elektriksel özelliklerini belirleyen faktör aşağıdakilerden hangisidir?
Atomun elektron sayısı
Aşağıdakilerden hangisi iki zamanlı motorlar için söylenemez?
a) Daha basit ve maliyeti düşüktür.
b) Dört zamanlı motorlara göre daha yüksek sıcaklıklara çıkılır
c) Güç/ağırlık ve güç/hacim oranları yüksektir.
d) Soğuk havalarda çalıştırılması diğer motorlara göre daha zordur.
e) Dört zamanlı motorlara göre daha düşük bir verime sahiptirler.
Enerji transferi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Kütle akışı ile enerji transfer edilebilir.
b) Isı enerjisi radyonla transfer edilebilir.
c) Enerji ısı geçişiyle transfer edilebilir.
d) Isıl enerji iletimle transfer edilebilir.
e) Enerji sadece iş etkileşimi ile transfer edilebilir.
Yapıştırma bağlantılarında bağlantının mukavemeti yapıştırıcı ve yapıştırılan parçalar arasındaki ……………… kuvveti ve yapıştırıcının kendi içerisindeki (molekülleri arasındaki) …………….. bağına bağlıdır.
Cümlede boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
adezyon-kohezyon
Taş kömürünün ısıtılmasıyla oluşan gaz ürün ve katı ürünün adları aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
Kok gazı, kok
Aşağıdakilerden hangisi freze tezgâhının kısımlarından biri değildir?
a) Malafa
b) Yatak
c) Sehpa
d) Ayna
e) İş tablası
Kömür çeşitlerinin sahip oldukları ısıl değerlere göre küçükten büyüğe doğru sıralayınışı aşağıdakilerden hangisidir?
Turba, linyit, antrasit, bitümlü