Aöf Dersleri Özetleri - Çıkmış Sorular - Sınav Soruları

AÖF Ders Özetleri Uygulamasına Hoş Geldiniz,Uygulamadan tam anlamıyla faydalanmak için üye olunuz.

Kuzey Amerika Uzaktan Açık Öğretim Genel Bilgilendirme - Türkçe Uzaktan Üniversite


admin

Administrator
Yönetici
Admin
#1
Anadolu Üniversitesi, Türkiye'deki önde gelen eğitim kurumları arasındadır. Batı Avrupa'da yirmi yılı aşkın açık/uzaktan öğretim deneyimi ile de Türk yükseköğretim sistemi içinde "eğitimde fırsat eşitliği" ilkesini ile Türkiye'de gerçekleştirdiği hizmetin bir benzerini yurt dışında da vermeye başlamıştır.

Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa, Azerbaycan, Kosova, Makedonya, Bulgaristan, Bosna Hersek, Arnavutluk ülkelerindeki eğitim hizmetlerinin akabinde, 2016-2017 öğretim yılından başlamak üzere Kuzey Amerika’daki vatandaş ve soydaşlarımıza, öğretim hizmeti ulaştırmaktadır.

Aşağıdaki yazımızda Anadolu Üniversitesi Kuzey Amerika Programı hakkında detaylı bilgiler bulacaksınız. Aklına takılan konuları forum sayfamızın altına yöneltebilirsiniz.

 1. Kuzey Amerika Programında Nasıl Öğrenci Olabilirim ?
  1. Kuzey Amerika Programına Yeni Kayıt Başvuru Koşulları
   1. T.C. Vatandaşı ya da diğer ülke vatandaşı olup Amerika’da en az 6 ay süreli/süresiz oturma izni olanlar ya da bu süreyi kapsayan vizeye sahip olanlar;
   2. Türkiye’den en az lise veya dengi okul mezunu/mezun olabilecek durumda olanlar (diploma veya resmi yazı ile durumunu belgeleyenler),
   3. Yurt dışından alınmış belge ile en az lise veya dengi okul mezunu/mezun olabilecek durumda olup denklik belgelerini Eğitim Müşavirliği/Ateşeliği tarafından onaylatanlar,
   4. Anadolu Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenen Öğretim giderini karşılayanlar,
   5. Kayıt için gerekli olan ve kesin kayıt sırasında istenecek diğer belgeleri sağlamak, (İnternet Başvuru Belgesi, Fotoğraflı İmzalı Form, Öğrenci Bilgi Formu, Oturma İzin(Vize) Belgesi, Öğrenim Belgesi, Fotoğraf, Askerlik Durum Belgesi)
   6. VE

   7. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılacak Anadolu Üniversitesi Öğrenci Seçme Sınavında en az 150 puan alanlar Ön Lisans Programlarına, 170.00 ve üzeri puan alanlar Lisans/Ön lisans Bölüm/Programlarına, kayıt yaptırabilirler.
  2. Kuzey Amerika Programı İkinci Üniversite Başvuru Koşulları
   1. T.C. Vatandaşı ya da diğer ülke vatandaşı olup Amerika’da en az 6 ay süreli/süresiz oturma izni olanlar ya da bu süreyi kapsayan vizeye sahip olup,
   2. Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumu Ön lisans programından mezun olanlar Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim Fakültesinin ön lisans programlarından birine,
   3. Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumu Lisans programından öğrenci olanlar, Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelerin ön lisans/lisans programlarından birine, (Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelerde öğrenci olanlar hariç)
   4. Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumu Ön lisans programından öğrenci olanlar Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim Fakültesinin ön lisans programlarından birine, (Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelerde öğrenci olanlar hariç)
    Okumakta veya mezun oldukları alanlarda olmamak kaydıyla,
    Örgün/uzaktan öğretimdeki kayıtlarını sildirmeden,
    doğrudan Anadolu Üniversitesine başvurmak suretiyle, II. Üniversite kapsamında sınavsız kayıt yaptırabilirler.
    Ayrıca;
   5. Türkiye’deki bir örgün öğretim programına yeni yerleştirilmiş olan adaylar da yukarıdaki koşullara uymak koşuluyla, aynı öğretim yılında kendi alanları dışındaki bir açık öğretim programına kayıt yaptırabilirler.
   6. Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı veya Türkiye’de bir yükseköğretim kurumundan mezun olan yabancı uyruklular ve Yurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olup uyruğundan biri T.C. olan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından denklik belgesi alanlar da bu kapsamda başvurabilirler.
   7. Bir örgün yükseköğretim programında okuyanlar veya bu programlardan mezun olanlardan, Açıköğretim Sisteminin bir programına kayıt yaptıranlar, askerlik işlemleri hariç Açıköğretim Sistemi tüm öğrencilik hizmetlerinden yararlanırlar.
   8. Açıköğretim programlarına kayıt yaptırdıktan sonra örgün öğretimden kaydını sildiren öğrenciler, bu durumlarını belgelendirmek koşuluyla askerlik işlemleri dâhil tüm öğrencilik hizmetlerinden yararlanırlar.
 2. Kuzey Amerika Programı Nakil Kayıt Başvuru Koşulları
  1. T.C. Vatandaşı ya da diğer ülke vatandaşı olup Amerika’da en az 6 ay süreli/süresiz oturma izni olanlar ya da bu süreyi kapsayan vizeye sahip olanlar;
  2. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi ile öğretim yapan Açıköğretim, İktisat veya İşletme Fakültelerinin bölüm/programlarında daha önceden kayıtlı olup kaydını sildirmeyenler,
  3. Kuzey Amerika Programında açılan bölüm/programlarda kayıtlı oldukları bölüm/programlarının olması halinde nakil isteğinde bulunabilirler.
  4. Nakil başvurusu; nakil isteğini belirten imzalı bir dilekçenin usa@anadolu.edu.tr adresine gönderilmesiyle yapılabilir.
  5. Nakil isteği ilgili fakülte tarafından uygun görülenlerin Nakil işlemi yapılır.
Kuzey Amerika Uzaktan / Açık Öğretim İçin Hangi Programlara Başvurabilirim ?

Ön Lisans
 1. Acil Durum ve Afet Yönetimi (T) (**)
 2. Adalet
 3. Aşçılık (T)
 4. Bankacılık ve Sigortacılık
 5. Coğrafi Bilgi Sistemleri (T)
 6. Dış Ticaret
 7. Emlak Yönetimi
 8. Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (T) (**)
 9. Ev İdaresi
 10. Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (T)
 11. Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 12. İlahiyat (Arapça)
 13. İlahiyat
 14. İnsan Kaynakları Yönetimi
 15. İşletme Yönetimi
 16. Kültürel Miras ve Turizm
 17. Lojistik
 18. Marka İletişimi
 19. Medya ve İletişim
 20. Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
 21. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
 22. Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
 23. Radyo ve Televizyon Programcılığı (T)
 24. Sağlık Kurumları İşletmeciliği (T)
 25. Sosyal Hizmetler
 26. Spor Yönetimi
 27. Tarım Teknolojisi (T)
 28. Turizm ve Otel İşletmeciliği (**)
 29. Yaşlı Bakımı (T)
 30. Yerel Yönetimler
 31. Web Tasarımı ve Kodlama (T)
(**) Bu programlarda Türkiye'de zorunlu staj uygulaması bulunmaktadır.

(T) Tekniker ünvanı veren programlar.

Lisans
 1. Felsefe
 2. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
 3. Sağlık Yönetimi
 4. Sosyoloji
 5. Tarih
 6. Türk Dili ve Edebiyatı
 7. Yönetim Bilişim Sistemleri
 
Son düzenleme: