Aöf Dersleri Özetleri - Çıkmış Sorular - Sınav Soruları

AÖF Ders Özetleri Uygulamasına Hoş Geldiniz,Uygulamadan tam anlamıyla faydalanmak için üye olunuz.

Vize+Final Kültürlerarası İletişim Vize-Final Ders Özeti


admin

Administrator
Yönetici
Admin
#1
KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM ÜNİTE 1
KÜLTÜR, TOPLUM VE İLETİŞİM
KÜLTÜR: KAVRAM VE BAĞLAM
Kültür

- İletişim aracılığıyla metaryal (somut) veya mental (soyut) düzeylerde üretilen kültür, insan ilişkilerinin doğası üzerinde
doğrudan rol oynar. “İnsan yapısı olan her şey” şeklinde ifade edilir.
- En genel şekliyle kültür, “zihnin aktif olarak geliştirilmesi” olarak adlandırılmıştır. Bu durumda bireyler “kültürlü kişi”,
zihinsel gelişme süreci “kültürel etkinlikler”, zihinsel gelişme sürecinde kullanılan araçlar ise “sanatsal ve beşerî entelektüel
çabalar” anlamı kazanmıştır.
Bağlam
Kavramları bağlamından kopuk olarak ele almak çeşitli yanlış ve eksik anlamalara neden olacaktır. “Kültür” kavramı da hangi bağlamda
(context), kimin tarafından kullanıldığına bağlı olarak çokanlamlı bir kavramdır (Kartarı, 2001:13). Kültür kavramı iki aşırı kutupta ele
alınmaktadır:
1) Kültür, özellikle sanat ve edebiyata ilişkin estetik alanı ve bu ikisi arasındaki ilişkileri ifade eder.
2) Kültür; anlamlar, değerler ve benzerleri üzerinde kurulan idealist bir yorumla bir toplumun “yaşam tarzının bütünü”
anlamına gelen antropolojik kullanımlara sahiptir.
Kavramın modern gelişiminin ve kullanımının karmaşıklığı, üç kategorinin oluşturulması ile nispeten çözümlenebilir:
1) 18. yüzyıldan itibaren zihinsel, manevi ve estetik gelişime ilişkin genel bir süreci anlatan bağımsız ve soyut ad
2) İster özgün ister genel biçimde kullanılsın, Herder’den Klemm’e dek, gerek bir halkın, dönemin, grubun; gerekse genel olarak
insanlığın belli bir yaşama biçimini anlatan bağımsız ad
3) Entelektüel ve özellikle sanatsal etkinliğin ürünlerini ve uygulamalarını anlatan bağımsız ve soyut ad
Alfred Lewis Kroeber ve Clyde Kluckhohn tarafından derlenen tanımlar bir nevi kültürü oluşturan öğelerin bir araya getirilmesi amacına
hizmet eder.
 

Ekli dosyalar