Aöf Dersleri Özetleri - Çıkmış Sorular - Sınav Soruları

AÖF Ders Özetleri Uygulamasına Hoş Geldiniz,Uygulamadan tam anlamıyla faydalanmak için üye olunuz.

Vize Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Vize Ders Özeti


admin

Administrator
Yönetici
Admin
#1
Ünite 1 ( Kullanıcı Deneyimi Ve Tasarımının Önemi)


1_
Kullanıcı Nedir?
Arayüzle etkileşen kişidir.
2_ Arayüz Nedir? İki sistem ya da varlık arasında öngörülen ilişki ya da iletişimi sağlama amacıyla tasarlanmış ve etkileşimin gerçekleştiği noktadır
3_ Etkileşim Nedir? İki ayrı etkenin, incelenen özellik üzerine birlikte yaptıkları etkidir
4_Kullanılabilirlik Nedir? Bir ürünün potansiyel kullanıcıları tarafından, belirli bir kullanım bağlamı içinde, amaçlanan kullanım hedeflerine ulaşmak için, ne derece etkin, verimli ve tatmin edici bir şekilde kullanılabildiğidir
_ Müşteri Deneyimi Nedir? Ürünün kullanımından çok daha önce başlayan bir süreci kapsayan tüketici ve müşteri olarak adlandırılan kullanıcının kendisine sunulan bir hizmeti nasıl deneyimlediği ile ilgilidir
6_ Marka Deneyimi Nedir? Ürün ya da hizmet ile etkileşimin yanında firmayla, ürünleriyle ve hizmetleriyle etkileşimi de kapsar ve bu deneyimin rekabet açısından nasıl bir fayda sağlayabileceğine odaklanır
7_Kullanıcının Ürün/Hizmet İle Olan İlişkisinde 4 Kritik An Söz Konusudur:

  • İlk kritik an öncesi: İhtiyaç hissetme
  • İlk kritik an: Fark edilme/Dikkat çekme
  • İkinci kritik an: Kullanma/ Etkileşime Girme
  • İkinci kritik an sonrası: Kullandıktan sonra hissettirdikler
8_Deneyim Nedir? Sözlükte “bir kimsenin belli bir sürede veya hayat boyu edindiği bilgilerin tamamı” olarak tanımlanan 9_ Kullanıcıda Yaratılan Dört Farklı Deneyim Türünden Söz Etmek Mümkündür. Bunlar; estetik, davranışsal, yansıtıcı ve duygusal deneyimler
10_ Estetik Deneyim Nedir? Estetik kavramı duyularla oluşan algılara dayanmaktadır.
11_Kullanıcıda Yaratılan Estetik Deneyim Sayesinde Ne Olur? “ilk kritik an” olan ürün ya da hizmetin fark edilme anı için önemli işlevlerinden biri olan “dikkat çekme” sağlanır
12_ Davranışsal Deneyim Nedir? kullanımla ilgilidir ve görünümden çok ilk kritik anda vadedilen işlevlere odaklanmaktadır
13_Davranışsal Deneyimin Kendisinden Beklenen Özellikler Nedir?

  • Fonksiyon (işlev)”, kullanıcının nasıl kullanacağını anlayabilmesi
  • Anlaşılırlık”, kullanım esnasında kullanıcıya nasıl bir his sunduğu
  • Fiziksel his” ve görevleri ne derecede yerine getirdiği
  • Kullanılabilirlik” şeklinde dört bileşenden oluşmaktadır
14_ Yansıtıcı Deneyim Merkezinde Ne Yer Alır? Kişinin öz imajı yani kendisi hakkında hissettikleri ve düşündükleri yer alır
15_ Duygusal Deneyim Nedir? Günlük hayatımızda son derece önemli bir rol oynayan duygularımıza yöneliktir. Deneyimin estetik boyutu ve yaşattıkları, en genel anlamda kullanıcıda hissettireceği şeylerin tamamı duygusal deneyimi oluşturmaktadır.
16_ Kullanıcı Deneyimi Nedir? Ürün, hizmet ya da sistem ile bir noktada etkileşimi ya da etkileşim olasılığını içerirken, deneyim böyle bir şeye ihtiyaç duymamaktadır
 

Ekli dosyalar