Aöf Dersleri Özetleri - Çıkmış Sorular - Sınav Soruları

AÖF Ders Özetleri Uygulamasına Hoş Geldiniz,Uygulamadan tam anlamıyla faydalanmak için üye olunuz.

Vize ingilizce 2 Dersi 4. Ünite Özeti


#1
4.ÜNİTE ile İLGİLİ KELİMELER

Birthday: Doğum günü Happy birthday: Mutlu yıllar
necklace: Kolye(gerdanlık) Wear:giymek
Anniversary: Yıldönümü Cap: Kep/kasket
Next:Gelecek Gown:Cübbe
Special:özel Wedding day:evlilik günü
Present:hediye Snow:kar yağmak
Birthday cake: Doğum günü pastası Get married:evlenmek
gift:hediye Law school:Hukuk okulu
Month:ay Soon:yakında
Year:yıl Tie:kravat
Weekend:haftasonu Lawyer:avukat
Teacher:öğretmen Rain:yağmur yağmak
Comfortable:rahat Fun:eğlence
Blow out:üflemek Graduation:mezuniyet
Candle:mum Celebration:kutlama
Exchange:takas etmek Holiday:tatil
Ring:yüzük Purple:mor
Degree:derece/rütbe Sliver:gümüş
Fireworks:havai fişek Outfit:gereçler
Trick or treating:maskeli balo Make up:makyaj
Shout:bağırmak Parades:geçit töreni
Happy new year:mutlu yıllar Anniversaries: yıldönümleri
Country: Ülke


SORTING CRITERIA

AYLAR/MONTHS


January: Ocak
February: Şubat
March: Mart
April: Nisan
May: Mayıs
June: Haziran
July: Temmuz
August: Ağustos
September: Eylül
October: Ekim
November: Kasım
December: Aralık


AYLAR
For months we use in.
Aylardan önce ‘in’ edatı kulllanılır.


Örneğin - For Example
Christmas is in December.
Noel Aralık’tadır.
In England it rains a lot in April.
İngiltere’de Nisan’da çok yağmur yağar.
My birthday is in September.
Benim doğum günüm Eylül’dedir.
Herhangi bir rakamı sıra sayısına çev[Linkleri Sadece Kayıtlı Üyeler Görebilir. Üye Olmak için Tiklayın]rmek için yapmamız gereken tek şey ilgili sayının arkasına “th” eklemek olacaktır.

İstisnalar:
One- First, Two-Second, Three- Third , Five-Fifth, Nine-Ninth olur.
Sonu “y” harfi ile biten rakamlarda y harfi düşer ve yerine “tieth” getirilir.
20 rakamından itibaren (30[Linkleri Sadece Kayıtlı Üyeler Görebilir. Üye Olmak için Tiklayın]40,50,60,70,80,90,100) hariç ilgili rakamın son hanesi dikkate alınarak ilgili rakam ordial/sıra sayısına çevrilir.
Örnek:
21 =Twenty first – Yirmi birinci
36 =Thirty sixth [Linkleri Sadece Kayıtlı Üyeler Görebilir. Üye Olmak için Tiklayın] Otuz altıncı
165 = One hundred sixty fifth – Yüz altmış beşinci
2013= Two thousand thirteenth- İkibin onüçüncü


İngilizce sıra sayıları ve listesi

Rakamlarla yazılışı
Yazıyla yazılışı
Türkçe anlamı
1st

the first
Birinci
2nd
the second
İkinci
3rd
the third
Üçüncü
4th
the fourth
Dördüncü
5th
the fifth
Beşinci
6th
the sixth
Altıncı
7th
the seventh
Yedinci
8th
the eighth
Sekizinci
9th
the ninth
Dokuzuncu
10th
the tenth
Onuncu
11th
the eleventh
Onbir[Linkleri Sadece Kayıtlı Üyeler Görebilir.Üye Olmak için Tiklayın]nci
12th
the twelfth
Onikinci
13th
the thirteenth
Onüçüncü
14th
the fourteenth
Ondördüncü
15th
the fifteenth
Onbeşinci
16th
the s[Linkleri Sadece Kayıtlı Üyeler Görebilir. Üye Olmak için Tiklayın]xteenth
Onaltıncı
17th
the seventeenth
Onyedinci
18th
the eighteenth
Onsekizinci
19th
the nineteenth
Ondokuzuncu
20th
the twentieth
Yirminci
21st
the twenty-first
Yirmibirinci
22nd
the twenty-second
Yirmiikinci
23rd
the twenty-third
Yirmiüçüncü
24th
the twenty-fourth
Yirmidördüncü
25th
the twenty-fifth
Yirmibeşinci
26th
the twenty-sixth
Yirmialtıncı
27th
the twenty-seventh
Yirmiyedinci
28th
the twenty-eighth
Yirmisekinci
29th
the twenty-ninth
Yirmidokuzuncu
30th
the thirtieth
Otuzuncu
40th
the fortieth
Kırkıncı
50th
the fiftieth
Ellinci
60th
the sixtieth
Altmışıncı
70th
the seventieth
Yetmişinci
80th
the eightieth
Sekseninci
90th
the ninetieth
Doksanıncı
100th
the hundredth
Yüzüncü
101st
the hundred and first
Yüzbirinci
1000th
the thousandth
Bininci
Simple Future Tenses Gelecek Zaman

Future Continuous Tense, gelecekte devam edecek olan bir eylemi ifade etmek için kullanılır. Türkçe’ye "yapıyor olacağım" şeklinde çevrilebilir. Burada “will” ve “be going to” kullanımları hakkında bilgi verilecektir. Olumlu(+), olumsuz (-) ve soru (?) cümlesinde formülü şöyledir:

“will formülü”
(+) Olumlu cümle yapısı: Olumlu cümleler kurmak için tüm öznelerin arkasına will getirir ve will ‘den sonra herhangi bir fiilin yalın halini (1.halini )kullanırız.

Not: Olumlu cümlelerde özneden zonra kullandığımız will kısa olarak ( ‘ll ) şeklinde yazılır.

Özne
Will
Fiilin yalın hali

(1. hali)
I
Will (‘ll)
Verb.
You
Will (‘ll)
He /She /It
Will (‘ll)
We
Will (‘ll)
You
They
(-) Olumsuz cümle yapısı: Olumsuz cümleler kurmak için yapmamız gereken tek şey özneden sonra gelen will’ in ardına not eklemek olacaktır. Bu cümlelelerde will not ‘dan sonra kullandığımız fiil yine yalın haldedir.

Not: Olumluz cümlelerde özneden zonra kullandığımız will not kısa olarak (won’t) şeklinde yazılır.


Özne
Will not
Fiilin yalın hali

(1. hali)
I
Will not (won’t)
Verb.
You
Will not (won’t)
He /She /It
Will not (won’t)
We
Will not (won’t)
You
They
(?)Soru cümle yapısı: Soru cümlesi oluşturmak yine oldukça basittir. Yapmamız gereken will yardımcı fiilini öznenin başına getirmektir. Sonrasında özne ve fiilin yalın hali onu takip eder.

Will
Özne
Fiilin yalın hali

(1. hali)
Will
I
Verb.
Will
You
Will
He /She /It Ali /Ayşe
Will
We
You
They
“be going to” formülü

Özne
Will not
Fiilin yalın hali

(1. hali)
I
am going to
Verb.
He /She /It
is going to
We
are going to
You
They
“Will” ve “be going to” biçimlerini hangi durumlarda kullanırız?

“will” kullanımı

Kullanım 1 - “Will” gönüllü bir şekilde yapılacak bir eylemi ifade eder.
Örnekler:

A: I'm really hungry.
A: Gerçekten çok açım.
B: I'll make some sandwiches.
B: Bize birkaç sandviç hazırlayacağım (hazırlayayım).
A: I'm so tired. I'm about to fall asleep.
A: Çok yorgunum. Uyuyakalmak üzereyim.
B: I'll get you some coffee.
B: Sana biraz kahve getireceğim (getireyim).
A: The phone is ringing.
A: Telefon çalıyor.
B: I'll get it.
B: Ben açacağım (açayım).
Kullanım 2 - “Will” bir söz verildiğini ifade eder.
Örnekler:

I will call you when I arrive.
(Oraya) vardığımda, seni arayacağım (ararım).
If I am elected President of the United States, Iwill makesure everyone has access to inexpensive health insurance.
Eğer ABD Başkanı olarak seçilirsem, herkesin ucuz sağlık güvencesine sahip olmasını sağlayacağım.
I promise I will not tell him about the surprise party.
Ona sürpriz partiden söz etmeyeceğime söz veririm.
“will” kullanımı diğer örnekler
Olumlu cümle örnekleri


 • I will miss you when you move to another city – Başka şehre taşındığında seni özleyeceğim
 • You will work at night shift next week- Sen gelecek hafta gece vardiyasında çalışacaksın
 • He / Burak will f[Linkleri Sadece Kayıtlı Üyeler Görebilir. Üye Olmak için Tiklayın]x my car- O / Burak
 • Tomorrow, My mother will apply for a new job- Yarın annem yeni bir iş başvurusu yapacak
 • Tomorrow, the sun will rise at 7:00 am- Yarın güneş saat 7 de doğacak
 • We think, We will be back on Friday from holiday– sanıyoruzki, Tatilden,Cuma günü geri geleceğiz
 • You children will be the future of this country- Siz, çocuklar bu ülkenin geleceği olacaksınız.
 • Osman and Selda /They will paint their house with white-Osmanla selda / onlar evelerini beyaz renkle boyayacaklar
Olumsuz cümle örnekleri

 • I will not go out th[Linkleri Sadece Kayıtlı Üyeler Görebilir. Üye Olmak için Tiklayın]s evening- Bu akşam dışarı çıkmayacağım
 • I understand that you will not come with us to night club- Anladığıma göre sen bizimle disco ya gelmeyeceksin
 • I guess, Selim/He will not buy a new computer- Sanırım, Selim/O yeni bir bilgisayara almayacak
 • I don’t believe that , Sema / She will not speak with me again- Sema’nın / O’nun benle bir daha konuşacağına inanmıyorum
 • It will not rain tomorrow – Yarın yağmur yağmayacak
 • Mum said that We will not go on a holiday this summer- Annem , bu yaz tatile gitmeyeceğimizi söyledi
 • You all will not pass this exam unless you prepared well- İyi çalışmadığınız sürece bu sınavı geçmeyeceksiniz.
 • I think , Berke and Şenay / They will not buy a new house- Sanırım , Berk eve Şenay / Onlar yeni bir ev satın almayacaklar.
Soru cümle örnekleri

 • Will I buy a new computer?- Yeni bir bilgisayarmı satın alacağım
 • Will you take [Linkleri Sadece Kayıtlı Üyeler Görebilir. Üye Olmak için Tiklayın]he dog for a walk?- Köpeği dışarı çıkaracakmısın?
 • Will he be at home this evening?- O bu akşam evde olacakmı?
 • Will Ayşe / she come to us this ? Ayşe / O bu akşam bize gelecekmi?
 • Will we stay at home this evening?- Bu akşam evdemi oturacağız
 • Will you all come to school next week? – Gelecek hafta hepiniz okula gelecekmisin?
 • Will they come with us to football match this evening?- Onlar bizimle bu akşam maça geleceklermi?
“be going to” kullanımı

“Be going to” bir plan yapıldığını ifade eder.
Örnekler:

He is going to spend his vacation in Hawaii.
Tatilini Hawaii’de geçirecek (geçirme niyeti var, bunu gerçekleştirmek istiyor).
We are going to meet each other tonight at 6:00 PM.
Bu akşam 6’da buluşacağız (buluşmayı planlıyoruz).
A: Who is going to make John's birthday cake?
A: John’un doğum günü pastasını kim yapacak (kimin yapması planlanıyor)?
B: Sue is going to make John's birthday cake.
B: John’un doğum günü pastasını Sue yapacak (yapmayı planlıyor).
“Will” ya da “Be going to” bir tahmini ifade etmek için kullanılır.
Örnekler:

The year 2000 will be a very interesting year.
The year 2000 is going to be a very interesting year.
2000 yılı ilginç bir yıl olacak (olacağını tahmin ediyorum).
John Smith will be the next President.
John Smith is going to be the next President.
John Smith bir sonraki başkan olacak (olacağını tahmin ediyorum).
The movie "Zenith" will win several Academy Awards.
The movie "Zenith" is going to win several Academy Awards.
“Zenith” filmi birkaç Oskar alacak (alacağını tahmin ediyorum).
Verebildiğimiz cevaplarda bazen emin olmadığımız durumlar olur. Bunların kalıpları şöyledir:

-Are you going to the party this weekend? (Bu hafta sonu partiye gidecek misin?)
Şu kalıpları kullanırız İngilizcede:


I don’t know: Bilmiyorum.

I’m not sure: Emin değilim.

Maybe: Belki.

It depents: Birşeylere bağlı.