Aöf Dersleri Özetleri - Çıkmış Sorular - Sınav Soruları

AÖF Ders Özetleri Uygulamasına Hoş Geldiniz,Uygulamadan tam anlamıyla faydalanmak için üye olunuz.

Vize İngilizce 1 Vize 4.Ünite Ders Özeti


admin

Administrator
Yönetici
Admin
#1
ÜNİTE - 4 : EVERYDAY LIFE (GÜNLÜK HAYAT)

İlk ünitelerde “be” (am / is / are) fiilinin öğrenmiştik. Bu ünitede ise “be” fiili dışında farklı fiiller öğrenilecek. Örneğin; yemek, içmek, sevmek, koşmak, uyumak, izlemek, dinlemek...

Geniş Zaman
Günlük rutin yapılan işleri anlatmak için Geniş Zaman cümle yapısı kullanılır.

(+) Olumlu Cümle Yapısı

Özne + Fiil + Nesne

I watch TV.
You watch TV.
We watch TV.
They watch TV.
He watches TV.
She watches TV.
It watches TV.

Daha önce İngilizce cümle yapısına göre ÖZNE’den sonra mutlaka FİİL geldiğini söylemiştik. Görüldüğü üzere I, You, We ... gibi öznelerden sonra bir fiil getirilmiş ve bu fiil “izlemek” anlamına gelen “watch” fiili. Bu çekimleme bir örnek oluşturmaktadır. “watch” fiili gibi birçok fiili çekimlerken de bu yol kullanılacak. Burada tek önemli nokta kelime bilginizdir.

NOT : Çekimlemede fiilin yalın halde olduğuna dikkat ediniz. Fakat “he, she, it” öznelerinde fiile -s eki getirilmiş. Bu geniş zamanın OLUMLU CÜMLE YAPISI kuralıdır. Sınavda buradan mutlaka soru gelir.

(-) Olumsuz Cümle

Özne don’t / doesn’t Fiil Nesne

I don’t watch TV.
You don’t watch TV.
We don’t watch TV.
They don’t watch TV.
He doesn’t watch TV.
She doesn’t watch TV.
It doesn’t watch TV.

NOT : Çekimlemede fiilin yalın halde olduğu ve olumlu cümlede olduğu gibi “he, she, it” öznelerinde fiile -s eki getirilmediği görülür. Demek ki olumlu cümle cümlede fiile hiçbir şekilde herhangi bir ek getirilmez. Olumsuz yapmak için don’t kelimesi kullanılır. Fakat burada da dikkat edilmesi gereken “he, she , it” öznelerinde doesn’t kelimesinin kullanılmasıdır.Yes / No Soruları

Do / Does Özne Fiil Nesne?
Do I watch TV.
Do you watch TV.
Do we watch TV.
Do they watch TV.
Does he watch TV.
Does she watch TV.
Does it watch TV.

NOT : Görüldüğü üzere, soru cümlesi oluşturmak için “Do” ve “Does” yardımcı fiilleri cümlenin başına getirilir. Yine burada “does” kelimesinin “he, she, it” özneleri için kullanıldığına dikkat ediniz. Bunun yanı sıra, fiil aynı olumsuz cümle yapısındaki gibi yalın durumdadır.

Kısa Cevaplar

A : Do you watch TV? (Televizyon izler misin?)
B : Yes, I do. (Evet.)
No, I don’t. (Hayır.)

A : Does he watch TV? (O televizyon izler mi?)
B : Yes, he does. (Evet.)
No, he doesn’t. (Hayır.)

Yukarıdaki örneklere bakılırsa, “Do” ile sorulan sorularda YES ile cevap verilirken MUTLAKA do, NO ile cevap verilirken ise MUTLAKA don’t kullanılmalıdır.

Aynı şekilde “Does” ile sorulan sorularda YES ile cevap verilirken MUTLAKA does, NO ile cevap verilirken ise MUTLAKA doesn’t kullanılmalıdır.

Diğer önemli fiil yapıları :

I eat breakfast. (Kahvaltı ederim.) I don’t eat lunch. (Öğle yemeği yemem.)
You have coffee. (Kahve içersin.) You don’t have tea. (Çay içmezsin.)
We get up late. (Biz geç uyanırız.) We don’t get up early. (Erken uyanmayız.)
They read the paper. (Onlar gazete okurlar.) They don’t read books. (Onlar kitap okumazlar.)
He listens to the radio. (O radyo dinler.) He doesn’t listen to CDs. (CD dinlemez.)
She watches TV. (O televizyon izler.) She doesn’t watch videos. (Video izlemez.)

don’t = do not
doesn’t = does not

ÖZETLE;
Geniş zaman yapısına göre sadece OLUMLU YAPIDA özneniz HE, SHE, IT olduğu zaman fiile -s eki getirin. Bunun dışındaki tüm yapılar fiil yalın halde olmak zorundadır. Fakat do / does / don’t / doesn’t farklılıklarına diikat edin.


Fiile -s eki getirmek :

play + s à plays
sees + s à sees
drink + s à drinks gibi...

Geniş Zaman ile Kullanılan Zaman İfadeleri

Dersin başında Geniş Zaman yapısının “her zaman” ya da “düzenli olarak” yaptığımız eylemlerden bahsetmek için kullanıldığını belirtmiştik.

Ë on + gün adı
on Mondays : Pazartesi günleri
on Tuesdays : Salı günleri
on Wednesdays : Çarşamba günleri
on Thursdays : Perşembe günleri
on Fridays : Cuma günleri
on Saturdays : Cumartesi günleri
on Sundays : Pazar günleri

Ë on weekends : haftasonları

Ë in + günün bölümleri
in the mornings : sabahları
in the afternoons : öğleden sonraları
in the evenings : akşamları

Ë at nights : geceleri

Ë before breakfast : kahvaltıdan önce
Ë after class : dersten sonra
Ë every : her

everyday : hergün
every week : her hafta
every month : her ay
every : her yıl

Gün adlarından önce ve haftasonu kelimesinden önce ON, günün bölümlerinden önce (gece hariç) IN, gece kelimesinden önce AT edatlarının getirilmesi sınavda sorulabilmektedir. Bu edatlardan sonra kelimelerin çoğul olduğuna dikkat ediniz.

Dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta ise EVERY kelimesinden sonra gelen ifadelerin tekil olmasıdır. Yani every days diye bir ifade olmaz.

WELL : Düşünmek için zamana ihtiyacımız olduğu zaman kullandığımız bir ifadedir. Türkçe’de “düşünürken” kullandığımız “Şey, Hmm...” gibi anlamlara gelir.

A : Are you from California? (Californiyalı mısın?)
B : Well, I’m from Chicago originally … (Şey, aslında ben Chicagoluyum.)