Aöf Dersleri Özetleri - Çıkmış Sorular - Sınav Soruları

AÖF Ders Özetleri Uygulamasına Hoş Geldiniz,Uygulamadan tam anlamıyla faydalanmak için üye olunuz.

Vize İngilizce 1 Vize 2.Ünite Ders Özeti


admin

Administrator
Yönetici
Admin
#1
ÜNİTE - 2 : IN CLASS (SINIFTA)

Indefinite Articles (Belirsizlik Tanımlığı)a” ve “an” kelimeleri İngilizce’de “bir” ya da “herhangi bir” anlamlarına gelir.a + sessiz harfle başlayan kelime

à a book (bir kitap)

à a pencil (bir kalem)

à a cell phone (bir cep telefonu)

à a dictionary (bir sözlük)an + sesli harfle başlayan kelime

à an address book (bir adres defteri)

à an English book (bir İngilizce kitabı)

à an umbrella (bir şemsiye)

à an eraser (bir silgi)* İSTİSNA : an MP3 player (nedeni : MP3 kelimesi em-pi-three olarak okunduğu için)

a university (nedeni : university kelimesi yunivörsiti diye okunduğu için)THIS / THESEThis : Bu

These : BunlarOlumlu Cümle Yapısıtekil çoğul

This + is + a / an + tekil nesne These + are + çoğul isim (-s)

à This is a cell phone. à These are cell phones.

(Bu bir cep telefonudur.) (Bunlar cep telefonlarıdır.)Soru Cümlesi Yapısı (Yes & No)tekil çoğulIs + this + a / an + tekil isim? Are + these + çoğul isim(-s)?

à Is this a cell phone? à Are these cell phones?

(Bu bir cep telefonu mudur?) (Bunlar cep telefonları mıdır?)

Soru Cümlesi Yapısı (What ...?)tekil çoğul

What’s (What + is) + this? What + are + these?

à A : What’s this? (Bu nedir?) à A : What are these? (Bunlar nedir?)

B : It’s a watch. (O bir kol saatidir.) B : They’re bags. (Onlar çantalardır.)Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar :1) “a” ve “an” sadece tekil kelimelerle kullanılır. Cümledeki “is” fiili tekil olduğu için a / an kullanımına, “are” fiili ise çoğul olduğu için nesnenin -s çoğul eki almasına ipucu olacaktır.2) “this” ve “these” konularında soru oluşturmak basittir, tekrar ezber yapmaya gerek yoktur. Çünkü olumlu yapısında dizilimin tersidir. (this is... olumlu iken, is this ...? soru yapısıdır.)3) What is this? sorularında cevabın “this” ile değil “it” ile, What are these? sorularında cevabın “these” ile değil “they” ile verildiğine dikkat ediniz. Soru olarak çıkabilmektedir.Ë Soruda “this” varsa à cevaba “it” olarak geçir.

Soruda “these” varsa à cevaba “they” olarak geçir.


Örnek :A : Are these your keys?

B : Yes, .......... are.a) these b) this c) it d) they e) thoseCevap : DDeterminers (Belirteçler)some : birkaç, biraz anlamlarına gelir.These are some pencils. (Bunlar birkaç kalemdir.)Dikkat edilmesi gereken; some çoğul anlam belittiğine göre arkasından gelen nesnenin çoğulluk bildiren -s eki almış olması gerekir. (pencils) Ayrıca cümlenin fiilinin de çoğul yani are olması gerekir.

Where ile Sorulan SorularWhere : Nerede anlamına gelen bir soru kelimesidir.tekil çoğul

Where + ’s / is + tekil isim? Where + are + çoğul isim (-s)?

à Where’s my coat? à Where are your shoes?

(Montum nerede?) (Ayakkabıların nerede?

{ Where sorusu ile bir nesnenin yeri sorulur. Cevapta yer anlatılırken aşağıdaki edatlar kullanılır.at : -de, -da

à at the gym (jimnastik salonunda)

à at home (evde)

à at work (işte)

à at the library (kütüphanede)in : içinde

à in class (sınıfta)

à in the cafeteria (kantinde)

à in the closet (elbise dolabında)on : üzerinde

à on the wall (duvarda / duvarın üstünde)

à on the desk (sıranın üstünde)

à on the floor (yerde)under : altında

à under the chair (sandalyenin altında)next to : bitişiğinde, yanında

à next to the window (pencerenin bitişiğinde)in front of : önünde

à in front of the board (tahtanın önünde)A : Where are the bags? (Çantalar nerede?)

B : They are under the table. (Onlar, masanın altında.)A : Where is the teacher? (Öğretmen nerede?)

B : She’s in front of the board. (Tahtanın önünde.)Possessive ’s / s’İngilizce’de kelimelerden sonra getirilen ’s eki sahiplik belirtir ve Türkçe’deki “-nin,

-nın” eki ile aynıdır.Mario’s pencil à Mario’nun kalemi

the student’s pencil à öğrencinin kalemi’s ile bildirdiğimiz bu sahiplik durumu bazen s’ olarak yazılır. Bunun nedeni kelimenin zaten s harfi ile bitiyor olmasıdır. Yani kelimenizin sonunda zaten s varsa s’ şeklinde kullanabilirsiniz. Sınavda bununla ilgili soru çıkmamaktadır. Fakat iki şekilde de görebileceğiniz için bilmenizde fayda var.Chris’ pencil à Chris’in kalemi

(Chris kelimesi zaten s ile bittiği için tekrar Chris’s yazmaya gerek yoktur.)

the students’ pencils à öğrencilerin kalemleri

(students kelimesi zaten s ile bittiği için tekrar students’s yazmaya gerek yoktur.)

the class’ door à sınıfın kapısı

(class kelimesi zaten s ile bittiği için tekrar class’s yazmaya gerek yoktur.)þ Çoğul eki olan -s ile sahiplik bildiren ’s ekini birbirine karıştırmayınız. Sahiplik bildirende kesme işareti bulunur.

à book : kitap / books : kitaplar / book’s : kitabın / books : kitapların

Düzensiz ÇoğullarBildiğiniz üzere çoğul yapmak için çoğul eki olan -s kullanılmaktadır. Fakat İngilizce’de bazı kelimelerin çoğul halleri -s çoğul ekinin getirilmesi ile yapılmaz.child : çocuk (tekil)

children : çocuklar (çoğul)man : adam (tekil)

men : adamlar (çoğul)person : kişi, insan

people : kişiler, insanlarwoman : kadın (tekil)

women : kadınlar (çoğul)DİKKATBu sözcükler daima çoğuldur. Çünkü ya genelde çift olarak bulunurlar, ya da makas, pantolon gibi iki parçadan oluşan nesnelerdir.- glasses (gözlükler)

- sunglasses (güneş gözlükleri)

- jeans (pantolon)

- scissors (makas)

- shoes (ayakkabı)

- socks (çoraplar)Ünite ile İlgili Bilinmesi gereken Diğer İfadelerBilinmesi gerekn ifadeleri diyalog olarak çalışırsanız daha iyi olur. Çünkü sınavda bu ifadelerle ilgili sorular diyalog olarak karşınıza çıkacaktır.Jane : Thank you. (Teşekkürler.)

Thomas : You’re welcome. (Rica ederim. )David : Here you go (Buyur.)

Jennifer : Thank you.Denisse : I’m sorry, I don’t know. (Üzgünüm, bilmiyorum.)

William : That’s OK anyway. (Neyse, sorun değil, tamam.)