Aöf Dersleri Özetleri - Çıkmış Sorular - Sınav Soruları

AÖF Ders Özetleri Uygulamasına Hoş Geldiniz,Uygulamadan tam anlamıyla faydalanmak için üye olunuz.

Vize İngilizce 1 Vize 1.Ünite Ders Özeti


admin

Administrator
Yönetici
Admin
#1
What ile Sorulan Bilgi Soruları
Daha önce “Yes” - “No” ile cevap verilen soruları görmüştük. Sorular “Am / Is / Are” fiillerinden biri ile başlamaktaydı. Fakat soru kelimesi ile sorulan sorularda (örneğin what soru kelimesi) soru kelimesi daha önce öğrendiğimiz yapının başına getirilir. Bu durumda soru cümlemizin başında artık “Am / Is / Are” fiillerinden biri değil, soru kelimesi bulunur.
Not : Diğer soru kelimeleri (nerede, nasıl, ne zaman, vb...) daha sonra öğrenilecektir.
is
What + am + ..... ? à ..... nedir?
are
Aşağıdaki konuşma örneklerinden mutlaka soru gelmektedir.

Sarah : What’s your name? à Adın nedir?
David : My name’s David. / It’s David. à Adım David. / David.

Sarah : What’s your phone number? à Telefon numaran nedir?
David : It’s 312 231 2914. à 312 231 2914.

Sarah : What’s your e-mail address? à E-posta adresin nedir?
David : It’s hsfuel9@gmail.com à hsfuel9@gmail.com

* What ile sorulan sorulara hiçbir zaman Yes ya da No ile cevap verilmez.
Soru cümlelerimiz soru kelimesi ile başladığına göre, cevabımız hiçbir zaman “Yes” ya da “No” ile başlamamalıdır. Bu durumda cevap özne ile başlar. (I, He, She, It, We, You, They gibi...)
Saying Hello (Selamlaşmak)

Hello. / Hey. / Hi. : Merhaba. / Selam.
Good morning. : Günaydın.
How are you? : Nasılsın?
How are you doing? : Neler yapıyorsun? / Nasıl gidiyor? (daha samimi)
I’m fine, (thanks). : İyiyim, (teşekkürler.)
How about you? : Ya sen?
OK. / Good. / Pretty good. : İyiyim / Oldukça iyiyim.
Nice to meet you. : Tanıştığıma memnun oldum.
Me too. : Ben de.

Not : “How about you?” karşımızdaki kişinin sorusunu aynen sormak için de kullanırız.
Sarah : How old are you? (Kaç yaşındasın?)
David : I’m 28 years old. How about you? (28 yaşındayım. Ya sen?
Sarah : I’m 27. (27.)

Saying Good-bye (Vedalaşmak)
Have a nice day. : İyi günler.
Have a good evening. : İyi akşamlar.
You too. : Sana da. / Size de.
See you. : Görüşürüz.
See you later. : Sonra görüşürüz.
See you tomorrow. : Yarın görüşürüz.
See you next week. : Gelecek hafta görüşürüz.
Good-bye / Bye. : Güle güle.
Good night. : İyi geceler.
Laf Arasında Akla Gelen Bir şeyin Söylenmesi Gerektiği Durumlarda Kullanılabilecek Sözcükler
By the way : Bu arada à By the way, I’m Adam. : Bu arada, ben Adam.
So : Eee, yani, şey... à So, are you a student here? : Eee, burada öğrenci misin?

Taking Time to Think (Düşünmek için Zaman Kazanma)
Um… : Hmm.
Wait. : Bekle.

Formal (Resmi) Informal (Daha Az Resmi / Samimi)

Yes. (Evet.) Yeah. (Evet.)
Thank you. (Teşekkür ederim.) Thanks. (Teşekkürler.)
Hello. (Merhaba.) Hi. (Selam.)
How are you? (Nasılsın?) How are you doing? (Neler yapıyorsun?)
I’m fine. (İyiyim.) Ok. / Pretty good. / Good. (İyi / Oldukça iyi.)
Good-bye. (Güle güle) Bye. / See you. (Güle güle / Görüşürüz.)

NOT : Her ikisini de yakın çevreniz için kullanabilirsiniz. Yani samimi olduğunuz birisine “Hello” ya da “Hi” demenizde bir sakınca yoktur. “Hello” dediğiniz için ona resmi davrandığınızı düşünmez. Fakat genelde kullanılan “Hi” kelimesidir.
Burada önemli olan samimi olmadığınız birisine sağ taraftaki cümle kalıplarını kullanmamanız gerektiğidir. Örneğin, patronunuzu selamlarken “Hello” demek zorundasınız.
Sınavda bununla ilgili mutlaka 1 soru gelir. Dikkat etmeniz gereken konuşmanın kimler arasında geçtiği olmalıdır.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yes - No sorularının cevabı bilgi sormaz. Yani soru “Am / Is / Are” ile başlıyorsa, cevap ya Yes (Evet) ya da No (Hayır) ile başlamalıdır.

Olumlu Kısa Cevaplar Olumsuz Kısa Cevaplar

Yes, you are. No, you’re not.
Yes, I am. No, I’m not.
Yes, he is. No, he’s not.
Yes, she is. No, she’s not.
Yes, it is. No, it’s not.
Yes, we are. No, we’re not.
Yes, you are. No, you’re not.
Yes, they are. No, they’re not.

* Yes ile verilen kısa cevaplarda isn’t / aren’t gibi kısaltmalarla cevap verilmez.

Personal Information (Kişisel Bilgiler)

name : ad
first name : ilk ad
last name : son ad (soyad)
middle name : orta ad (göbek adı)
middle initial : göbek adının baş harfi
nickname : lakap, unvan
e-mail address : e-posta adresi
ID number : kimlik numarası
passport number : pasaport numarası
phone number : telefon numarası (telephone number)

How do you spell your name? à Adınızı harf harf nasıl söyleniyor?


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Titles : Unvanlar

Miss : bekar bayanlar için kullanılan hitap şekli
Mrs. : evli bayanlar için kullanılan hitap şekli
Ms. : bekar ya da evli olduğunu bilmediğimiz bayanlar için kullanılan hitap şekli
Mr. : bekar / evli baylar için kullanılan hitap şekli

Görüldüğü üzere, “Miss, Mrs. ve Ms.” unvanları sadece bayanlar için kullanılır. Türkçedeki “Hanım” ya da “Bayan” kelimelerine benzerler.

Mr. ise sadece erkekler için kullanılır ve bahsedilen kişinin evli ya da bekar olması önemli değildir. Zaten tek bir hitap şekli vardır. Türkçedeki “Beyefendi,” “Bey” ya da “Bay” kelimelerine benzer.

Erkekler için :
David Hanson is single. (David Hanson bekardır.) à Mr. Hanson (Bay Hanson)
Frank Gomez is married. (Frank Gomez evlidir.) à Mr. Gomez (Bay Gomez.)

Bayanlar için :
Liz Park is single. (Liz Park bekardır.) à Ms. Park / Miss Park (Bayan Park)
Mary Gomez is married. (Mary Gomez evlidir.) à Ms. Gomez / Mrs. Gomez (Bayan Gomez)

Dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta ise; unvanların isimlerle kullanılmamasıdır.
Yani unvanlardan sonra ya soyad ya da ad + soyad birlikte kullanılır.

Numbers : Rakamlar

0 à zero 6 à six
1 à one 7 à seven
2 à two 8 à eight
3 à three 9 à nine
4 à four 10 à ten
5 à five


İsimler
activity : aktivite
answer : cevap
application : başvuru
* application form : başvuru formu
best friend : en iyi arkadaş
book : kitap
business : iş
celebrity : ünlü kişi
class : sınıf
club : kulüp
concert : konser
conversation : konuşma
department : bölüm, branş
English : İngilizce
French : Fransızca
friend : arkadaş
husband : erkek eş, koca
information : bilgi
key : anahtar
library : kütüphane
member : üye
membership : üyelik
question : soru
registration : kayıt
room : oda; sınıf; derslik
student : öğrenci
teacher : öğretmen
vacation : tatil
word : kelime

Fiiller
be : olmak
be late : gecikmek
* I’m late for class. (Derse geç kaldım)
be on vacation : tatilde olmak
be ready : hazır olmak
* I’m ready. : Hazırım.
* Are you ready? : Hazır mısın?
be sorry : üzgün olmak
* I’m sorry : Üzgünüm.
change : değiştirmek
complete : tamamlamak
do : yapmak
have : sahip olmak
know : bilmek
listen : dinlemek
look : bakmak
say : söylemek
spell : harf harf söylemek, kodlamak
wait : beklemek
want : istemek
write : yazmak

Sıfatlar
beautiful : güzel
common : yaygın, genel
correct : doğru
different : farklı
favorite : favori, en sevilen
formal : resmi
good : iyi
less : daha az
married : evli
more : daha çok
new : yeni
ready : hazır
same : aynı
short : kısa
single : bekar
sorry : üzgün

Zarflar
again : yine, tekrar
every : her
every week : her hafta
every year : her sene
everyday : hergün
here : burada
next : gelecek
next week : gelecek hafta
next year : gelecek sene
pretty : oldukça
today : bugün
tomorrow : yarın

Çeşitli İfadeler
By the way : Bu arada, aklıma gelmişken
Can you explain it, please? : Açıklayabilir misiniz, lütfen?
Can you repeat that, please? : Tekrar edebilir misiniz lütfen?
Can you say that again, please? : Tekrar söyleyebilir misiniz, lütfen?
Do you want ... ? : İster misin?
for : için
Good morning. : Günaydın.
Good night. : İyi geceler.
Have a good evening. : İyi akşamlar.
Have a nice day. : İyi günler.
how : nasıl
How about you? : Ya sen?
Let’s : Hadi
Me too : Ben de
my : benim
* my book : benim kitabım
Nice to meet you. : Tanıştığımıza memnun oldum.
please : lütfen
See you : Görüşürüz
See you later : Daha sonra görüşürüz.
See you next week. : Gelecek hafta görüşürüz.
See you tomorrow. : Yarın görüşürüz.
what : ne
What’s the word for … in English? : Bu kelimenin İngilizce’si nedir?
What’s your name? : Adın nedir?
What does … mean? : … ne anlama gelir? / Anlamı nedir?
You too : Sen de
your : senin
* your book : senin kitabın

Numbers (Rakamlar)
zero : sıfır
one : bir
two : iki
three : üç
four : dört
five : beş
six : altı
seven : yedi
eight : sekiz
nine : dokuz
ten : on

Personal Information
(Kişisel Bilgiler)

e-mail address : e-posta adresi
first name : ilk ad
How do you spell your name? : Adınızı harf harf söyler misiniz?
ID number : kimlik numarası
last name : soyadı
middle initial : göbek adının baş harfi
middle name : göbek adı
name : ad, isim
nickname : takma ad
passport number : pasaport numarası
phone / telephone number : telefon numarası
student ID card : öğrenci kimlik kartı

Resmi İfadeler
Yes. : Evet.
Thank you. : Teşekkür ederim.
Hello. : Merhaba.
How are you? : Nasılsın?
I’m fine. : İyiyim.
Good-bye. : Hoşça kal.

Daha Az Resmi Olan İfadeler
Yeah. : Evet.
Thanks. : Teşekkürler.
Hi. : Selam.
How are you doing?: Nasıl gidiyor?
Ok. : İyiyim.
Pretty good. : Oldukça iyiyim.
Good. : İyiyim.
Bye. : Hoşça kal.
See you. : Görüşürüz.
See you later. : Sonra görüşürüz.