Aöf Dersleri Özetleri - Çıkmış Sorular - Sınav Soruları

AÖF Ders Özetleri Uygulamasına Hoş Geldiniz,Uygulamadan tam anlamıyla faydalanmak için üye olunuz.

Final İngilizce 1 Final 11.Ünite Ders Özeti


admin

Administrator
Yönetici
Admin
#1
ÜNİTE - 11 : LOOKING BACKÜnite - 1’de olmak anlamına gelen “be” fiilinin “am / is / are” olarak çekimlendiğini öğrenmiştik. Bu ünitede ise aynı fiilin geçmiş zamana göre çekimlenmesini öğreneceğiz.“Be” fiili Geçmiş Zamanda “be”am à was

is à was

are à wereYani aslında “am / is / are” yapılarının 2. halleri “was” ve “were” fiilleridir.(+) Olumlu Cümle YapısıI à was

He à was

She à was

It à was + nesne

We à were

You à were

They à wereI was in New York last week. (Geçen hafta New York’taydım.)

Paul and Sandy were at the library two hours ago. (Paul ve Sandy iki saat önce kütüphanedeydi.)

Carmen was sick yesterday. (Dün Carmen hastaydı.)(-) Olumsuz Cümle YapısıI à was not (wasn’t)

He à was not (wasn’t)

She à was not (wasn’t)

It à was not (wasn’t) + nesne

We à were not (weren’t)

You à were not (weren’t)

They à were not (weren’t)I wasn’t in New York last week. (Geçen hafta New York’ta değildik.)

Paul and Sandy weren’t at the library two hours ago.(Paul ve Sandy iki saat önce kütüphanede değildi)

Carmen wasn’t sick yesterday. (Dün Carmen hasta değildi.)(?) Yes / No SorularıWas I

Was he

Was she

Was + it + nesne ?

Were we

Were you

Were theyA : Was your father in Dubai last year? (Baban geçen yıl Dubai’de miydi?)

B : Yes, he was. / No, he wasn’t. (Evet. / Hayır.)A : Were your teachers fun last semester? (Geçen dönem öğretmenlerin eğlenceli miydi?)

B : Yes, they were. / No, they weren’t. (Evet. / Hayır.)A : Were you late yesterday? (Dün geç kaldın mı?)

B : Yes, I was. / No, I wasn’t. (Evet. / Hayır.)Soru KelimeleriSoru kelimesi + was / were + özne + nesne ?A : How was your exam? (Sınavın nasıldı?)

B : It was great. (Harikaydı.)A : When were you in France? (Ne zaman Fransa’daydın?)

B : I was there two years ago. (İki yıl önce oradaydım.)A : What was the weather like yesterday? (Dün hava nasıldı?)

B : It was sunny. (Güneşliydi.)A : Where were you exactly? (Tam olarak neredeydin?)

B : I was at the library. (Kütüphanede.)

Örnek SorularA : .......... you nervous?

B : No, I wasn’t.

a) Was b) Were c) Are d) Is e) AmCevap : B

Çözüm : A : Gergin miydin?”

B : Hayır, değildim.

“you” öznesinin alması gereken yardımcı fiil ya “are” ya da “were” olduğuna göre diğer seçenekler elenir. “are” ve “were” arasındaki en büyük fark şudur : “are” şimdiki zaman, “were” geçmiş zamandır. Cevaptaki kişi “No, I wasn’t.” demiş, burada “wasn’t” kelimesinden anladığımız kadarıyla cümle geçmiş zamanda kurulmuş. Dolayısıyla bu cevabın sorusu da geçmiş zamanda verilmişsin. Bu yüzden “are” olamaz.A : Was it fun?

B : ......................

a) Yes, it wasn’t. b) Yes, it did. c) Yes, it is. d) Yes, it was. e) No, it’s not.Cevap : D

Çözüm : A : Eğenceli miydi?

B : Evet, öyleydi.

Soru “was” yardımcı fiili ile sorulduğuna göre bu cümle geçmiş zamanda kurulmuştur, dolayısıyla verilen cevap da geçmiş zaman olmalıdır. Bu yüzden C ve E seçenekleri elenir. A seçeneği ise “yes” yani “evet” kelimesinden sonra olumsuzluk bildiren “wasn’t” kullanıldığı için elenir. Burada B şıkkı çeldirici olabilir, çünkü “did” kelimesi de geçmiş zamana ait bir yapıdır. Fakat burada en büyük ipucu sorunun “Did ......?” şeklinde değil, “Was .....?” şeklinde sorulmasıdır.A : How .......... your vacation?

B : It was fun.

a) are b) did c) was d) were e) isCevap : C

Çözüm : A : Tatilin nasıldı?

B : Eğlenceliydi.

“your vacation” “senin tatilin” anlamına gelir, dolayısıyla tekildir. Tekil olduğu için çoğul öznelerle kullanılan “are” ve “were” seçenekleri elenir. “It was fun.” cevabındaki “was” kelimesinden kişinin verdiği cevabın geçmiş zaman olduğu anlaşılır ve bu yüzden sorusunun da geçmiş zamanda olduğu anlaşıldıktan sonra şimdiki zamanı belirten “is” seçeneği de elenir. Geriye kalan was ve did arasındaki en büyük fark “was” cümlede başka fiil yoksa did ise cümlede fiil varsa kullanılır. Bu cümlede başka bir fiil yoktur. à How : nasıl

à your vacation : senin tatilinA : Where were you exactly?

B : .......................

a) I’m at the library. b) She was in the class. c) I was in Hawaii.

d) Yes, I was. e) You were at home.Cevap : C

Çözüm : A : Tam olarak neredeydin?

B : Hawaii’deydim.

Sorudaki “were” cümlenin geçmiş zamanda olduğunu belirtir, bu yüzden cevabın da geçmiş zamanda verilmesi gerekir. Dolayısıyla A seçeneği elenir. Daha önce soru cümlesinde yer alan “you” öznesinin cevapta “I” öznesine dönüşmesi gerektiğini öğrenmiştik. Bu yüzden B ve E seçeneği elenir. D seçeneğindeki hata ise cümleye “Yes” ile başlamasıdır. Hatırlayın, eğer soru yardımcı fiille başlayan bir soru ile sorulursa “Yes / No” ile cevap verilir, ancak soru kelimesi (what, where, vs...) ile sorulan sorulara kesinlikle “Yes” ya da “No” ile cevap verilmez.

What .......... the weather like yesterday?

a) was b) were c) is d) are e) amCevap : A

Çözüm : “Dün hava nasıldı?” Bu soru tipi en basit soru tipidir ve sınavda bu şekilde soru gelmektedir. Basittir çünkü cümlede açık bir ipucunuz var, bu da “dün” anlamına gelen “yesterday” kelimesidir. Bu kelime sayesinde cümlenin geçmiş zamanda olduğunu anlarız ve C, D ve E seçeneklerini eleriz. “was” ve “were” arasındaki fark tekillik ve çoğulluk ile alakalıdır. “was” tekil öznelerle, “were” çoğul öznelerle kullanılır. Bu aşamada öznenin bulunması gerekir. Özne “the weather” yani “hava” kelimesidir. Dolayısıyla “was” fiilinin kullanılması gereklidir.WAS ile DID arasındaki farklar

Ë “Did” sadece SORU cümlelerinin başında kullanılır.à Did you come? (Geldin mi?)Ë “Did” OLUMSUZ cümlelerde NOT ile birlikte kullanılır. Bu durumda fiil yalın halde bulunur.à I did not come. / I didn’t come. (Gelmedim.)Ë “Did” kullanmanız için cümle içerisinde mutlaka bir fiil olması gerekir.

à Did you come? (Geldin mi?)

à I did not come. / I didn’t come. (Gelmedim.)Örnekteki cümleler incelendiğinde, “did” yapısının olduğu cümlelerde mutlaka bir fiil olduğu görülür. (come fiili)Ë “Was” ya da “Were” fiilleri olmak anlamına gelir ve kullanılırlarken ise, cümle de başka bir fiil bulunmaz. Yani cümledeki tek fiiller “was” ya da “were” fiilleridir.à I was at home. (Evdeydim.) (evde olmak)Örnek SorularI .......... in Italy yesterday.

a) did b) was c) were d) is e) amCevap : B

Çözüm : “Dün İtalya’daydım.” Sorudaki ipucu “dün” anlamına gelen “yesterday” kelimesidir ve cümlenin geçmiş zamanda olması gerektiğini belirtir. Bu yüzden D ve E seçenekleri elenir. “were” fiili her ne kadar geçmiş zaman ile kullanılsa da, çoğul öznelerle kullanıldığı için o da elenir. Geriye kalan “did” ve “was” arasındaki en büyük fark şudur : “did” kullanmanız için cümlede bir başka fiilin olması gerekir, “was” ya da “were” kullanımında ise başka bir fiil yoktur, “was” ve “were” fiilin kendisidir. Cümleyi incelersek;

I à ben / in Italy à İtalya’da / yesterday à dün

Görüldüğü üzere cümlede başka bir fiil yoktur, bu yüzden cevap “was” olmalıdır.

A : ......... you busy two hours ago?

B : Yes, I was.

a) Were b) Was c) Did d) Are e) IsCevap : A

Çözüm : “İki saat önce meşgul müydün?”

Bu soru tipinde iki ipucu vardır. Birincisi “önce” anlamına gelen ve geçmiş zaman ifade eden “ago” kelimesi, ikincisi ise “Yes, I was.” cevabını veren kişinin “was” kullanmasıdır. Demek ki soru cümlesi de geçmiş zaman olacaktır. Bu yüzden D ve E seçenekleri elenir. Cevap cümlesinde “was” kullanıldığına göre soru “did” ile sorulmuş olamaz. Çünkü soru “did” ile sorulsaydı, cevap da “did” ile verilirdi. Son olarak da “was” ve “were” arasında kaldığınızda, “you” öznesinin mutlaka “were” alması gerektiğini bilmeniz gerekir........... you come home last weekend?

a) Were b) Was c) Did d) Are e) IsCevap : C

Çözüm : “Geçen hafta sonu eve geldin mi?”

Cümledeki “geçen” anlamına gelen “last” kelimesi geçmiş zamana ait bir zaman zarfı olduğuna göre bu cümle geçmiş zamanda çekimlenmelidir. Bu yüzden D ve E seçenekleri elenir. “Did” ve “Was / Were” arasındaki farkı öğrendik. “Did” kullanılması için cümlede mutlaka bir fiil olmalıdır, “was / were” kullanılması içinse cümlede başka bir fiil olmamalıdır. Bu cümlede “come” fiili kullanıldığına göre boşlukta “did” kullanılmalıdır.I .......... take English class last semester.

a) did b) wasn’t c) weren’t d) didn’t e) ’m notCevap : D

Çözüm : “Geçen dönem İngilizce dersi almadım.” Cümlede geçen “last” kelimesi “geçen” anlamına gelir ve “last semester” yani “geçen dönem” ifadesi bu cümlenin geçmiş zamanda olması gerektiğini belirti. Cümlede bir fiil vardır ve bu fiil “almak” anlamına gelen “take” fiilidir. Bu yüzden “was” ya da “were” ve dolayısıyla “wasn’t” ya da “weren’t” kullanamayız. A ve D seçenekleri arasında kaldığınız da ise daha önce öğrendiğimiz gibi “Did” soru cümlelerinde kullanılır, “didn’t” olumsuz cümlelerde kullanılır.

GO ve GET“Go” ve “Get” ile kullanılan ifadelerin mutlaka bilinmesi gerekmektedir. Kelimelere iyice çalıştıktan sonra örnek soruyu inceleyiniz. Bu konudan bir soru gelebilmektedir.

GO : gitmek GET : olmak,almakgo to bed get lost

go swimming get scared

go to the movies get a view of something

go skiing get a gift

go snorkeling get a new camera

go hiking get an autograph

go camping get along with someone

go on vacation get a bad sunburn

go to see a concert get sick

go biking get married

go on a trip get up early / late

go home get home

go back get back

get home

Örnek SorularWe .......... swimming in the pool every summer.

a) get b) go c) make d) do e) areCevap : B

Çözüm : “Her yaz havuzda yüzmeye gideriz.”

Eksik olan fiil “go” fiilidir. Çünkü “go swimming” bir kalıptır ve “yüzmeye gitmek” anlamına gelir.Bu konu ile ilgili sorular genellikle “go” mu yoksa “get” mi şeklinde sorulur. Fakat bazen bu tarz bir soru yerine, doğrudan ifadenin tamamı sorulabilir. Bu durumda verilen cümleyi / diyaloğu iyi anlamak gerekir. Böylelikle hangi kelimeden bahsedildiği kolaylıkla bulunur. Örnek soruyu inceleyin.A : Kesha is giving a concert on Monday. Are you coming?

B : Sure. I will ...........

a) get a bad sunburn b) get along with c) get along with someone

d) get her autograph e) go on vacationCevap : D

Çözüm : A : Kesha Pazartesi günü konser veriyor. Geliyor musun?

B : Tabii ki. Ondan imzasını alacağım.Cümlede “get” ya da “go” fiillerinin geçmiş zamanda kullanılmış olabileceğine dikkat edin. Eğer size verilen cümle geçmiş zamanda çekimlenmiş bir cümleyse burada iki soru sorulmuş olur. Birincisi “go” mu “get” mi şeklinde, ikincisi ise o cümlede geçmiş zamanda çekimlendiyse “go” ya da “get” fiilinin ikinci hali nedir şeklindedir. Örneği inceleyin.I went to see a band in Miami. I met the lead singer, and I .......... his autograph.

a) get b) go c) got d) went e) getsCevap : C

Çözüm : “Miami’de bir müzik grubunu izlemeye gittim. Solist ile tanıştım ve onun imzasını aldım.” Bu cümlenin geçmiş zamanda olduğunu anlarız. Çünkü;

I went to see a band in Miami. à “go” fiilinin ikinci hali “went” kullanılmış.

I met the lead singer. à “meet” fiilinin ikinci hali “met” kullanılmış.

Dolayısıyla, diğer cümlelerle uyumlu olması için “get” fiilinin ikinci hali “got” kullanılması gerekir.

Bazı İfadelerReally? : Gerçekten mi?

* A : I studied in Oxford University. (Oxford Üniversitesi’nde okudum.)

B : Really? (Gerçekten mi?)I bet. : Eminim öyledir.

* A : It was a busy day. I’m very tired. (Yoğun bir gündü. Çok yorgunum.)

B : I bet. I am tired too. (Eminim öyledir. Ben de yorgunum.)Anyway : Neyse

à Konuyu değiştirmek istediğimiz zaman kullanırız.

* Anyway, what did you do yesterday? : Neyse, dün ne yaptın? (cümle başında)

à Bir konuşmayı sonlandırmak için de kullanılır.

* The party was good. Well, anyway, … I have to go.

(Parti iyiydi. Şey, neyse ... gitmem gerek.) (“well” kelimesinden sonra)