Aöf Dersleri Özetleri - Çıkmış Sorular - Sınav Soruları

AÖF Ders Özetleri Uygulamasına Hoş Geldiniz,Uygulamadan tam anlamıyla faydalanmak için üye olunuz.

Final İngilizce 1 Final 10.Ünite Ders Özeti


admin

Administrator
Yönetici
Admin
#1
ÜNİTE - 10 : BUSY LIVES (MEŞGUL HAYATLAR)Geçmiş Zaman (Simple Past)Geçmişte belli bir zaman diliminde bitmiş olan eylemleri anlatmak için kullanılan zamana geçmiş zaman denir ve geçmiş zamanda fiil ikinci hali ile yazılır. İngilizce’de bir fiili geçmiş zamana göre çekimlemenin iki yolu vardır.

à Eğer fiil düzenli ise sonuna -ed ekini alır.

à Düzensiz ise fiilin yazımı değişir. Değişen bu fiillerin ezberlenmesi gerekir.Düzenli Fiiller için Düzensiz Fiiller için(+) Olumlu Cümle Yapısı (+) Olumlu Cümle Yapısı

Özne + Fiil (-ed) + Nesne Özne + Fiil (2) + Nesne

I watched TV. (Televizyon izledim.) I sold my car. (Arabamı sattım.)

sell : satmak (sold ikinci halde)(-) Olumsuz Cümle Yapısı (-) Olumsuz Cümle Yapısı

Özne + didn’t + Fiil(1) + Nesne Özne + didn’t + Fiil(1) + Nesne

I didn’t watch TV. (Televizyon izlemedim.) I didn’t sell my car.(Arabamı satmadım.)* didn’t = did not(?) Yes / No Soruları (?) Yes / No Soruları

Did + Özne + Fiil(1) + Nesne ? Did + Özne + Fiil(1) + Nesne ?

A : Did you watch TV? (Televizyon izledin mi?)A : Did you sell your car? (Arabanı sattın mı?)

B : Yes, I did. / No, I didn’t. (Evet. / Hayır.) B : Yes, I did. / No, I didn’t. (Evet. / Hayır.)Görüldüğü üzere, geçmiş zamanda bir olayı anlatırken, fiil düzenli ise -ed ekinin, düzensiz ise ikinci halinin alınması gerekmektedir. Bu durumda düzensiz fiiller listesinin ezberlenmesi gerekir. Liste dışında kalan fiiller ise zaten düzenlidir ve -ed eki almaları gerekir.Ë -ed ekinin ya da ikinci hallerin alınması sadece OLUMLU cümleler için geçerlidir.

Ë OLUMSUZ ve SORU cümlelerinde fiillerin yalın halde kullanıldığına dikkat ediniz.

Ë Geçmiş zamanda DID yardımcı fiili kullanılır. Ancak bu DID yardımcı fiili olumlu cümlede kullanılmaz. Olumsuzda DID NOT yani DIDN’t şeklinde karşımıza çıkar ve soru cümlelerinde de cümle başına DID getirilir.(?) Soru Kelimesi ile Sorulan SorularSoru kelimesi did Özne Fiil(1) ?Where did you go? (Nereye gittin?)

Who did you go with? (Kiminle gittin?)

What did you do? (Ne yaptın?)

When did you get back? (Ne zaman geri döndün?)Diyalog Şeklinde Soruların Cevapları :A : Where did you go? (Nereye gittin?)

B : I went to Hawaii. (Hawaii’ye gittim.)A : Who did you go with? (Kiminle gittin?)

B : I went with a couple of friends. (Arkadaşlarla gittim.)A : What did you do? (Ne yaptınız?)

B : We went to the beach. (Sahile gittik.)A : When did you get back? (Ne zaman döndünüz?)

B : We got back last night. (Geçen gece döndük.)Zaman Zarflarıyesterday : dün Ë Kısacası; cümle içerisinde,

two days ago : iki gün önce - yesterday

last night : geçen gece - last ...

last Friday : geçen Cuma - ... ago görürsek,

last week : geçen hafta o zaman o cümlenin

last month : geçen ay geçmiş zamanda

last year : geçen yıl çekimlenmesi gerektiğini

last summer : geçen yaz anlamış oluruz.Örnek SorularA : What did you do last night?

B : I .......... a video game.

a) play b) can play c) played d) playing e) ’m playingCevap : CA : Geçen gece ne yaptın?

B : Video oyunu ..... .Boşluğa “oynadım” kelimesinin getirilmesi yani geçmiş zamanda çekimlenmesi gerekir. Sınavda bilmediğiniz kelimeler gelse ve tüm cümleyi çeviremeyecek olsanız bile, ipuçları aslında sorudaki DID ve LAST kelimesidir. Bu kelimeleri görünce hemen aklımıza geçmiş zaman gelmelidir. Geçmiş zaman ile sorulan sorunun cevabı yine geçmiş zaman yapısı ile verileceğinden ve boşluğun olduğu cümlenin olumlu yapıda olmasından dolayı fiilin 2. halinin alınması gerekir. Play fiili düzenli bir fiil olduğu için bu fiilin 2. hali -ed eki almış hali yani played kelimesidir.A : Where did you go yesterday?

B : I .......... to the shopping mall.

a) went b) go c) can go d) going e) ’m goingCevap : AA : Dün nereye gittin?

B : Alışveriş merkezine ..........Boşluğa “gittim” kelimesinin getirilmesi gerekir. Yani go fiili kullanılacaktır. Seçeneklerde ise go fiilinin çeşitli halleri bulunur. Hangi durumda çekimlenmesi gerektiğini anlamak için ipuçlarına bakarız. Yesterday zaman zarfı ve yine soru cümlesindeki did kelimesi bizi geçmiş zaman götürür. Boşluğun olduğu cümle olumlu yapıda olduğu için fiilin 2. halde bulunması gerekir. Fiilimiz go olduğuna ve düzensiz bir fiil olduğuna göre bu fiilin 2. farklı bir hali olması gerekir. Bu da “went” kelimesidir. Burada düzensiz fiillerin bilinmesi çok önemlidir.Why ..... she come here last night?

a) do b) does c) can d) didn’t e) didCevap : E“Geçen gece neden buraya geldi?” cümlenin çevirisidir. Fakat bu soruda bize sorulan fiilin çekimlenmesi değil eksik olan yardımcı fiilin bulunmasıdır. Geçmiş zamanda yardımcı fiilin DID olduğunu söylemiştik. Burada bu cümlenin geçmiş zaman olduğunu ise LAST kelimesinden anlıyoruz.When did she .......... a movie?

a) watched b) watching c) watch d) ’s watching e) watchesCevap : C“Ne zaman film izledi?” cümlenin çevirisidir. Burada geçmiş zamana ait herhangi bir zaman zarfı (last, ago, yesterday) olmasa da, bu cümlenin geçmiş zaman olduğunu nereden anladık? Cümlenin içindeki DID yardımcı fiili bu cümlenin geçmiş zaman olduğuna dair bir ipucudur.A : Where did she ..........?

B : She .......... to a party.

a) went / go b) went / went c) go / go d) go / went e) go / did goCevap : DA : Nereye gitti?

B : Partiye gitti.Sınavda bu şekilde sorular gelebilmektedir. İlk boşluğun olduğu cümledeki DID kelimesi bize bu cümlenin geçmiş zamanda olması gerektiğini hatırlatır. Fakat burada dikkat edilmesi gereken, fiilin 2. halinin alınmamasıdır. Çünkü 2. haller ve -ed ekleri yalnızca olumlu cümle yapılarında kullanılır. Olumsuz ve soru cümlelerinde fiiller her zaman yalın halde kullanılır. Bu cümle de bir soru cümlesi olduğuna göre fiilin yalın halde bırakılması gerekir. Dolayısıyla ilk boşluk yalın halde olan “go” fiili olmalıdır. İkinci boşluğa baktığımızda, bize yöneltilen soru geçmiş zamansa, bizim cevabımızın da geçmiş zamanda olması gerektiğini düşünürüz ve cümlenin yapısı olumlu olduğu için de fiilin 2. halini alabilir. Dolayısıyla ikinci boşluğun “go” fiilinin 2. hali olan “went” olması gerekir.

A : What .......... you .......... two days ago?

B : I .......... a nice sweater.

a) do / bought / buy b) did / buy / bought c) did / buy / did buy

d) didn’t / bought / bought e) did / bought / boughtCevap : BA : İki gün önce ne satın aldın?

B : Güzel bir kazak satın aldım.Bu konuyla en zor soru tiplerinden biridir. Sınavda nadiren gelmektedir, fakat bu tarz soruları yapabilir hale gelmeniz, tek boşluklu soruları daha kolay yapmanızı sağlar. İlk boşluğun olduğu cümledeki ipucumuz AGO zaman zarfıdır. Demek ki cümle geçmiş zamanda çekimlenecek. Fakat bu bir soru cümlesi olduğuna göre DID ve fiilin yalın hali kullanılması gerekir. Verilen cevap da olumlu cümle olduğu için satın almak anlamına gelen “buy” fiilinin 2. halinin alınması gerekir. Bu fiil düzensiz olduğu için 2. hali “bought” fiilidir.A : Did you study math?

B : No, I ..........

a) didn’t b) did c) do d) does e) don’tCevap : AA : Matematik çalıştın mı?

B : Hayır, ..........En basit soru tiplerinden biridir, fakat sınavda bu tip kısa sorulardan çok çıkmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken, sorunun DID ile yani geçmiş zaman yapısı ile sorulmasıdır. Dolayısıyla cevabımızın da geçmiş zamanda çekimlenmesi gerekmektedir. DID ile sorulan sorulara kısa cevap verirken (Yes / No ile cevap verirken) cevabımızda DID ya da DIN’T olmalıdır. Zaten NO ile cevap verildiği için doğru cevap DIDN’T olmalıdır.A : Did they stay home?

B : Yes, they ..........

a) didn’t b) did c) do d) does e) don’tCevap : BA : Onlar evde kaldı mı?

B : Evet.Yine en basit sorulardan biridir. Yukarıdaki örnekten tek farkı cevabın YES ile verilmiş olmasıdır. Soru DID ile sorulmuşsa ve cevap YES ile verilmişse kullanılması gereken yardımcı fiil DID olmalıdır.A : What .......... you cook?

B : I cooked Italian food.

a) do b) can c) did d) does e) areCevap : CBu soruda da geçmiş zamana ait herhangi bir zaman zarfı olmasa da, ipucu cevabı veren kişinin fiili 2. halde kullanması. Yani cook fiilindeki -ed eki bizi geçmiş zamana götürür. Boşlukta bize sorulan fiil değildir, fiil zaten cook, dolayısıyla orada eksik olan geçmiş zaman soru cümlelerinde daima kullandığımız DID kelimesidir.A : .......... you go to the theatre?

B : Yes, I did.

a) Do b) Does c) Can d) Did e) AreCevap : DA : Tiyatroya gittin mi?

B : Evet.Basit fakat sınavda çok çıkan soru tiplerinden biridir. Cevapta kullanılan DID kelimesi sorunun bulunduğu boşlukta da DID kullanmamız gerektiğine dair bir ipucudur.Geçmiş zamanda fiilerin çekimleriyle ilgili soru gelmesinin yanı sıra, geçmiş zamana ait zaman zarflarından da ayrıca soru gelebilmektedir.Zaman Zarflarının yerlerinin öutlaka bilinmesi gerekir :yesterday : dün à tek başına kullanıllır.

last ..... : geçen ..... à önce last sonra bir zaman ifadesi gelir. (last night)

..... ago : ..... önce à önce bir zaman ifadesi daha sonra ago gelir.(two days ago)Did you drink coffee .......... night?

a) every b) in c) on d) last e) agoCevap : D“Geçen gece kahve içtin mi?” cümlenin çevirisidir. A şıkkındaki “every” “her” anlamına gelir ve daha önce gördüğümüz konularda geniş zamanı belirttiğini söylemiştik. Ancak bu cümle DID kelimesinden anlaşılacağı üzere GEÇMİŞ ZAMANDIR. Dolayısıyla zaten olabilecek zaman zarfları ya LAST ya da AGO olabilir. Fakat ikisinin arasındaki fark açıktır. AGO bir zaman ifadesinden sonra gelir. Örneğin : a night ago (bir gece önce)

She and her daughter cooked dinner together three hours ..... .

a) every b) in c) yesterday d) last e) agoCevap : E“O ve kızı 3 saat önce birlikte yemek pişirdiler.” cümlenin çevirisidir. Seçeneklere bakılınca bizden istenenin fiil çekimi değil zaman zarfını bulmamız istendiğidir. Cümle içerisindeki cooked fiili -ed ekinden dolayı cümlenin geçmiş zamanda bulunduğunun bir ipucudur. Dolayısıyla olabilecek zaman zarfları zaten LAST, AGO ya da YESTERDAY olduğu için diğer seçenekler elenir. Boşluktan önceki “three hours ...” ifadesine dikkat edin, “üç saat ...” Burada “üç saat dün” ya da “üç saat geçen” diyemeyeceğimize göre doğru cevap “üç saat önce” ifadesidir. Zaten ipucu boşluğun bir zaman ifadesinden (three hours) sonra gelmesidir.I spent all my money ..........

a) every b) in c) yesterday d) last e) agoCevap : C

“Dün bütün paramı bitirdim.” à spend : harcamak à spent (2. halde)

ZAMAN BELİRTEN BAĞLAÇLAR (Before / After / When)After : Sonra

Cümle başında bulunabilir. Sağındaki cümleye “sonra” anlamı katar.

After + cümle + cümle

à After I met you, I made a phone call. (Seninle buluştuktan sonra, bir telefon görüşmesi yaptım.)

İki cümlenin ortasına gelebilir. Yine sağındaki cümleye “sonra” anlamı katar.

Cümle + after + cümle

à I made a phone call after I met you.Before : Önce

Cümle başında bulunabilir. Sağındaki cümleye “önce” anlamı katar.

Before + cümle + cümle

à Before I went home, I bought some food. (Eve gelmeden önce, yiyecek bir şeyler aldım.)

İki cümlenin ortasına gelebilir. Yine sağındaki cümleye “önce” anlamı katar.

Cümle + after + cümle

à I bought some food before I went home. (Eve gelmeden önce, yiyecek bir şeyler aldım.)When : -iken, -dığı zaman, -dığında

Cümle başında bulunabilir. Sağındaki cümleye “-dığında” anlamı katar.

Before + cümle + cümle

à When I talked to you, I had an accident. (Seninle konuşurken kaza yaptım.)

İki cümlenin ortasına gelebilir. Yine sağındaki cümleye “-dığında” anlamı katar.

Cümle + after + cümle

à I had an accident when I talked to you. (Seninle konuşurken kaza yaptım.)Ë Bu bağlaçların başta ya da ortada olması anlamda herhangi bir değişikliğe yol açmaz.
Ë Bu bağlaçlar anlamlarını mutlaka sağındaki cümlelere verirler.
Örnek : After I met you, I made a phone call.
à Seninle buluştuktan sonra, bir telefon görüşmesi yaptım.)
(Bir telefon görüşmesi yaptıktan sonra seninle buluştum. ifadesi yanlış.)
Ë Bu bağlaçlarda her iki cümlenin de geçmiş zamanda çekimlendiğine dikkat edin.
Örnek : After I met you, I made a phone call.
meet : buluşmak, görüşmek à met (2)
make : yapmak à made (2)

ÖRNEK SORU
.......... I came home, I slept.
a) Because b) But c) And d) So e) After

Cevap : E
“Eve geldikten sonra, uyudum.” Sınavlarda when, after ve before bağlaçlarını aynı seçeneklerde kullanmazlar. Genelde farklı bağlaçlar kullanılır. Fakat bu soruda kolaylık şudur. Bir cümleye because (çünkü), but (ama), and (ve), so (bu yüzden) ifadeleriyle başlanmaz. Bu bağlaçların kullanılması için önce bir cümlenin söylenmesi daha sonra bu bağlaçların kullanılması gerekir. ..................... çünkü / ama / ve / bu yüzden .................. gibi.

Bazı Önemli İfadelerGood luck ! à İyi şanslar !

Happy Birthday ! à İyi ki doğdun ! / Doğum günün kutlu olsun !

Congratulations ! à Tebrikler !

Good for you ! à Aferin sana !

You poor thing ! à Zavallı şey ! / Yazık sana !


A : I’m 21 today. (Bugün 21 yaşına girdim.)

B : Happy birthday ! (İyi ki doğdun ! / Doğum günün kutlu olsun !)A : I had an interview last week, and I got the job !

(Geçen hafta iş görüşmem vardı ve işi aldım !)

B : Congratulations ! (Tebrikler !)A : My neighbor’s sick, so I did her shopping today.

(Komşum hasta, bu yüzden onun alışverişini ben yaptım bugün.)

B : Good for you ! (Aferin sana !)A : My football team has a big game on Friday.

(Cuma günü futbol takımımın büyük maçı var.)

B : Good luck ! (İyi şanslar !)A : Today’s our wedding anniversary. (Bugün bizim evlilik yıldönümümüz.)

B : Congratulations ! (Tebrikler !)A : I have a really bad cold. (Çok kötü üşütmüşüm.)

B : You poor thing ! (Zavallı şey ! / Yazık sana !)YOU DID? : ÖYLE Mİ?Karşınızdaki kişinin söylediklerine ilgi gösterdiğinizi ya da şaşırdığınızı ifade etmek için kullanılır.A : I passed my driver’s test. (Ehliyet sınavını geçtim.)

B : You did? (Öyle mi?)ÖRNEK SORU

A : I failed my exam today. (Bugün sınavda başarısız oldum.)

B : ......................? a) You did? b) You do? c) Did you? d) Are you? e) Can you?

Cevap : A