Aöf Dersleri Özetleri - Çıkmış Sorular - Sınav Soruları

AÖF Ders Özetleri Uygulamasına Hoş Geldiniz,Uygulamadan tam anlamıyla faydalanmak için üye olunuz.

Final İlk Yardım Final Ders Özeti


admin

Administrator
Yönetici
Admin
#1
İLK YARDIM
Aşağıdakilerden hangisi acil hastanın yaşadığı yaralı/hastadan kaynaklanan iletişim sorunlarından biri değildir?

a) Yaralı/hastanın kendini iyi hissetmemesi
b) Kazanın sebep olduğu panik hâli
c) Herhangi bir engel durumunun bulunması
d) Kendini açıkça ifade edememesi
e) Sağlık çalışanının hızlı konuşması
Afet ve acil durumlarda yetki ve koordinasyonun tek bir elde
toplanması ve kurumlar arasında koordinasyon sağlanması
amacıyla 2009 yılında Başbakanlığa bağlı olarak kurulan birim
aşağıdakilerden hangisidir?

AFAD
Hipotermili (vücut ısısının düşüklüğü) olan hasta ya da yaralıya aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
a) Kişi soğuktan uzaklaştırılmalıdır.
b) Kişinin rüzgârdan etkilenmesi önlenmelidir.
c) Isı kaybı önlenmelidir.
d) Kişi yatırılmalı, ani hareket ya da fiziksel egzersiz yaptırılmamalıdır.
e) Hasta ya da yaralının artmış uyuma isteği karşılanmalıdır.
Aşağıdakilerden hangisi modern afet yönetimi kavramında yer alan “Risk Yönetimi” aşamalarından biridir?
Tehlike ve zararların azaltılması
Tarihte ilk ambulans benzeri araç, hangi ülke tarafından kullanılmıştır?
İspanya
Kaburga kırıklarında tespit işlemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Tek kaburga kırığında yaralı rahat ise tespit işlemi uygulanmayabilir.
b) İkinci sargı, birinci sargıyı ¾ üzerinde kapatacak şekilde sıkıca sarılır.
c) Yaralı derin nefes aldıktan sonra sargı geniş olarak uygulanır.
d) Göğüs duvarının sabitlenmesi yaralıyı rahatlatıyorsa tespit işlemi uygulanır.
e) Tespit için düğüm kırık olmayan tarafa atılır.
Toplumun ve bireylerin normal yaşama dönebilmesi için yapılanların yer aldığı evre aşağıdakilerden hangisidir?
İyileştirme evresi
Aşağıdakilerden hangisi yılan sokması ile oluşan zehirlenmelerde uygulaması gereken ilk yardım uygulanmaları arasında yer alır?
Yılanın soktuğu kol/bacak hareketsiz hâle getirilmelidir.
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde en sık görülen doğal afeti belirtir?
Deprem
Aşağıdakilerden hangisi göğüs yaralanma belirtileri arasında
yer almaz?

a) Siyanoz
b) Solunum güçlüğü
c) Öksürme
d) Kan tükürme
e) Kusma
Suya düşme durumunda vücut ısısı hangi yolla kaybedilir?
Kondüksiyon
I. Hızlı ve derin solunum, hızlı ve zayıf nabız
II. Titreme, el ve ayaklarda uyuşma, yüzeysel solunum
III. Kuru ve sıcak deri, nefesinde çürük elma kokusu (aseton)
IV. Reflekslerde azalma, konuşma güçlüğü
V. Terleme, sinirlilik, olağan dışı davranışlar
Yukarıdakilerden hangileri kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi ) belirtileri arasındadır?
II, IV ve V
Türkiye’de acil sağlık hizmetleri hangi birim tarafından yürütülmektedir?
Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Aşağıdakilerden hangisinin Türkiye’deki afetlerde rolü yoktur?
EMERCOM
Aşağıdakilerden hangisi acil hizmet zinciri halkalarından biri değildir?
a) Acil olay yerinde ilk yardım
b) Taşıyıcı ve hastane ile haberleşme
c) Acil bakım bölümüne taşıma organizasyonu
d) Acil bakım bölümünde ilk acil girişim
e) Olay yerinde tedbir
Aşağıdakilerden hangisi hastayı/yaralıyı değerlendirme amaçlarından biri değildir?
a) Hastalık/yaralanmanın ciddiyetini belirlemek
b) İlk yardım önceliklerini belirlemek
c) Yapılacak ilk yardım yöntemini belirlemek
d) hastayı/yaralıyı değerlendirme
e) Hastayı/yaralıyı tedavi etmek
‘‘İnsan ve diğer canlılar için; normal yaşamı ve toplumsal faaliyetleri kesintiye uğratan, toplumda fiziksel, sosyal, kültürel ve ekonomik kayıplara neden olan ve etkilenen topluluğun üstesinden gelemediği doğa veya insan kaynaklı bir olgu”şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Afet
Aşağıdakilerden hangisi hasta/yaralı ile iletişimde yaşanan
sağlık çalışanı kaynaklı iletişim zorluklarından biri değildir?

a) Sağlık çalışanının uzaktan konuşması
b) Sağlık çalışanının göz teması kurmadan konuşması
c) Sağlık çalışanının hastanın anlayıp anlamadığına dikkat etmemesi
d) Sağlık çalışanının maske varken konuşması
e) Hastanın anlıyormuş gibi davranması
Aşağıdakilerden hangisi üçüncü derece bilinç kaybını ifade eder?
Hiçbir uyarana cevap vermez
Hayati organlardaki kalıcı hasarlar ne kadar sürede ortaya çıkar?
10 dakikadan sonra
I. Akciğer kanaması
II. Karaciğer kanaması
III. Dalak kanaması
IV. Mide ve bağırsak kanamaları
V. Böbrek kanaması
Yukarıdakilerden hangileri gözle görülür belirti veren iç kanamalar arasında yer alır?
III, IV ve V
İkinci derece yanıkta, ilk yardım uygulamalarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Yıkanmış, ütülenmiş bir çarşaf/havlu suyun içine sokulup sıkıldıktan sonra yaralı kısmın üstüne örtülmelidir.
b) Yaralı kısım yavaşça kurulanmalıdır.
c) Antiseptik ilaçlar, yağlar, kremler ve ev yapımı yanık ilaçları kullanılmamalıdır.
d) Yanık nedeniyle oluşan su dolu kabarcıklar patlatılmalı, hasta rahatlatılmalıdır.
e) Kuru steril gazlı bez veya temiz bir eşya ile koruyucu olarak sarılmalıdır.
Aşağıdakilerden hangisi, yetişkinlere suni solunum sırasında verilecek hava miktarıdır?
500–600 ml
Altın saat nedir?
Olay yerindeki ilk 30 dakika
Kaburga kırıklarında tespit işlemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Tek kaburga kırığında yaralı rahat ise tespit işlemi uygulanmayabilir.
b) İkinci sargı, birinci sargıyı ¾ üzerinde kapatacak şekilde sıkıca sarılır.
c) Yaralı derin nefes aldıktan sonra sargı geniş olarak uygulanır.
d) Göğüs duvarının sabitlenmesi yaralıyı rahatlatıyorsa tespit işlemi uygulanır.
e) Tespit için düğüm kırık olmayan tarafa atılır.
Aşağıdakilerden hangisi acil çocuk hasta ile iletişim kurarken yapılması gereken girişimlerden biri değildir?
a) Yapılacak işlem ağrıya neden olacaksa çocuğa acımayacağı söylenmelidir.
b) Uygunsa çocuğun hareketlerine kısıtlama getirilmemelidir.
c) Mümkünse çocukla aynı mesafeden konuşulmalıdır.
d) Yapılacak işlemler hakkında çocuğa bilgi verilmelidir.
e) Aile bireyleri çocuğun yanından ayrılmamalıdır.
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından biri değildir?
a) Hayati tehlikeyi ortadan kaldırma
b) Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlama
c) Hasta ya da yaralının durumunun kötüleşmesini önleme
d) Iyileştirmeyi kolaylaştırma
e) Haberleşmeyi sağlama
Türkiye’de afetlere müdahale edecek gönüllü sağlık personellerinden oluşan ekip aşağıdakilerden hangisidir?
UMKE
Etkin dış kalp masajı ile ilgili aşağıdaki uygulamalardan hangisi yanlıştır?
a) Kalp masajı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucu tespit edilerek alt yarısına bir elin topuğu yerleştirilir.
b) Dirsekleri bükmeden, omuzlar düz şekilde ve hasta veya yaralının üzerine tam dik olacak şekilde pozisyon alınır.
c) Göğüs kemiğine 4 cm (2 inç kadar) çökecek şekilde basınç uygulanır.
d) Basınç, sadece göğüs kemiği üzerine uygulanmalı, eller sabit tutulmalı ve hareket ettirilmemelidir.
e) Kalp masajı, dakikada en az 100 basınç olacak şekilde uygulanmalıdır.
Zarar gören bölgede gerginlik hissi olur. Ödem, şişkinlik, ağrı ve içi su dolu kabarcıklar (bül) meydana gelir. Su dolu kabarcıklar iyileşirken siyah renkli kabuklara dönüşür.
Belirtileri verilen durum aşağıdakilerden hangisidir?
2. derece donuk
Aşağıdakilerden hangisi ayrılmamış kırık türüdür?
Yaş ağaç kırığı
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcının özelliklerinden biri değildir?
a) Sakin, pratik, dengeli, yardımsever ve girişken olmalı
b) Bir kaza anında paniğe kapılmamalı, düşünerek davranmalı
c) Davranışları hızlı ancak bilinçli, sıralı ve ölçülü olmalı
d) Kendisini tehlikeye atmamalı
e) Hastanın korku ve endişelerini gidermeli
Kafa travması geçiren ya da felç olan hasta/yaralı hangi pozisyonda taşınmalıdır?
Düz, baş on derece kaldırılmış durumda
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde ilk yardım hizmetlerinin başlangıç yılı olarak kabul edilmektedir?
1911
Aşağıdakilerden hangisi yılan sokmalarının genel belirtilerden biri değildir?
a) Ağrı ve kanama
b) Aşırı tükrük salgısı
c) Burun kanaması
d) Görme bozukluğu
e) Göz kapağında düşme ve nöbetler
Aşağıdakilerden ifadelerden hangisi yanlış olan seçenektir?
a) Hem insan hem doğa kaynaklı afetlere karmaşık afet denir
b) Savaşlar, doğal olmayan afetler içerisinde örnek gösterilebilir.
c) Tayfun, jeolojik kökenli doğal afetlere örnek gösterilebilir
d) Kaya düşmesi, doğal afetler içerisinde örnek gösterilebilir.
e) Terörizm, isyan ve büyük çaplı silahlı saldırılar doğal olmayan afetlere örnek gösterilebilir.
İnsan, mal ve çevreyi korumak için acil müdahaleyi gerektiren ve yerel imkânlar ile baş edilebilen olayların sonuçları olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Acil durum
Çocuklarda temel yaşam desteği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi, yanlıştır?
a) 5 turda bir kez dolaşım kontrolü yapılır.
b) Kalp masajında elin topuğu sternumun alt yarısına yerleştirilir.
c) Kalp masajı dakikada 100 basınç olarak uygulanır.
d) Nabız kontrolü, karotis arterden yapılır.
e) Baş boyun travması şüphesinde, baş çene pozisyonu verilir.
Aşağıdakilerden hangisi akciğer ödemi veya astım gibi nefes
darlığı yaratan bir problemi olan hastanın taşınması sırasında
verilecek pozisyondur?

Dik oturur pozisyon
Aşağıdakilerden hangisi, dış kalp masajında dakikada uygulanması gereken basınç sayısıdır?
100
Aşağıdakilerden hangisi, delici göğüs yaralanmalarında ilk yardım uygulamasıdır?
Yaranın üzeri hava geçirmeyen malzeme ile üç tarafı kapalı, bir tarafı açık şekilde kapatılır
Aşağıdakilerden hangisi START yöntemi ile ilgili değildir?
a) Bir yaralı için en fazla 30 saniye ayrılır.
b) Bu sürenin sonunda yaralı değerlendirilerek ilgili renk kodu ile işaretlenir.
c) Triyaj sorumlusu otoriter tavır ve ses tonuyla olay yaralıların kendine doğru gelmelerini ister.
d) Yürüyebilen yaralıların triyaj bölgesinde sarı alana gitmeleri istenir.
e) Bu yaralılar, yeşil renk kodu ile işaretlenir.
Aşağıdakilerden hangisinde vücut yapısının hiyerarşisi doğru olarak sıralanmıştır?
Hücreler-Dokular-Organlar-Sistemler-Organizma
Aşağıdakilerden hangisi akciğer ödemi veya astım gibi nefes
darlığı yaratan bir problemi olan hastanın taşınması sırasında
verilecek pozisyondur?

Dik oturur pozisyon
Dünyada acil tıp anabilim dalı ilk kez nerede açılmıştır?
ABD
İnsan, mal ve çevreyi korumak için acil müdahaleyi gerektiren ve yerel imkânlar ile baş edilebilen olayların sonuçları olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Acil durum
I. Zayıf veya sessiz öksürme
II. Hiç nefes alamama
III. Ani solunum sıkıntısı ve hırıltı
IV. Ses çıkaramama ve öksürememe
Yabancı bir cisme bağlı olarak hava yolunun kısmi tıkanması durumunda yukarıdaki belirtilerden hangileri görülür?
I ve III
Kene ısırmalarında yapılacak ilk yardım uygulamalarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Keneye asla çıplak elle dokunulmamalıdır.
b) Kene mümkün olduğu kadar baş kısmından tutularak direkt olarak, çok sıkmadan yukarı doğru çekilerek çıkartılmalıdır.
c) Gaz yağı, alkol, mazot, lidokain, aseton, oje veya tırnak cilası gibi maddeler uygulanmamalıdır.
d) Sıcak uygulanmalı, kibrit veya çakmak ile yakılmaya çalışılmalıdır.
e) Keneyi çıkarmak için kıvırma veya katlama şeklinde hareketler yapılmamalıdır.
Panik hâlindeki hasta,yaralı ve bunların yakını ile iletişimde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Sorun tam olarak anlaşılmadan müdahale edilmemelidir.
b) Hasta ya da yaralı ile panik oluşturan durum hakkında konuşulmamalıdır.
c) Hasta ya da yaralıya sakin olması telkin edilmelidir.
d) Hasta ya da yaralıya ve yakınlarına güvende oldukları hissettirilmelidir.
e) Hasta ya da yaralıya nefes egzersizleri yaptırılmalıdır.
Afet ve acil durumlarda yetki ve koordinasyonun tek bir elde
toplanması ve kurumlar arasında koordinasyon sağlanması
amacıyla 2009 yılında Başbakanlığa bağlı olarak kurulan birim
aşağıdakilerden hangisidir?

AFAD
Aşağıdakilerden hangisi üçüncü derece bilinç kaybını ifade eder?
Hiçbir uyarana cevap vermez
Aşağıdakilerden hangisi dünyada acil servis hizmetlerinde en çok kullanılan modeldir?
Anglo- Amerikan Modeli
Aşağıdakilerden hangisi, dış kalp masajında dakikada uygulanması gereken basınç sayısıdır?
100
Aşağıdaki kulak kanamalarıyla ilgili ilk yardım uygulamalarından hangisi yanlıştır?
a) Hastanın sakinleşmesi sağlanmalıdır.
b) Kan gelen kulağa emici bir pansuman konularak dış faktörlerin etkisi ortadan kaldırılmalıdır.
c) Pansuman asla kulağın içine doğru sokulmamalıdır.
d) Yaralı, kanayan kulağı üste gelecek şekilde yatırılmalıdır.
e) Komplike bir durum olacağı dikkate alınarak hasta ilgili kliniğe gönderilmelidir.
Dış kanamanın sınırlı ancak içte olan hasarın iç kanamaya sebep olması aşağıdaki açık yara tiplerinden hangisinde görülür?
Delinme yaraları
Yanık yüzdesinin hesaplanmasında kullanılan 9’lar Kuralı ile
ilgili aşağıdaki oranlardan hangisi yanlıştır?

a) Baş %9
b) Kollardan her biri %9
c) Bacaklardan her biri %9
d) Gövdenin ön tarafı %18
e) Gövdenin arka tarafı %18
‘‘İnsan ve diğer canlılar için; normal yaşamı ve toplumsal faaliyetleri kesintiye uğratan, toplumda fiziksel, sosyal, kültürel ve ekonomik kayıplara neden olan ve etkilenen topluluğun üstesinden gelemediği doğa veya insan kaynaklı bir olgu”şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Afet
Aşağıdakilerden hangisi, erişkin bir bireyde dakikada normal
solunum sayısını gösterir?

12-20
Trafik kazası geçiren bir yaralıda burun ve kulaktan kan veya açık renkli bir sıvı gelmesi bize neyi düşündürmelidir?
Kafatası ve omurga yaralanması olduğunu
Aşağıdakilerden hangisi acil hasta yakını ile iletişimi engelleyen davranışlardan biridir?
Hastanın durumu ile ilgili bilgi verilmemelidir.
Sıcağa bağlı gelişen kramplarla ilgili aşağıdaki ilk yardım uygulamalardan hangisi yanlıştır?
a) Kişi serin bir yerde dinlendirilmelidir.
b) Kişinin kramp giren ekstremitesi hareket ettirilmemelidir.
c) Dar giyisiler gevşetilmelidir.
d) Bilinci yerinde ve bulantısı yoksa kişiye soğuk bir şeyler içirilmelidir.
e) Aşırı aktiviteden kaçınılmalıdır.
Aşağıdakilerden hangisi baş ve omurga yaralanmalarında
yapılması gereken ilk yardım uygulamaları arasında yer almaz?

a) Bilinç kontrolünün yapılması
b) Bilinci açıksa hareket etmesinin istenmesi
c) Kanama varsa durdurulmaya çalışılması
d) Yaşam bulgularının değerlendirilmesi
e) Boyun tespiti yapılması
Aşağıdakilerden hangisi yaralanmaya neden olan kişisel nedenlerden biri değildir?
a) Yaşlılık
b) Stres
c) Eğitimsizlik
d) İlaç ve madde kullanımı
e) Kişisel koruyucu kullanmama
Temel yaşam desteği uygulamalarında çocuklarda kompresyon hızı dakikada en az kaç olmalıdır?
100
Yetişkinlerde dış kalp masajı esnasında göğüs ön arka çapına ne kadar basınç uygulanmalıdır?
Göğüs ön arka çapı 1/3 çökecek kadar basınç
Aşağıdakilerden hangisi, delici göğüs yaralanmalarında ilk yardım uygulamasıdır?
Yaranın üzeri hava geçirmeyen malzeme ile üç tarafı kapalı, bir tarafı açık şekilde kapatılır
Çocuk hasta ya da yaralının dolaşımı değerlendirilirken nabız hangi noktadan alınmalıdır?
Şah damarı
Suya düşme durumunda vücut ısısı hangi yolla kaybedilir?
Kondüksiyon
Aşağıdakilerden hangisi hastanın/yaralının yaşam bulguları arasında değerlendirilmez?
a) Bilinç durumu
b) Solunum
c) Dolaşım
d) Vücut ısısı
e) Cilt rengi
İlk yardım ilkelerinden C harfi aşağıdaki durumlardan
hangisini simgeler?

Dolaşımın sağlanması
Aşağıdakilerden hangisi ikinci derece yanıklarda uygulanacak
ilk yardım aşamalarından biri değildir?

a) Yanan kısım ağrı azalıncaya kadar soğuk su içine daldırılmalıdır.
b) Yanan ekstremiteler kalp seviyesinden yukarı kaldırılmalıdır.
c) Yanık sonrası oluşan büller patlatılmalıdır.
d) Antiseptik ilaçlar, yağlar ve kremler kullanılmamalıdır.
e) Yanan bölge kuru temiz/steril bir bez ile koruyucu olarak sarılmalıdır.
Aşağıdakilerden hangisi açık yaralarda yapılan ilk yardım
uygulamaları içerisinde yer almaz?

a) Kopan kısım doğrudan buz içerisine konulur.
b) Ağız yolu ile yiyecek ve içecek verilmez.
c) Isı kaybını önlemek için yaralının üzeri örtülür.
d) Yaralı, tetanos aşısı için yönlendirilir.
e) Yaralının sağlık kuruluşuna sevki sağlanır.
Aşağıdakilerden hangisi birinci derece yanıkların belirtilerinden biri değildir?
a) Kaşıntı
b) Bül
c) Kuru bir deri
d) Eritem
e) Ağrı
Ülkemizde 112 Acil Yardım ve Kurtarma’ya hangi yılda geçilmiştir
1994
Dış kanamanın sınırlı ancak içte olan hasarın iç kanamaya sebep olması aşağıdaki açık yara tiplerinden hangisinde görülür?
Delinme yaraları
Aşağıdakilerden ifadelerden hangisi yanlış olan seçenektir?
a) Hem insan hem doğa kaynaklı afetlere karmaşık afet denir
b) Savaşlar, doğal olmayan afetler içerisinde örnek gösterilebilir.
c) Tayfun, jeolojik kökenli doğal afetlere örnek gösterilebilir
d) Kaya düşmesi, doğal afetler içerisinde örnek gösterilebilir.
e) Terörizm, isyan ve büyük çaplı silahlı saldırılar doğal olmayan afetlere örnek gösterilebilir.
Aşağıdakilerden hangisi, yetişkinlere suni solunum sırasında verilecek hava miktarıdır?
500–600 ml
Aşağıdakilerden hangisi yılan sokmalarının genel belirtilerden biri değildir?
a) Ağrı ve kanama
b) Aşırı tükrük salgısı
c) Burun kanaması
d) Görme bozukluğu
e) Göz kapağında düşme ve nöbetler
Aşağıdakilerden hangisi yılan sokması ile oluşan zehirlenmelerde uygulaması gereken ilk yardım uygulanmaları arasında yer alır?
Yılanın soktuğu kol/bacak hareketsiz hâle getirilmelidir.
Aşağıdakilerden hangisi triyajın amaçları arasında yer almaz?
a) Hastanın/yaralının yaşamını korumak
b) Tedavi çalışmaları yapmak
c) İleri derece yaralanmaları önlemek
d) İlk acil müdahaleyi erken ve etkili yapmak
e) Uygun hastaneye uygun hasta veya yaralının naklini sağlamak
Aşağıdakilerden hangisi yaralı/hasta yaşlı bireyle iletişimde sorun oluşturur?
a) Yaralı/hasta yaşlıya güvende olduğu hissettirilmelidir.
b) Yaralı/hasta yaşlıya durumu hakkında bilgi verilmelidir.
c) Yaralı/yaşlının bir engelinin olup olmadığı kontrol edilmelidir.
d) İlk yardım esnasında yaralı/hasta yaşlıya bilgi verilmelidir.
e) Yaralı/hasta yaşlının yakınlarına haber verilmemelidir.
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardım çantasında bulunmaz?
a) Telefon
b) Yara bandı
c) Sargı bezi
d) Plastik örtü
e) Makas
Aşağıdakilerden hangisi üçüncü derece bilinç kaybını ifade eder?
Hiçbir uyarana cevap vermez
Çocuklarda dış kalp masajı iki kişi ile uygulanıyorsa kalp basınçı ve suni solunum oranı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
43146
Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden biridir?
Tsunami
Yetişkinlerde dış kalp masajında basınç, hangi noktaya uygulanmalıdır?
Göğüs kemiğinin alt ve üst ucunu tespit ederek alt yarısına uygulanır.
Aşağıdakilerden hangisi açık yaralarda yapılan ilk yardım
uygulamaları içerisinde yer almaz?

a) Kopan kısım doğrudan buz içerisine konulur.
b) Ağız yolu ile yiyecek ve içecek verilmez.
c) Isı kaybını önlemek için yaralının üzeri örtülür.
d) Yaralı, tetanos aşısı için yönlendirilir.
e) Yaralının sağlık kuruluşuna sevki sağlanır.
Aşağıdakilerden hangisi jeolojik kökenli afetlerden biri değildir?
a) Deprem
b) Heyelan
c) Kaya Düşmesi
d) Tropikal siklon
e) Volkanik patlamalar
Aşağıdakilerden hangisi ayrılmamış kırık türüdür?
Yaş ağaç kırığı
Yüz yaralanmalarıyla ilgili ilk yardım uygulamaları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Hemen 112 Acil Yardım Merkezinden tıbbi yardım istenir.
b) Hasta veya yaralının bilinç kontrolü yapılır.
c) Yaşam bulguları (CAB) ve yaranın durumu değerlendirilir.
d) Aspirasyon riskine karşı, omurga yaralanmasından şüphelenilmiyorsa hastanın başı yan çevrilir.
e) Yüzde var olan kanamalar etkili basınç yapılarak kontrol altına alınır.
I. Zarar azaltma
II. Önceden hazırlık
III. Olaya müdahale evresi
IV. İyileştirme evresi
V. Yeniden inşa evresi
Yukardakilerden hangisi ya da hangileri risk yönetimi faliyetleri kapsamında yer alır?
I ve II
Toplumun ve bireylerin normal yaşama dönebilmesi için yapılanların yer aldığı evre aşağıdakilerden hangisidir?
İyileştirme evresi
I. İyileştirme Evresi
II. Önceden Hazırlık Evresi
III. Zarar Azaltma Evresi
IV. Yeniden İnşa Evresi
V. Olaya Müdahale Evresi
Afet olaylarına yönelik yönetim faaliyetlerinin sırası
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

III-II-V-I-IV
Yetişkinlerde dış kalp masajı esnasında göğüs ön arka çapına ne kadar basınç uygulanmalıdır?
Göğüs ön arka çapı 1/3 çökecek kadar basınç
Tarihte ilk ambulans benzeri araç, hangi ülke tarafından kullanılmıştır?
İspanya
Kaburga kırıklarında tespit işlemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Tek kaburga kırığında yaralı rahat ise tespit işlemi uygulanmayabilir.
b) İkinci sargı, birinci sargıyı ¾ üzerinde kapatacak şekilde sıkıca sarılır.
c) Yaralı derin nefes aldıktan sonra sargı geniş olarak uygulanır.
d) Göğüs duvarının sabitlenmesi yaralıyı rahatlatıyorsa tespit işlemi uygulanır.
e) Tespit için düğüm kırık olmayan tarafa atılır.
Aşağıdakilerden hangisi triyaj kuralları ile ilgili değildir?
a) Triyaj sorumlusu, hasta/yaralıların acil bakımıyla ilgilenir.
b) Triyaj olaydan etkilenen herkese uygulanır.
c) Triyaj hasta/yaralı sayısı ile ilgilenmez .
d) Triyaj süresi, her bir hasta/yaralı için 1 dakikadan daha kısa olmalıdır.
e) Triyaj süresi yatar durumdaki hasta/yaralılar için en fazla 3 dakikadır.
Olay yerinde hasta ya da yaralı en kısa süre içinde ilk yardımın CAB’sine göre değerlendirilmelidir.
Yukarıdaki uygulama ilk yardımın temel uygulamalarından hangisinin içinde yer alır?
Tanı
Aşağıdakilerden hangisi bıçak, çakı, şiş, kırık cam, kurşun çakı, şiş, kırık cam oluşan yaralardır?
Delici yaralar
Aşağıdakilerden hangisi acil hastanın yaşadığı yaralı/hastadan kaynaklanan iletişim sorunlarından biri değildir?
) Yaralı/hastanın kendini iyi hissetmemesi
b) Kazanın sebep olduğu panik hâli
c) Herhangi bir engel durumunun bulunması
d) Kendini açıkça ifade edememesi
e) Sağlık çalışanının hızlı konuşması
Aşağıdakilerden hangisi ayrılmamış kırık türüdür?
Yaş ağaç kırığı
Aşağıdakilerden hangisi acil çocuk hasta ile iletişim kurarken yapılması gereken girişimlerden biri değildir?
a) Yapılacak işlem ağrıya neden olacaksa çocuğa acımayacağı söylenmelidir.
b) Uygunsa çocuğun hareketlerine kısıtlama getirilmemelidir.
c) Mümkünse çocukla aynı mesafeden konuşulmalıdır.
d) Yapılacak işlemler hakkında çocuğa bilgi verilmelidir.
e) Aile bireyleri çocuğun yanından ayrılmamalıdır.
Yetişkinlerde dış kalp masajı esnasında göğüs ön arka çapına ne kadar basınç uygulanmalıdır?
Göğüs ön arka çapı 1/3 çökecek kadar basınç
Myokard infarktüsü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Miyokardın oksijen gereksiniminin artması ve bu gereksinimin karşılanamaması sonucu gelişen koroner arter hastalığıdır.
b) Akut miyokard infaktüsünde kroner tıkanma nedenlerinin %90'ı akut trambozdur.
c) Kardiyak output ve sol ventrikül, pompalama gücünün azalmasına bağlı olarak düşer.
d) Ağrı, kalp spazmına benzemekle birlikte daha şiddetli ve uzun sürelidir.
e) Birey ağrıyı;ezici, sıkıştırıcı, yanıcı, boğucu, batıcı, göğüste ağırlık hissi ya da hazımsızlık duygusu şeklinde tanımlar.
Aşağıdakilerden hangisi acil durumlarda aranan numaralardan biridir?
112
Aşağıdakilerden hangisi ambulans ve acil bakım teknikerlerinin görevleri arasında yer almaz?
a) İntravenöz girişim yapmak
b) Oksijen uygulaması yapmak
c) Endotrakeal entübasyon uygulaması yapmak
d) Uygun taşıma tekniklerini bilmek ve uygulamak
e) Hastaya kendince belirlediği antibiyotiği yapmak
Panik hâlindeki hasta,yaralı ve bunların yakını ile iletişimde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Sorun tam olarak anlaşılmadan müdahale edilmemelidir.
b) Hasta ya da yaralı ile panik oluşturan durum hakkında konuşulmamalıdır.
c) Hasta ya da yaralıya sakin olması telkin edilmelidir.
d) Hasta ya da yaralıya ve yakınlarına güvende oldukları hissettirilmelidir.
e) Hasta ya da yaralıya nefes egzersizleri yaptırılmalıdır.
Aşağıdakilerden hangisi, dış kalp masajında dakikada uygulanması gereken basınç sayısıdır?
100
Aşağıdakilerden hangisi hastayı/yaralıyı değerlendirme amaçlarından biri değildir?
a) Hastalık/yaralanmanın ciddiyetini belirlemek
b) İlk yardım önceliklerini belirlemek
c) Yapılacak ilk yardım yöntemini belirlemek
d) hastayı/yaralıyı değerlendirme
e) Hastayı/yaralıyı tedavi etmek
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcının özelliklerinden biri değildir?
a) Sakin, pratik, dengeli, yardımsever ve girişken olmalı
b) Bir kaza anında paniğe kapılmamalı, düşünerek davranmalı
c) Davranışları hızlı ancak bilinçli, sıralı ve ölçülü olmalı
d) Kendisini tehlikeye atmamalı
e) Hastanın korku ve endişelerini gidermeli
Aşağıdakilerden hangisi travma sonrası yapılacak girişimlerden biri değildir?
a) Travma geçirmiş yaralı/hasta bireye yaşanılan travmanın kendi suçu olmadığı söylenmelidir.
b) Yaralı/hasta duygularını paylaşması için cesaretlendirilmeli, güven verilmelidir.
c) Yaralı/hasta travmasını hatırlatacak her türlü uyarandan uzak tutulmalıdır.
d) Yaşanılan kaygı ya da korkunun normal olduğu söylenmelidir.
e) Travma sonrası bireyler psikolojik danışmana yöneltilmelidir
Aşağıdakilerden hangisi, yetişkinlere suni solunum sırasında verilecek hava miktarıdır?
500–600 ml
Türkiye’de hastane öncesinde ve hastanelerdeki acil servis hizmetlerinde aşağıdaki modellerden hangisi benimsenmektedir?
Anglo- Amerikan model
Aşağıdakilerden hangisinin Türkiye’de afetlerde rolü yoktur?
EMERCOM
I. Zayıf veya sessiz öksürme
II. Hiç nefes alamama
III. Ani solunum sıkıntısı ve hırıltı
IV. Ses çıkaramama ve öksürememe
Yabancı bir cisme bağlı olarak hava yolunun kısmi tıkanması durumunda yukarıdaki belirtilerden hangileri görülür?
I ve III
Kırıklarda ilk yardımın temel ilkeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Yaralının solunum yolu açıklığı, solunumu ve dolaşımı kontrol edilir.
b) Yaralının durumu, kırığın nerede ve ne derecede olduğu anlaşılmadan yaralı hareket ettirilmez.
c) Tespit edilen ekstremite ise kalp seviyesinden yukarıda tutulur.
d) Kırık bölgenin üst kısmında nabız, deri rengi, sıcaklık ve duyu kontrol edilir.
e) Yaralıya ağızdan hiçbir şey verilmez.
Zarar gören bölgede gerginlik hissi olur. Ödem, şişkinlik, ağrı ve içi su dolu kabarcıklar (bül) meydana gelir. Su dolu kabarcıklar iyileşirken siyah renkli kabuklara dönüşür.
Belirtileri verilen durum aşağıdakilerden hangisidir?
2. derece donuk
Aşağıdakilerden hangisi hasta/yaralı ile iletişimde yaşanan
sağlık çalışanı kaynaklı iletişim zorluklarından biri değildir?

a) Sağlık çalışanının uzaktan konuşması
b) Sağlık çalışanının göz teması kurmadan konuşması
c) Sağlık çalışanının hastanın anlayıp anlamadığına dikkat etmemesi
d) Sağlık çalışanının maske varken konuşması
e) Hastanın anlıyormuş gibi davranması
Yaralanmalarda hangi aşı yapılmalıdır?
Tetanos aşısı
Delici karın yaralanmalarında aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yanlıştır?
a) Yara vücut eksenine paralel ise bacaklar uzatılarak sırt üstü yatırılır.
b) Vücut sıcaklığını korumak için ağızdan sıcak içecekler verilir.
c) Yara vücut eksenine dik ise yaralının bacakları bükülerek sırt üstü yatırılır.
d) Dışarı çıkan organlar içeri sokulmadan yaranın üzeri örtülür.
e) Batmış bir cisim varsa çıkarılmadan etrafı desteklenerek sabitlenir.
I. 100 yataklı devlet hastaneleri
II. Üniversite eğitim hastaneleri
III. Askerî dispanserler
IV. Askerî bölge hastaneleri
V. Bağımsız vakıf hastaneleri
Yukarıdaki acil bakım hizmet birimlerinden hangileri alt düzey acil bakım birimleri arasında yer alır?
I ve III
Toplumun ve bireylerin normal yaşama dönebilmesi için yapılanların yer aldığı evre aşağıdakilerden hangisidir?
İyileştirme evresi
Aşağıdakilerden hangisi ikinci derece yanıklarda uygulanacak
ilk yardım aşamalarından biri değildir?

a) Yanan kısım ağrı azalıncaya kadar soğuk su içine daldırılmalıdır.
b) Yanan ekstremiteler kalp seviyesinden yukarı kaldırılmalıdır.
c) Yanık sonrası oluşan büller patlatılmalıdır.
d) Antiseptik ilaçlar, yağlar ve kremler kullanılmamalıdır.
e) Yanan bölge kuru temiz/steril bir bez ile koruyucu olarak sarılmalıdır.
Çocuk hasta ya da yaralının dolaşımı değerlendirilirken nabız hangi noktadan alınmalıdır?
Şah damarı
Aşağıdakilerden hangisi yılan sokmalarının genel belirtilerden biri değildir?
a) Ağrı ve kanama
b) Aşırı tükrük salgısı
c) Burun kanaması
d) Görme bozukluğu
e) Göz kapağında düşme ve nöbetler
İnsan, mal ve çevreyi korumak için acil müdahaleyi gerektiren ve yerel imkânlar ile baş edilebilen olayların sonuçları olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Acil durum
Panik yaşayan yaralı/hasta ya da hasta yakını ile iletişim kurarken aşağıda verilen girişimlerden hangisi yapılmamalıdır?
a) Yaralı/hastada panik oluşturan durum konuşulmalı, çözüm yolları araştırılmalıdır.
b) Yaralı/hastanın yaşadığı paniğin sebebi araştırılmalı gerekirse sorular sorulmalıdır
c) Soğukkanlı davranılmalı, yaralı/hastaya güvende olduğu hissettirilmelidir.
d) Yaralı/hastaya sakin olması gerektiği telkin edilmelidir
e) Soruna hemen müdahale edilmelidir
Türkiye’de afetlerde sağlık organizasyonu hangi birim tarafından yürütülmektedir?
SAKOM
Aşağıdaki bölümlerden hangisi acil serviste bulunmaz?
a) Güvenlik (polis) ve basın odası
b) Bekletilen hastalar ile yakınları için bekleme salonu
c) Psikiyatrik hasta bakım odası
d) Tedavi salonu
e) Kemoterapi ünitesi
Suya düşme durumunda vücut ısısı hangi yolla kaybedilir?
Kondüksiyon
Aşağıdakilerden hangisi ayrılmamış kırık türüdür?
Yaş ağaç kırığı
Aşağıdakilerden hangisi üst düzey acil bakım birimlerinden biridir?
Askerî bölge hastaneleri
Aşağıdakilerden hangisi kırıkta uygulanacak ilk yardım
ilkelerinden biri değildir?

a) Tespit edilen ekstremite ise kalp seviyesinden aşağıda tutulmalıdır.
b) Açık kırıklarda tespit öncesi kanama durdurulmalıdır.
c) Deride yara varsa temiz bir pansuman materyali ile kapatılmalıdır.
d) Kırık, yerine yerleştirilmeye çalışılmamalıdır.
e) Kırıktan etkilenen kol ise yüzük ve saat gibi takılar çıkarılmalıdır.
Aşağıdakilerden hangisi acil hastanın yaşadığı sağlık çalışanından kaynaklanan iletişim sorunlarından biri değildir?
a) Hastaya bilgi vermeden uygulama yapılması
b) Hastanın durumunun kötü olması
c) Tıbbi terminoloji kullanılması
d) Maske varken konuşulması
e) Otoriter davranılması
Ülkemizde hastane öncesi hizmetler hangi yılda "112 Acil Yardım ve Kurtarma" olarak yürütülmeye başlamıştır?
1994
Kene ısırmalarında yapılacak ilk yardım uygulamalarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Keneye asla çıplak elle dokunulmamalıdır.
b) Kene mümkün olduğu kadar baş kısmından tutularak direkt olarak, çok sıkmadan yukarı doğru çekilerek çıkartılmalıdır.
c) Gaz yağı, alkol, mazot, lidokain, aseton, oje veya tırnak cilası gibi maddeler uygulanmamalıdır.
d) Sıcak uygulanmalı, kibrit veya çakmak ile yakılmaya çalışılmalıdır.
e) Keneyi çıkarmak için kıvırma veya katlama şeklinde hareketler yapılmamalıdır.
Öfke yaşayan acil hasta/hasta yakınıyla iletişim kurarken aşağıda verilen yaklaşımlardan hangisi yanlıştır?
a) Öfkeli bireyle iletişim kurarken soğukkanlı olunmalıdır.
b) Hasta zarar verici davranıyorsa beden mesafesi korunmalıdır.
c) Hastanın durumu acil değil ise sakinleşmesi için zaman tanınmalıdır.
d) Yapılan müdahale hakkında hasta yakınına bilgi verilmelidir.
e) Hasta yakını acil servisten dışarı çıkarılmalıdır.
Türkiye’de hastane öncesinde ve hastanelerdeki acil servis hizmetlerinde aşağıdaki modellerden hangisi benimsenmektedir?
Anglo- Amerikan model
Aşağıdakilerden hangisi donmada yapılması gereken ilk
yardım uygulamaları arasında yer almaz?

a) Ayaklarında donma olan birey yürütülmemelidir.
b) Donmuş organ, alev ya da ateşe tutulmamalıdır.
c) Yaralının yüzük, saat, bilezik gibi takıları varsa çıkarılmalıdır.
d) Kuru, ısıtılmış giysiler giydirilmelidir.
e) Yaralı karla ve elle ovuşturulmalı, yaralıya masaj yapılmalıdır.
Türkiye’de afet ve acil durumlarda yetki ve koordinasyonun tek bir elde toplanması ve kurumlar arasında koordinasyon sağlanması amacıyla 2009 yılında kurulan birim aşağıdakilerden hangisidir?
AFAD
Aşağıdakilerden hangisi acil çocuk hasta ile iletişim kurarken yapılması gereken girişimlerden biri değildir?
a) Yapılacak işlem ağrıya neden olacaksa çocuğa acımayacağı söylenmelidir.
b) Uygunsa çocuğun hareketlerine kısıtlama getirilmemelidir.
c) Mümkünse çocukla aynı mesafeden konuşulmalıdır.
d) Yapılacak işlemler hakkında çocuğa bilgi verilmelidir.
e) Aile bireyleri çocuğun yanından ayrılmamalıdır.
Hasta veya yaralıların solunum, dolaşım ve bilinç durumu hızla
değerlendirilerek yaşam kurtarıcı uygulamaların öncelikle
yapılmasını hedefleyen triyaj aşaması aşağıdakilerden
hangisidir?

Primer triyaj
Aşağıdaki kulak kanamalarıyla ilgili ilk yardım uygulamalarından hangisi yanlıştır?
a) Hastanın sakinleşmesi sağlanmalıdır.
b) Kan gelen kulağa emici bir pansuman konularak dış faktörlerin etkisi ortadan kaldırılmalıdır.
c) Pansuman asla kulağın içine doğru sokulmamalıdır.
d) Yaralı, kanayan kulağı üste gelecek şekilde yatırılmalıdır.
e) Komplike bir durum olacağı dikkate alınarak hasta ilgili kliniğe gönderilmelidir.
Aşağıdakilerden hangisi anaflaktik şok nedenlerinden biridir?
İlaç, besin, arı, böcek sokması gibi alerjik reaksiyonlar
Aşağıdakilerden hangisi alt bacak kemiği kırığında tespit için doğrudur?
Diz ile ayak arasında ki kemiklerde kırık varsa uygulanacak atelin boyu topuktan kalçaya kadardır.
Sıcağa bağlı gelişen kramplarla ilgili aşağıdaki ilk yardım uygulamalardan hangisi yanlıştır?
a) Kişi serin bir yerde dinlendirilmelidir.
b) Kişinin kramp giren ekstremitesi hareket ettirilmemelidir.
c) Dar giyisiler gevşetilmelidir.
d) Bilinci yerinde ve bulantısı yoksa kişiye soğuk bir şeyler içirilmelidir.
e) Aşırı aktiviteden kaçınılmalıdır.
I. Araç içindeki yaralıyı taşıma Rentek manevrası olarak bilinir.
II. Sandalye ile taşımada yaralının bilinçli olması gereklidir.
III. Kaşık tekniği yaralıya sadece bir taraftan ulaşılması durumunda üç kişi
tarafından uygulanır.
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
I, II ve III
Aşağıdakilerden hangisi ikinci derece yanıklarda uygulanacak
ilk yardım aşamalarından biri değildir?

a) Yanan kısım ağrı azalıncaya kadar soğuk su içine daldırılmalıdır.
b) Yanan ekstremiteler kalp seviyesinden yukarı kaldırılmalıdır.
c) Yanık sonrası oluşan büller patlatılmalıdır.
d) Antiseptik ilaçlar, yağlar ve kremler kullanılmamalıdır.
e) Yanan bölge kuru temiz/steril bir bez ile koruyucu olarak sarılmalıdır.
Dünyada acil tıp anabilim dalı ilk kez nerede açılmıştır?
ABD
Aşağıdakilerden hangisi jeolojik kökenli afetlerden biri değildir?
a) Deprem
b) Heyelan
c) Kaya Düşmesi
d) Tropikal siklon
e) Volkanik patlamalar
Aşağıdakilerden hangisi, delici göğüs yaralanmalarında ilk yardım uygulamasıdır?
Yaranın üzeri hava geçirmeyen malzeme ile üç tarafı kapalı, bir tarafı açık şekilde kapatılır
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardım çantasında bulunmaz?
a) Telefon
b) Yara bandı
c) Sargı bezi
d) Plastik örtü
e) Makas
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki alt düzey acil bakım
birimleri arasında yer almaz?

a) 100 yataklı devlet hastaneleri
b) Özel hastaneler
c) Tam teşekküllü olmayan askerî hastaneler
d) Askerî dispanserler
e) Semt poliklinikleri
Aşağıdakilerden hangisi acil hastanın yaşadığı sağlık çalışanından kaynaklanan iletişim sorunlarından biri değildir?
a) Hastaya bilgi vermeden uygulama yapılması
b) Hastanın durumunun kötü olması
c) Tıbbi terminoloji kullanılması
d) Maske varken konuşulması
e) Otoriter davranılması
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde en sık görülen doğal afeti belirtir?
Deprem
Aşağıdakilerden hangisinin Türkiye’deki afetlerde rolü yoktur?
a) Kızılay
b) SAKOM
c) UMKE
d) Türkiye Acil Tıp Derneği
e) EMERCOM
Aşağıdakilerden hangisi sara krizinde (epilepside) yapılan ilk
yardım uygulamaları arasında yer almaz?

a) Bireyin boynunu sıkan giysiler gevşetilmelidir.
b) Öncelikle, olayla ilgili güvenlik önlemleri alınmalıdır.
c) Kasılmalar durduktan sonra, bireye koma pozisyonu verilmelidir.
d) Nöbet başladıktan sonra çene kilitlenmiş ise açılmaya çalışılmalıdır.
e) Hasta bağlanmamalı, kriz sürecinin tamamlanması beklenmelidir.
Panik hâlindeki hasta,yaralı ve bunların yakını ile iletişimde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Sorun tam olarak anlaşılmadan müdahale edilmemelidir.
b) Hasta ya da yaralı ile panik oluşturan durum hakkında konuşulmamalıdır.
c) Hasta ya da yaralıya sakin olması telkin edilmelidir.
d) Hasta ya da yaralıya ve yakınlarına güvende oldukları hissettirilmelidir.
e) Hasta ya da yaralıya nefes egzersizleri yaptırılmalıdır.
Aşağıdakilerden hangisi kol kırıklarında uygulanır?
Kol bulunduğu pozisyonda iki taraflı tespit edilir.
Yetişkinlerin sağ kalım zincirinin 2. halkası aşağıdakilerden hangisidir?
Temel yaşam desteği
I. 100 yataklı devlet hastaneleri
II. Üniversite eğitim hastaneleri
III. Askerî dispanserler
IV. Askerî bölge hastaneleri
V. Bağımsız vakıf hastaneleri
Yukarıdaki acil bakım hizmet birimlerinden hangileri alt düzey acil bakım birimleri arasında yer alır?
I ve III
Aşağıdakilerden hangisi, erişkin bir bireyde dakikada normal
solunum sayısını gösterir?

Ara.20
Aşağıdakilerden hangisi kene ısırmasında yapılacak ilk yardım
uygulamalarından biri değildir?

a) Kenenin ısırdığı yerden çıkartılması sırasında asla çıplak elle temas
edilmemeli.
b) Kene mümkün olduğu kadar baş kısmından tutularak direkt olarak yukarı
doğru çekilerek çıkartılmalı.
c) Sıcak uygulanmamalı, kibrit, çakmak ile yakılmaya çalışılmamalı.
d) Keneyi çıkartmak için kıvırma veya katlama şeklinde hareketler yapılmalı
e) Kene olası incelemeler için cam bir tüp veya küçük kavanoz içerisinde
saklanmalı.
Hipotermili (vücut ısısının düşüklüğü) olan hasta ya da yaralıya aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
a) Kişi soğuktan uzaklaştırılmalıdır.
b) Kişinin rüzgârdan etkilenmesi önlenmelidir.
c) Isı kaybı önlenmelidir.
d) Kişi yatırılmalı, ani hareket ya da fiziksel egzersiz yaptırılmamalıdır.
e) Hasta ya da yaralının artmış uyuma isteği karşılanmalıdır.
Aşağıdakilerden hangisi kol kırıklarında uygulanır?
Kol bulunduğu pozisyonda iki taraflı tespit edilir.
Kanamaların kontrolünde aşağıdaki yöntemlerden hangisini en son tercih edersiniz?
a) Direkt bası uygulama
b) Basınçlı bandaj uygulama
c) Elevasyon
d) Kanayan bölgeye gelen damara direkt bası
e) Turnike uygulama
Yıldırım düşmesi sonucu yaralıda aşağıdaki durumlardan hangisi gelişmez?
a) Aşırı konuşma
b) Kısa süreli bilinç kaybı
c) Uyuşma, karıncalanma
d) Kısmı veya tam paralizi
e) Körlük, duyma kaybı
Aşağıdakilerden hangisi komanın en önemli belirtilerindendir?
Sesli ve ağrılı uyarılara tepki olmaması
Aşağıdakilerden hangisi asit ve alkalen madde ile zehirlenmelerde yapılacak ilk
yardım uygulamalarındandır?

Alkalen madde ile zehirlenen kişiye yumurta akı, süt ya da zeytinyağı içirilir.
Aşağıdaki şok çeşitlerinden hangisinde vücuttaki kan miktarında değişiklik olur?
a) Kardiyojenik şok
b) Anaflaktik şok
c) Psikojenik şok
d) Nörojenik şok
e) Hipovolemik şok
Aşağıdakilerden hangisi birinci derece yanıkların belirtilerinden biri değildir?
a) Kaşıntı
b) Bül
c) Kuru bir deri
d) Eritem
e) Ağrı
İlk yardım uygulamaları hangi akrostişe göre yapılır?
6 T
Türkiye’de hastane öncesinde ve hastanelerdeki acil servis hizmetlerinde aşağıdaki modellerden hangisi benimsenmektedir?
Anglo- Amerikan model
Aşağıdakilerden hangisi koma nedenlerinden biri değildir?
a) Sıcak ve yorgunluk
b) Aşırı alkol
c) Şeker hastalığı
d) Zehirlenmeler
e) Kafa travmaları
Yetişkinlerde yapılan dış kalp masajıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Göğse basınç uygulanırken kollar bükülmeden omuz ve bel kaslarından kuvvet alınır.
Aşağıdakilerden hangisi ön kol kırığı için tespit yöntemlerinden biri değildir?
Üç atel ile tespit
Sıcak ödemi için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
a) Ödem birkaç gün içinde kendiliğinden çözülür.
b) Hiçbir yan etki gelişmez.
c) Ödemli bölge yükseltilmelidir.
d) Hasta sıcak ortamda tutulmalıdır.
e) Sıvı alımı artırılmalıdır.
Türkiye’de acil sağlık hizmetleri hangi birim tarafından yürütülmektedir?
Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Aşağıdakilerden hangisi hasta kaynaklı iletişim sorunlarından
biri değildir?

a) Hastanın herhangi bir engel durumunun bulunması
b) Hastanın düşük eğitim düzeyine sahip olması
c) Hastanın anlıyormuş gibi davranması
d) Hastanın kendini açıkça ifade edememesi
e) Hastanın bulunduğu ortamda uyaranların fazla olması
Hipotermili (vücut ısısının düşüklüğü) olan hasta ya da yaralıya aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
a) Kişi soğuktan uzaklaştırılmalıdır.
b) Kişinin rüzgârdan etkilenmesi önlenmelidir.
c) Isı kaybı önlenmelidir.
d) Kişi yatırılmalı, ani hareket ya da fiziksel egzersiz yaptırılmamalıdır.
e) Hasta ya da yaralının artmış uyuma isteği karşılanmalıdır.
Aşağıdakilerden hangisi hastane öncesi acil müdahale ekibi içinde yer almaz?
a) Hemşire
b) Acil tıp teknisyeni
c) Ambulans şoförü
d) Uzman doktor
e) Paramedik
Aşağıdakilerden hangisi, dış kalp masajında dakikada uygulanması gereken basınç sayısıdır?
100
Aşağıdakilerden hangisi, koma nedenlerinden biri değildir?
a) Kafa travmaları
b) Zehirlenmeler
c) Şeker hastalığı
d) Aşırı alkol
e) Sıcak ve yorgunluk
Çocuklarda temel yaşam desteği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi, yanlıştır?
a) 5 turda bir kez dolaşım kontrolü yapılır.
b) Kalp masajında elin topuğu sternumun alt yarısına yerleştirilir.
c) Kalp masajı dakikada 100 basınç olarak uygulanır.
d) Nabız kontrolü, karotis arterden yapılır.
e) Baş boyun travması şüphesinde, baş çene pozisyonu verilir.
Aşağıdakilerden hangisi hasta/yaralı taşımada genel kuralların içinde yer
almaz
?

a) Baş her zaman düz tutulmalıdır.
b) Kalkarken ağırlık omuz kaslarına verilmelidir.
c) Yavaş ve düzgün adımlarla yürümelidir.
d) Omuzlar, leğen kemiği ve omurilik aynı hizada tutulmalıdır.
e) Yön değiştirirken ani hareketten kaçınılmalıdır.
Aşağıdakilerden hangisi asit ve alkalen madde ile zehirlenmelerde yapılacak ilk
yardım uygulamalarındandır?

Alkalen madde ile zehirlenen kişiye yumurta akı, süt ya da zeytinyağı içirilir.
I. Akciğer kanaması
II. Karaciğer kanaması
III. Dalak kanaması
IV. Mide ve bağırsak kanamaları
V. Böbrek kanaması
Yukarıdakilerden hangileri gözle görülür belirti veren iç kanamalar arasında yer alır?
III, IV ve V
Bebeklerde hava yolunda tam tıkanmaya yol açan yabancı cismin
çıkarılmasında aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

a) Bebek yüzüstü pozisyonda ön kol üzerine yatırılır.
b) Bebeğin başı bedeninden hafifçe aşağıda tutulur.
c) Bebeğin başı ve alt çenesi desteklenir.
d) Bebeğin yerleştirildiği kol bacağa yaslayarak desteklenir.
e) Bebeğin kürek kemikleri arasına bir kez vurulur.
Aşağıdakilerden hangisi yılan sokması ile oluşan zehirlenmelerde uygulaması
gereken ilk yardım uygulamaları için doğrudur?

Yılanın soktuğu kol/bacak hareketsiz hale getirilmeli.
I. İyileştirme Evresi
II. Önceden Hazırlık Evresi
III. Zarar Azaltma Evresi
IV. Yeniden İnşa Evresi
V. Olaya Müdahale Evresi
Afet olaylarına yönelik yönetim faaliyetlerinin sırası
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

III-II-V-I-IV
Yetişkinlerde yapılan dış kalp masajıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Göğse basınç uygulanırken kollar bükülmeden omuz ve bel kaslarından kuvvet alınır.
Bilinci kapalı ya da yürüyemeyecek durumda olan hasta, hangi taşıma yöntemi
ile taşınmalıdır?

İtfaiyeci yöntemi ile
Yetişkinlerde solunum yolu tıkanıklıklarında sırta vurma
tekniği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Kişinin ağzında diş protezleri varsa çıkarılır.
b) Kişinin yan ve hafifçe arka tarafında durulur.
c) Kişi dik pozisyona getirilir.
d) Kişinin iki kürek kemiği arasına beş defaya kadar kuvvetlice vurulur.
e) Bir elle göğüs kafesinden destek olurken kişi öne doğru eğdirilir.
Aşağıdakilerden hangisi hasta/yaralı ile iletişimde yaşanan
sağlık çalışanı kaynaklı iletişim zorluklarından biri değildir?

a) Sağlık çalışanının uzaktan konuşması
b) Sağlık çalışanının göz teması kurmadan konuşması
c) Sağlık çalışanının hastanın anlayıp anlamadığına dikkat etmemesi
d) Sağlık çalışanının maske varken konuşması
e) Hastanın anlıyormuş gibi davranması
Toplumun ve bireylerin normal yaşama dönebilmesi için yapılanların yer aldığı evre aşağıdakilerden hangisidir?
İyileştirme evresi
Hayati organlardaki kalıcı hasarlar ne kadar sürede ortaya çıkar?
10 dakikadan sonra
Aşağıdakilerden hangisi travma yaşayan hastaya müdahale sırasında doğru bir yaklaşımdır?
Yaralı/hastayı güvenli alana çıkarmak ve sakinleştirmek
Kene ısırmalarında yapılacak ilk yardım uygulamalarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Keneye asla çıplak elle dokunulmamalıdır.
b) Kene mümkün olduğu kadar baş kısmından tutularak direkt olarak, çok sıkmadan yukarı doğru çekilerek çıkartılmalıdır.
c) Gaz yağı, alkol, mazot, lidokain, aseton, oje veya tırnak cilası gibi maddeler uygulanmamalıdır.
d) Sıcak uygulanmalı, kibrit veya çakmak ile yakılmaya çalışılmalıdır.
e) Keneyi çıkarmak için kıvırma veya katlama şeklinde hareketler yapılmamalıdır.
Aşağıdakilerden hangisi koma nedenlerinden biri değildir?
a) Sıcak ve yorgunluk
b) Aşırı alkol
c) Şeker hastalığı
d) Zehirlenmeler
e) Kafa travmaları
Dokuların geriye dönülmez biçimde hasara uğramasıdır. Canlı ve sağlıklı
deriden kesin hatları ile ayrılan siyah bir bölge oluşur.
Yukarıdaki tanım aşağıda verilen hangi ifadenin açıklamasını oluşturur?
3. derece donuk
Olay yerinde hasta ya da yaralı en kısa süre içinde ilk yardımın CAB’sine göre değerlendirilmelidir.
Yukarıdaki uygulama ilk yardımın temel uygulamalarından hangisinin içinde yer alır?
Tanı
Burun kanamaları için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Hasta sırt üstü yatırılır.
b) Hastanın sakinleşmesi sağlanır.
c) 10 dakika süreyle burun kanatları üzerine bası yapılır.
d) En kısa sürede sağlık kuruluşuna gitmesi sağlanır.
e) Devamlı kanamalarda boyuna, havluya sarılmış buz torbası konulur.
Aşağıdakilerden hangisi donmada yapılması gereken ilk yardım
uygulamalarındandır?

Kişiye hava akımı sağlanmalı
Yetişkinlerde dış kalp masajı esnasında göğüs ön arka çapına ne kadar basınç uygulanmalıdır?
Göğüs ön arka çapı 1/3 çökecek kadar basınç
I. Sürükleme yöntemi
II. Tekerlekli sandalyeye oturtma
III. Battaniye ile taşıma
IV. Araç içindeki yaralıyı taşıma
Yukarıdakilerden hangileri acil taşıma teknikleri içinde yer alır?
I, III ve IV
Yetişkinlerde solunum yolu tıkanıklıklarında sırta vurma
tekniği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Kişinin ağzında diş protezleri varsa çıkarılır.
b) Kişinin yan ve hafifçe arka tarafında durulur.
c) Kişi dik pozisyona getirilir.
d) Kişinin iki kürek kemiği arasına beş defaya kadar kuvvetlice vurulur.
e) Bir elle göğüs kafesinden destek olurken kişi öne doğru eğdirilir.
Aşağıdakilerden hangisi, kalça ve alt ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında tespit işleminde dikkat edilmesi gereken kurallardan biri değildir?
a) Ayakkabılar çıkarılmamalı varsa ayakkabının bağları gevşetilmelidir.
b) Kanama var ise durdurulmalıdır.
c) Tespit edilen bölge vücut seviyesinden yukarıda tutulur.
d) Şerit sargılar kırık bölgenin tam üzerine bağlanmalıdır.
e) Açık kırık gelişmiş ise yara temiz bir bezle kapatılmalıdır.
Aşağıdakilerden hangisi bıçak, çakı, şiş, kırık cam, kurşun çakı, şiş, kırık cam oluşan yaralardır?
Delici yaralar
Aşağıdakilerden hangisi afet sonrası çalışmaları belirtmektedir?
Kriz yönetimi
Afet ve acil durumlarda yetki ve koordinasyonun tek bir elde
toplanması ve kurumlar arasında koordinasyon sağlanması
amacıyla 2009 yılında Başbakanlığa bağlı olarak kurulan birim
aşağıdakilerden hangisidir?

AFAD
Aşağıdakilerden hangisi; yaralanmalarda ilk yardım uygulamaları arasında değildir?
a) Yaşam bulguları değerlendirilir.
b) Kanama durdurulur.
c) Yara üzeri kapatılır.
d) Batan cisim çıkarılır.
e) Hasta veya yaralı tetanoz konusunda uyarılır
Aşağıdakilerden hangisi kene ısırmasında yapılacak ilk yardım
uygulamalarından biri değildir?

a) Kenenin ısırdığı yerden çıkartılması sırasında asla çıplak elle temas
edilmemeli.
b) Kene mümkün olduğu kadar baş kısmından tutularak direkt olarak yukarı
doğru çekilerek çıkartılmalı.
c) Sıcak uygulanmamalı, kibrit, çakmak ile yakılmaya çalışılmamalı.
d) Keneyi çıkartmak için kıvırma veya katlama şeklinde hareketler yapılmalı
e) Kene olası incelemeler için cam bir tüp veya küçük kavanoz içerisinde
saklanmalı.
Aşağıdakilerden hangisi kırıkta uygulanacak ilk yardım
ilkelerinden biri değildir?

a) Tespit edilen ekstremite ise kalp seviyesinden aşağıda tutulmalıdır.
b) Açık kırıklarda tespit öncesi kanama durdurulmalıdır.
c) Deride yara varsa temiz bir pansuman materyali ile kapatılmalıdır.
d) Kırık, yerine yerleştirilmeye çalışılmamalıdır.
e) Kırıktan etkilenen kol ise yüzük ve saat gibi takılar çıkarılmalıdır.
Altın saat nedir?
Olay yerindeki ilk 30 dakika
Ülkemizde 112 Acil Yardım ve Kurtarma’ya hangi yılda geçilmiştir
1994
Aşağıdakilerden hangisi baş ve omurga yaralanmalarında
yapılması gereken ilk yardım uygulamaları arasında yer almaz?

a) Bilinç kontrolünün yapılması
b) Bilinci açıksa hareket etmesinin istenmesi
c) Kanama varsa durdurulmaya çalışılması
d) Yaşam bulgularının değerlendirilmesi
e) Boyun tespiti yapılması
Yıldırım düşmesi sonucu yaralıda aşağıdaki durumlardan hangisi gelişmez?
a) Aşırı konuşma
b) Kısa süreli bilinç kaybı
c) Uyuşma, karıncalanma
d) Kısmı veya tam paralizi
e) Körlük, duyma kaybı
Aşağıdaki bölümlerden hangisi acil serviste bulunmaz?
a) Güvenlik (polis) ve basın odası
b) Bekletilen hastalar ile yakınları için bekleme salonu
c) Psikiyatrik hasta bakım odası
d) Tedavi salonu
e) Kemoterapi ünitesi