Aöf Dersleri Özetleri - Çıkmış Sorular - Sınav Soruları

AÖF Ders Özetleri Uygulamasına Hoş Geldiniz,Uygulamadan tam anlamıyla faydalanmak için üye olunuz.

Final Hastane Bilgi Sistemleri Final Ders Özeti


#1
Laboratuvar ve Radyoloji İşlemlerinde Bilgi Sistemleri Kullanımı
GİRİŞ
Bu sistemler poliklinik ve klinik hizmetlerine yardımcı olmakta,maliyet avantajı sağlanmakta
ve hekimlere hızlı ve karşılaştırılabilir raporlar sunarak, erken teşhis ve tedavi imkânlarını
artırmaktadır.
LABORATUVAR VE RADYOLOJİ HİZMETLERİ
Laboratuvar Hizmetleri
Laboratuvar hizmetleri sağlık kurumlarında farklılık göstermektedir.2013 yıl ve 28790 sayılı
Resmî Gazete’de yayınlanan Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliğine göre,laboratuvarlar 6 sınıfa
ayrılmıştır;Basit, kapsamlı, eğitim , gözetimli, test bazında referans yetkili laboratuvarlar ve
ulusal referans hizmet laboratuvarlarıdır. ISO 15189 tıbbi ve klinik laboratuvar hizmetlerine
göre laboratuvar; hastalığın tanısı, önlenmesi ve tedavisine yönelik bilgi sağlamak veya bir
insanın sağlık durumunu değerlendirmek amacıyla insan vücudundan alınan materyallere
ilişkin biyolojik, mikrobiyolojik, immünolojik, kimyasal, immünohematolojik, hematolojik,
biyofiziksel, sitolojik, patolojik ve diğer analizleri yapabilen, sonuçları yorumlayabilen ve
konsültasyon hizmeti sağlayabilen ünitelerdir.
Radyoloji Hizmetleri
Radyoloji hizmetleri, laboratuvar hizmetlerinden farklı olarak numunenin değil hastanın
bizzat gelmesi gereken bir bölümdür ve randevu, görüntü oluşturma ve raporlama için daha
uzun süreçlere ihtiyaç duyulmaktadır


Devamını PDF'den İndirebilirsiniz.
 

Ekli dosyalar