Aöf Dersleri Özetleri - Çıkmış Sorular - Sınav Soruları

AÖF Ders Özetleri Uygulamasına Hoş Geldiniz,Uygulamadan tam anlamıyla faydalanmak için üye olunuz.

Vize Genel Muhasebe Vize Ders Özeti


#1
MUHASEBENİN TANIMI
Muhasebe; işletmelerdeki mali karakterli işlemleri sistemli bir şekilde kaydeden,sınıflandıran, özetleyen, analiz eden ve yorumlayarak muhasebe bilgisini kullananlar içinhazır hâle getirerek raporlayan bir sistemdirİşletmede temel döngü, mal ve para hareketleridir Bir işletmede malın alınıp satılmasınakadar geçen süreçte satıcı ve alıcılar ile olan ticari ilişkiler, çalışanların ücretleri, iş yerinin kiragideri; elektrik, doğalgaz, telefon faturalarının ödemeleri vb. işlemler gerçekleşmektedir.Muhasebe, bu süreçte gerçekleşen ve işletme ile ilgili olan tüm işlemleri izleyen bir sistemdir.İşletmeler, kuruluş aşamasından itibaren faaliyetlerini yerine getirebilmeleri için kaynağa(finans) ihtiyaç duymaktadır. Bu kaynak, işletme sahiplerinden sağlanabileceği gibi işletmedışı üçüncü kişi veya kurumlardan da temin edilebilir. İşletme sahiplerinden veyaortaklarından sağlanan kaynak, öz kaynak; üçüncü kişiler ve kurumlardan borçlanma yolu ilesağlanan kaynaklar ise yabancı kaynak olarak tanımlanmaktadır. Bir işletmeninfaaliyetlerinde kullanmak üzere sağladıkları öz kaynak ve yabancı kaynaklar, işletmenintoplam kaynaklarını oluşturmaktadır. Kaynaklar; işletmenin makine, demirbaş, malalımlarında; çalışanlara ücret ödemelerinde kullanılmaktadır.İşletmelerin sahip olduğu ekonomik değerler olarak ifade edilen varlıklara, işletmeninkasasındaki ve bankadaki paraları ile mal stokları örnek olarak verilebilir İşletme faaliyetleridoğrultusunda varlıklarında artış veya azalış meydana gelir. İşletme varlıklarındaki artışdoğrultusunda ortakların (işletme sahiplerinin) varlıklar üzerinde hakları da artış veya azalışdoğrultusunda değişme gösterir. Muhasebe dilinde artışlar kâr, azalışlar ise zarar olaraktanımlanır.İşletmenin sahiplerine/ortaklarına kârdan pay, işletmeye kaynak veren üçüncü tarafa borçlarve devlete de vergi ödenecektir. Ayrıca işletmenin faaliyetlerinde devamlılık sağlanması içinmal alımı devam edecektir. Kârdan gerekli ödemeler yapıldıktan sonra kalan tutar, işletmeninöz kaynaklarına eklenecektir. Eklenen bu tutar, aynı anda işletme varlıklarında artışısağlayacaktır. Muhasebe, bir işletmede para ile ifade edilen mali olaylara ait belgeleritoplamakta, kayıt etmekte, sınıflandırmakta ve özetlemektedir. Bu işlemler, muhasebenintemel işlevidir. Para ile ifade edilen ve belgelendirilen mali olayların tarih, miktar ve tutarı,muhasebe defterine belirli kurallar dâhilinde kaydedilir. Farklı tarihlerde gerçekleşenişlemlere ait bilgiler, belirlenen bir gruplandırma ve sistematik dâhilinde sınıflandırılır. Bellibir zaman diliminde gerçekleşen, kaydedilen ve sınıflandırılan tüm işlemler; muhasebebilgisine dönüştürülmek amacı ile mali tablolar ile özetlenir ve raporlanır.Analiz, yorum vedeğerlendirme yapmak; muhasebenin ikincil işlevidir.

Konunun Devamı PDF'den Bakabilirsiniz.
 

Ekli dosyalar

Son düzenleme: