Aöf Dersleri Özetleri - Çıkmış Sorular - Sınav Soruları

AÖF Ders Özetleri Uygulamasına Hoş Geldiniz,Uygulamadan tam anlamıyla faydalanmak için üye olunuz.

Final Genel Muhasebe 2 Final Ders Özeti


admin

Administrator
Yönetici
Admin
#1
GENEL MUHASEBE 2 – KISA ÖZET 5 ÜNİTE

Diğer yabancı Kaynaklar:


  • İşletmenin esas faaliyetleriyle doğrudan ilgili olmayan borçlarının izlendiği ana hesap grubudur.
  • Diğer yabancı kaynaklar önceki ünitelerde anlatılan Mali Borçlar ve Ticari Borçlar gibi doğrudan işletmenin temel faaliyetleriniyürütmek için yaratılan borçlar olmamasına rağmen, işletmenin faaliyetlerini sürdürmesini destekleyici borçlardır.


Diğer Borçlar

Diğer borçlar:
Diğer borçlar grubu, herhangi bir ticari nedene dayanmadan meydana gelmiş ve en çok bir yıl içinde veya bir yıldan dahafazla sürede ödenmesi düşünülen borçların kaydedildiği hesapları kapsamaktadır.

Ortaklara borçlar hesabı: İşletmenin ortaklarına olan borçlarının düzenlendiği bir hesaptır.

  • kısa vadeli borçlar 331 Ortaklara Borçlar Hesabı
  • uzun vadeli borçlar 431 Ortaklara Borçlar Hesabı

Ortaklara Borçlar
  • 331 Ortaklara Borçlar işletmenin ortaklarına olan kısa vadeli borçlarının izlendiği hesaptır. işletmenin henüz yerinegetiremediği ve ortaklarına ödemekle yükümlüğü olduğu; temettü borçlan, sözleşmeye bağlı ek ödemelere ilişkin borçlar,senetli veya senetsiz borçları vb.
  • 431 Ortaklara Borçlar işletmenin, esas faaliyet konusu dışındaki işlemlerinden dolayı ortaklarına bir yıldan uzun süredeödenmesi planlanan senetli ve senetsiz borçlardır.
 

Ekli dosyalar