Aöf Dersleri Özetleri - Çıkmış Sorular - Sınav Soruları

AÖF Ders Özetleri Uygulamasına Hoş Geldiniz,Uygulamadan tam anlamıyla faydalanmak için üye olunuz.

Vize Finansal Yönetim ve Fonksiyonları Ünite 1 Soruları


#1
1. Aşağıdakilerden hangisi maddi olmayan varlık kalemine örnektir?
A) Binalar
B) Makineler
C) Araçlar
D) Stoklar
E) Patent

2. Aşağıdakilerden hangisi finansmanla ilgili kararlardan biridir?
A) Vadeli satış yapmak
B) Stokları artırmak
C) Makine satın almak
D) Şirket satın almak
E) Tahvil ihraç etmek

3. Aşağıdakilerden hangisi sermaye bütçelemesi kapsamında ele alınmalıdır?
A) Alacaklara yatırım
B) Stoklara yatırım
C) Geçici yatırımlar
D) Sabit varlıklara yatırım
E) Hisse senedi ihraç kararları

4. “Kâr payı” aşağıdaki finansal araçlardan hangisinin getirisidir?
A) Tahvil
B) Hisse senedi
C) Hazine bonosu
D) Repo
E) Mevduat

5. Aşağıdakilerden hangisi “muhasebeci”nin sorumluluk alanında değildir?
A) Banka ilişkileri
B) Maliyet muhasebesi
C) İç denetim
D) Vergi
E) Bordro işlemleri

6. Aşağıdakilerden hangisi fon yöneticisinin görevlerinden biri değildir?
A) Döviz yönetimi
B) Nakit yönetimi
C) Finansal planlama
D) İç denetim
E) Kredi yönetimi

7. İşletmelerin finansmanında aşağıdakilerden hangisinin riski daha yüksektir?
A) Kısa süreli kredilerin
B) Uzun süreli kredilerin
C) Tahvilli borçların
D) Hisse senedi ihracının
E) Otofinansmanın

8. İşletmelerin finansmanında uzun vadeli kaynaklara ağırlık verilmesinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Riskin azalması
B) Satışların artması
C) Finansman maliyetinin düşmesi
D) Müşteri memnuniyetinin artması
E) İstihdam olanağının artması

9. Aşağıdakilerden hangisi yeni TTK’a göre kayıtlı sermaye sistemine geçebilecektir?
A) Komandit şirketler
B) Anonim şirketler
C) Limited şirketler
D) Tüm şirketler
E) Kollektif şirketler

10. Aşağıdakilerden hangisi etkin piyasaların bir özelliği değildir?
A) Çok sayıda arz eden vardır
B) Çok sayıda talep eden vardır
C) Yatırımcılar tüm bilgilere anında ulaşabilir
D) Yatırımcılar rasyonel hareket ederler
E) Fiyatlar gecikmeli olarak fiyatlara yansır
 
#2
1. Aşağıdakilerden hangisi maddi olmayan varlık kalemine
örnektir?
A) Binalar
B) Makineler
C) Araçlar
D) Stoklar
E) Patent

2. Aşağıdakilerden hangisi finansmanla ilgili kararlardan biridir?
A) Vadeli satış yapmak
B) Stokları artırmak
C) Makine satın a
mak
D) Şirket satın almak
E) Tahvil ihraç etmek

3. Aşağıdakilerden hangisi sermaye bütçelemesi kapsamında ele alınmalıdır?
A) Alacaklara yatırım
B) Stoklara yatırım
C) Geçici yatırımlar
D) Sabit varlıklara yatırım
E) Hisse senedi ihraç kararları

4. “Kâr payı” aşağıdaki finansal araçlardan hangisinin getirisidir?
A) Tahvil
B) Hisse senedi
C) Hazine bonosu
D) Repo
E) Mevduat

5. Aşağıdakilerden hangisi “muhasebeci”nin sorumluluk alanında değildir?
A) Banka ilişkileri
B) Maliyet muhasebesi
C) İç denetim
D) Vergi
E) Bordro işlemleri

6. Aşağıdakilerden hangisi fon yöneticisinin görevlerinden biri değildir?
A) Döviz yönetimi
B) Nakit yönetimi
C) Finansal planlama
D) İç denetim
E) Kredi yönetimi

7. İşletmelerin finansmanında aşağıdakilerden hangisinin riski daha yüksektir?
A) Kısa süreli kredilerin
B) Uzun süreli kredilerin
C) Tahvilli borçların
D) Hisse senedi ihracının
E) Otofinansmanın

8. İşletmelerin finansmanında uzun vadeli kaynaklara ağırlık verilmesinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Riskin azalması
B) Satışların artması
C) Finansman maliyetinin düşmesi
D) Müşteri memnuniyetinin artması
E) İstihdam olanağının artması

9. Aşağıdakilerden hangisi yeni TTK’a göre kayıtlı sermaye sistemine geçebilecektir?
A) Komandit şirketler
B) Anonim şirketler
C) Limited şirketler
D) Tüm şirketler
E) Kollektif şirketler

10. Aşağıdakilerden hangisi etkin piyasaların bir özelliği değildir?
A) Çok sayıda arz eden vardır
B) Çok sayıda talep eden vardır
C) Yatırımcılar tüm bilgilere anında ulaşabilir
D) Yatırımcılar rasyonel hareket ederler
E) Fiyatlar gecikmeli olarak fiyatlara yansır
1. Aşağıdakilerden hangisi maddi olmayan varlık kalemine örnektir?
A) Binalar
B) Makineler
C) Araçlar
D) Stoklar
E) Patent

2. Aşağıdakilerden hangisi finansmanla ilgili kararlardan biridir?
A) Vadeli satış yapmak
B) Stokları artırmak
C) Makine satın almak
D) Şirket satın almak
E) Tahvil ihraç etmek

3. Aşağıdakilerden hangisi sermaye bütçelemesi kapsamında ele alınmalıdır?
A) Alacaklara yatırım
B) Stoklara yatırım
C) Geçici yatırımlar
D) Sabit varlıklara yatırım
E) Hisse senedi ihraç kararları

4. “Kâr payı” aşağıdaki finansal araçlardan hangisinin getirisidir?
A) Tahvil
B) Hisse senedi
C) Hazine bonosu
D) Repo
E) Mevduat

5. Aşağıdakilerden hangisi “muhasebeci”nin sorumluluk alanında değildir?
A) Banka ilişkileri
B) Maliyet muhasebesi
C) İç denetim
D) Vergi
E) Bordro işlemleri

6. Aşağıdakilerden hangisi fon yöneticisinin görevlerinden biri değildir?
A) Döviz yönetimi
B) Nakit yönetimi
C) Finansal planlama
D) İç denetim
E) Kredi yönetimi

7. İşletmelerin finansmanında aşağıdakilerden hangisinin riski daha yüksektir?
A) Kısa süreli kredilerin
B) Uzun süreli kredilerin
C) Tahvilli borçların
D) Hisse senedi ihracının
E) Otofinansmanın

8. İşletmelerin finansmanında uzun vadeli kaynaklara ağırlık verilmesinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Riskin azalması
B) Satışların artması
C) Finansman maliyetinin düşmesi
D) Müşteri memnuniyetinin artması
E) İstihdam olanağının artması

9. Aşağıdakilerden hangisi yeni TTK’a göre kayıtlı sermaye sistemine geçebilecektir?
A) Komandit şirketler
B) Anonim şirketler
C) Limited şirketler
D) Tüm şirketler
E) Kollektif şirketler

10. Aşağıdakilerden hangisi etkin piyasaların bir özelliği değildir?
A) Çok sayıda arz eden vardır
B) Çok sayıda talep eden vardır
C) Yatırımcılar tüm bilgilere anında ulaşabilir
D) Yatırımcılar rasyonel hareket ederler
E) Fiyatlar gecikmeli olarak fiyatlara yansır
 
#3
1. Aşağıdakilerden hangisi maddi olmayan varlık kalemine örnektir?
A) Binalar
B) Makineler
C) Araçlar
D) Stoklar
E) Patent

2. Aşağıdakilerden hangisi finansmanla ilgili kararlardan biridir?
A) Vadeli satış yapmak
B) Stokları artırmak
C) Makine satın almak
D) Şirket satın almak
E) Tahvil ihraç etmek

3. Aşağıdakilerden hangisi sermaye bütçelemesi kapsamında ele alınmalıdır?
A) Alacaklara yatırım
B) Stoklara yatırım
C) Geçici yatırımlar
D) Sabit varlıklara yatırım
E) Hisse senedi ihraç kararları

4. “Kâr payı” aşağıdaki finansal araçlardan hangisinin getirisidir?
A) Tahvil
B) Hisse senedi
C) Hazine bonosu
D) Repo
E) Mevduat

5. Aşağıdakilerden hangisi “muhasebeci”nin sorumluluk alanında değildir?
A) Banka ilişkileri
B) Maliyet muhasebesi
C) İç denetim
D) Vergi
E) Bordro işlemleri

6. Aşağıdakilerden hangisi fon yöneticisinin görevlerinden biri değildir?
A) Döviz yönetimi
B) Nakit yönetimi
C) Finansal planlama
D) İç denetim
E) Kredi yönetimi

7. İşletmelerin finansmanında aşağıdakilerden hangisinin riski daha yüksektir?
A) Kısa süreli kredilerin
B) Uzun süreli kredilerin
C) Tahvilli borçların
D) Hisse senedi ihracının
E) Otofinansmanın

8. İşletmelerin finansmanında uzun vadeli kaynaklara ağırlık verilmesinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Riskin azalması
B) Satışların artması
C) Finansman maliyetinin düşmesi
D) Müşteri memnuniyetinin artması
E) İstihdam olanağının artması

9. Aşağıdakilerden hangisi yeni TTK’a göre kayıtlı sermaye sistemine geçebilecektir?
A) Komandit şirketler
B) Anonim şirketler
C) Limited şirketler
D) Tüm şirketler
E) Kollektif şirketler

10. Aşağıdakilerden hangisi etkin piyasaların bir özelliği değildir?
A) Çok sayıda arz eden vardır
B) Çok sayıda talep eden vardır
C) Yatırımcılar tüm bilgilere anında ulaşabilir
D) Yatırımcılar rasyonel hareket ederler
E) Fiyatlar gecikmeli olarak fiyatlara yansır
 
#4
1. Aşağıdakilerden hangisi maddi olmayan varlık kalemine örnektir?
A) Binalar
B) Makineler
C) Araçlar
D) Stoklar
E) Patent

2. Aşağıdakilerden hangisi finansmanla ilgili kararlardan biridir?
A) Vadeli satış yapmak
B) Stokları artırmak
C) Makine satın almak
D) Şirket satın almak
E) Tahvil ihraç etmek
3. Aşağıdakilerden hangisi sermaye bütçelemesi kapsamında ele alınmalıdır?
A) Alacaklara yatırım
B) Stoklara yatırım
C) Geçici yatırımlar
D) Sabit varlıklara yatırım
E) Hisse senedi ihraç kararları

4. “Kâr payı” aşağıdaki finansal araçlardan hangisinin getirisidir?
A) Tahvil
B) Hisse senedi
C) Hazine bonosu
D) Repo
E) Mevduat
Kâr payı

5. Aşağıdakilerden hangisi “muhasebeci”nin sorumluluk alanında değildir?
A) Banka ilişkileri
B) Maliyet muhasebesi
C) İç denetim
D) Vergi
E) Bordro işlemleri

6. Aşağıdakilerden hangisi fon yöneticisinin görevlerinden biri değildir?
A) Döviz yönetimi
B) Nakit yönetimi
C) Finansal planlama
D) İç denetim
E) Kredi yönetimi

7. İşletmelerin finansmanında aşağıdakilerden hangisinin riski daha yüksektir?
A) Kısa süreli kredilerin
B) Uzun süreli kredilerin
C) Tahvilli borçların
D) Hisse senedi ihracının
E) Otofinansmanın

8. İşletmelerin finansmanında uzun vadeli kaynaklara ağırlık verilmesinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Riskin azalması
B) Satışların artması
C) Finansman maliyetinin düşmesi
D) Müşteri memnuniyetinin artması
E) İstihdam olanağının artması

9. Aşağıdakilerden hangisi yeni TTK’a göre kayıtlı sermaye sistemine geçebilecektir?
A) Komandit şirketler
B) Anonim şirketler
C) Limited şirketler
D) Tüm şirketler
E) Kollektif şirketler

10. Aşağıdakilerden hangisi etkin piyasaların bir özelliği değildir?
A) Çok sayıda arz eden vardır
B) Çok sayıda talep eden vardır
C) Yatırımcılar tüm bilgilere anında ulaşabilir
D) Yatırımcılar rasyonel hareket ederler
E) Fiyatlar gecikmeli olarak fiyatlara yansır
Btziy