Aöf Dersleri Özetleri - Çıkmış Sorular - Sınav Soruları

AÖF Ders Özetleri Uygulamasına Hoş Geldiniz,Uygulamadan tam anlamıyla faydalanmak için üye olunuz.

Vize Etkili İletişim Teknikleri Vize Ders Özeti


admin

Administrator
Yönetici
Admin
#1
ÜNİTE 1
1-İyi bir iletişimin temeli aşağıdakilerden hangisidir?​
İNSANIN KENDİSİ
 • “İletişim bir bütündür” düşüncesinden yola çıkarak, aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?
%10 KELİMELER, %30 SES TONU, %60 BEDEN DİLİ
 • İletişim ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
İLETİŞİM, TOPLUMUN TEMELİNİ OLUŞTURAN BİR SİSTEMDİR
 • Hangisi iletişimin özellikleri arasında yer alır?
İLETİŞİMDE EN ÖNEMLİ UNSUR KAYNAKTIR
 • Hangisi beden dilinin öğeleri arasında yer almaz? SÖZCÜKLER
 • “Bir insanın, kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlaması” ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır?
EMPATİ
 • “Bir insanın sahip olduğu duygu ve düşüncelerin aynısına sahip olmak” ifadesi kavramlardan hangisini açıklamaktadır?
SEMPATİ
 • “Duyu organlarımızdan beynimize ulaşan verilerin örgütlenmesi, yorumlanması ve anlamlandırılmasıdır” açıklaması kavramlardan hangisini tanımlamaktadır?
ALGI
 • Hangisi iletişimin özelliklerinden birisi değildir İLETİŞİM KİŞİYLE DEĞİL, KİŞİYE YAPILIR
 • Ailesiyle kavga ettikten sonra dışarı çıkan Oğuz, babası karşı olmasına rağmen kulağını deldirmiş ve küpe takmaya başlamıştır. Buna göre Oğuz hakkında hangisi söylenebilir?
AİLESİYLE İLETİŞİM KURMAYA ÇALIŞMAKTADIR
 • Yüz ifadesi, verilen mesajla uyum içinde olur ya da alınan mesaja göre şekillenmektedir. Verdiğimiz mesajın alıcı tarafından etkili bir biçimde anlaşılmasında aktif olan unsur nedir?
MİMİK
 • İletişim olgusu neden insanın ve toplumun varoluşunun zorunlu koşulu olarak görülmektedir? İLETİŞİM OLMAKSIZIN İNSANIN KENDİ VE TOPLUMSAL VARLIĞINI SÜRDÜRMESİ OLANAKSIZDIR
 • Algının farklılaşmasının nedenlerinden biri
değildir?
MADDİ DURUM
 • Algının seçicilik filtresinden kurtulabilmek için yöntemlerin hangisinden yararlanmalıdır?
DUYGU UYANDIRMA
 • Hangisi bir medya aracıdır?
KİTAP

 • İrem ve Aysu yılsonu sınavları hakkında sohbet etmektedirler. İrem ve Aysu’nun her dersi ortak değildir. Sene içerisinde farklı dersler de almışlardır. İrem Aysu’yu dinlerken sadece ortak aldıkları dersler hakkındaki iletileri dinlerken, ortak almadıkları ders hakkındaki iletileri dinlemektedir. Buna göre İrem aşağıdakilerden hangisini yapmaktadır?
SEÇEREK DİNLEME
 • İyi bir dinleyicinin yapması gerekenlerden biridir?
DİNLEME SIRASINDA BEDEN DİLİNE DİKKAT ETMEK
Düşüncelerden hangisine sahip olan kişi, empati göstermeyi bilen bir kişidir?​
KARŞISINDAKİ İNSANI DAHA ÖNCEDEN TANIMAYI DİLEMESİ
 • Karşımızdakinin duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlamak, empatinin kaçıncı aşamasıdır?
İKİNCİ AŞAMA
 • I Toplumun temelini oluşturan bir sistemdir II. Örgütsel ve yönetsel yapının düzenli işleyişini sağlayan bir araçtır III. Sosyal uyum için gerekli olan bir sanattır
Yukarıdaki ifadelerden hangisi İletişim kavramı için söylenebilir
I, II VE III
 • İletişimi yapılandırmada, kelimeler aynı kalmak koşuluyla sırasıyla Kelimeler, Ses ve Beden Dili hangi oranda rol oynar?
%10 - %30 - %60
 • Beden dilinin önemli bileşenlerinden biri
değildir? GİYİM TARZI
 • İletişimin özelliklerinden biri değildir?
İLETİŞİMDE MESAJLAR SÖZLÜ VE YAZILI OLARAK İLETİLİR.
 • ‘Algının farklılaşmasının’ nedenlerinden biri
değildir?
ESTETİK DEĞERLER
 • Anlamak, üç unsurun başarılı bir biçimde bir arada tutulabilmesine bağlıdır. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bu üç unsur doğru olarak sunulmuştur?
NİYET – BİLGİ – GAYRET
 • ‘İletişimden kuvvetle etkilenen bireyin kendisine özel çevresinin farkına varma hali’ ne olarak adlandırılır?
ALGI
 • “Ses ve ışık gibi güçlü fiziksel uyarıları kullanma”, “Duygu uyandırma”, “Beklenmeyenle karşılaştırma” gibi yöntemler hangi amaç için kullanılmaktadır?
ALGININ SEÇİCİLİK FİLTRESİNDEN KURTULMAK
 • Dinlemek ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
DİNLEME BİLİŞSEL BİR SÜREÇTİR.

 • Bir insanın, kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlaması ne olarak adlandırılır?
EMPATİ
 • İletişim ile ilgili verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
SOSYAL SÜREÇLER BAKIMINDAN ZORUNLU OLMAYAN BİR BİLİMDİR
 • Hangisi mimikler ile ilgilidir?
YÜZ İFADESİ, VERİLEN MESAJLA UYUM İÇİNDE OLUR YA DA ALINAN MESAJA GÖRE ŞEKİLLENİR.
 • Hangisi algının farklılaşmasının nedenleri arasında yer almaz?
DENEYİMLERİMİZDEN BAĞIMSIZ ALGILARIMIZIN VAR OLMASI
 • I İletişim, iki tarafında aktif olduğu bir alışveriştir. II. İletişim anlamların paylaşılmasıdır. III. İletişimde amaç çevre üzerinde etkin olmaktır. IV. İletişim değişik katmanlarda gerçekleşir
Yukarıda verilen bilgilerden hangisi iletişimin temel özellikleri arasında yer alır?
I, II, III, IV
 • “Aman bunu duymasın, yine bir konferans dinleriz” Ne zaman susacak, off…” “Artık gitse de ben de kendimle başbaşa kalsam” diye düşünen biri hakkında aşağıdaki yorumlardan hangisini yapmak en doğru olur?
EMPATİ BECERİSİ ZAYIF OLDUĞU
 • I Empati kuran kişi, taraf tutmaz. II. Empatik iletişim ile karşısındakini düşündürmeyi ve yeni fikirler geliştirmeyi amaçlar. III. Sempati gösteren kişi, karşısındakinin tarafını tutar. IV. Sempati gösteren kişi, karşısındakine hak vererek onun duygusunu pekiştirir.
Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?
I, II, III, IV
 • Teoman bir gece kulübü çıkışı bir paparazziyi, fotoğraf çektiği için yumruklamıştır. Bu olayda, Teoman’a sempati duyanlar: “Adamın gözüne sabahın 4’ünde flash patlatıyorlar bardan çıkan adama, Teo az bile yapmış” diyebilir ve Teoman’a hak verir. Ancak, Teoman’a empati ile bakanlar “Adamın gözüne flash patlatmışlar ama keşke vurmasaymış, sonuçta adamlar da işini yapıyor” diyebilir ve Teoman’ın yapmış olduğu bu harekete hak verebilir veya vermeyebilir de. Buna göre
hangisi söylenemez?
EMPATİDE HAK VERMEK MECBURİ OLSA DA KARŞIDAKİNİ ANLAMAYA GEREK YOKTUR.
 • İnsanlar bazen bir yakınları acı çektiğinde aynı acıyı hisseder ve acıyı çekerler; örneğin eşleri doğum sancısı çeken erkekler, benzeri bir sancıya tutulabilirler. Bu durumun literatürdeki adı hangisidir?
SEMPATİK ACI ÇEKME

 • Bir insana önyargılarla yaklaşmak ve onun ne anlatacağını tahmin etmeye çalışmak dinleme sürecinin başlamadan bitmesine sebep olur. Konuşan kişiyi gerçekten dinleniyorsa, onu jest ve mimiklerle onaylamak ya da yeri geldiğinde soru sormak beraberinde gelir. Sadece dinliyormuş gibi görünmek için onaylamaya çalışmak doğru değildir. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?
İYİ BİR DİNLEYİCİ ÖNCELİKLE KARŞISINDAKİ İNSANA ÖNEM VERMEK DURUMUNDADIR.
 • Empati aşamaları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır
KARŞIMIZDAKİ KİŞİYE KENDİMİZİ İFADE ETMEDEN EMPATİ KURMAK SON AŞAMADA ÖNEMLİDİR.
 • İletişimin insanların hangi gereksinimleri sonucu ortaya çıktığı söylenebilir?
KENDİNİ İFADE EDEBİLME VE DİNLETME GEREKSİNİMİ
 • İnsanların iletişim konusunda şikâyet etmelerine neden olan başat unsur nedir?
HATANIN KENDİSİNDE DEĞİL KARŞISINDAKİNDE OLDUĞUNA İNANMASI
 • “Bir insanın sahip olduğu duygu ve düşüncelerin aynısına sahip olmak” ifadesi kavramlardan hangisini açıklamaktadır?
SEMPATİ
 • Empati kaç aşamadan oluşur
3
 • İletişimi yapılandırmada beden dili % kaç oranında rol oynamaktadır?
60%
 • İyi bir dinleyicinin özelliklerindendir?
KARŞISINDAKİYLE GÖZ TEMASI KURAR
 • Hangisi iletişim için söylenemez?
BİREYSEL DAVRANIŞLARI DİKKATE ALMAYAN BİR TEKNİKTİR.
 • Etkili iletişim ilk olarak nasıl başlar
ANLAYARAK
 • Empati ve sempati arasındaki fark hangisinde doğru olarak verilmiştir?
EMPATİ DE ÖZDEŞİM KURARAK ANLAMAK VARKEN, SEMPATİDE “YANDAŞ” OLMAK ESASTIR
 • Algının seçicilik filtresinden kurtulmak için dikkati çekecek yöntemlerden biri değildir?
FİZİKSEL UYARILARIN KULLANILMAMASI
 • I. Niyet II. Bilgi III. Beceri IV. Dikkat V. Gayret
Yukarıdaki kavramlar dikkate alındığında, aşağıdaki gruplamalardan hangisi doğru anlamaya yardımcı unsurlar olarak sıralanmıştır?
I-II-V
 • Etkin dinlemenin özelliklerinden birisidir?
KARŞIMIZDAKİNİ ÖNYARGISIZ DİNLEMEK

 • “Deneyimlerimizin, algımızı etkileyecek derecede iz bırakmış olması” algının farklılaşmasının nedenlerinden hangisini açıklamaktadır?
ÖZGEÇMİŞ
 • Duyu organlarımızdan beynimize ulaşan verilerin örgütlenmesi, yorumlanması ve anlamlandırılmasına ne ad verilmektedir?
ALGI
 • Algının farklılaşmasının nedenlerinden biri
değildir?
ÖN YARGILAR
 • Bilgi işleme süreçlerinin temelini oluşturmaktadır?
ALGILAMA VE DİKKAT ÜNİTE 2
 • I. Kaybetme korkusu
 • Karşımızdakini kızdırma ya da kışkırtma korkusu
 • Başkaları tarafından “sevilmemek, yalnız kalma” korkusu
Yukarıdaki cümlelerden hangisi ya da hangileri kızgınlığı bastırmanın nedenlerindendir?
YALNIZ III
 • İletişimde etkili ve doğru anlatabilmek için
kullanmamız gereken dil aşağıdakilerden hangisidir?​
BEN DİLİ
 • Bireylerarası iletişimde karşımızdakini eleştirmemize, yargılamamıza ve sınırlarına
girmemize sebep olan dil tipi aşağıdakilerden hangisidir?​
SEN DİLİ
 • Aynur Hanım, geç saatlere kadar çalışan eşinin her akşam eve geç gelmesinden dolayı Ahmet Bey’e kızgındır. Aynur Hanım kızgınlığını şu cümlelerle belirtir: Evi otel gibi kullanıyorsun, yüzünü gören cennetlik! Önümüzdeki hafta bana da bir randevu ver de iki kelime konuşalım!
Aynur Hanım’ın kızgınlığını dışa vurma yöntemi ne şekilde adlandırılır?
ÜSTÜNLÜK SAĞLAMAK
 • Sinan akşam eve çok geç saatte gelmiş ve annesini telaşlandırmıştır. Onu kapıda bekleyen Fatma Hanım, oğlunu görünce bağırmaya başlar: “Nerde kaldın? Ne sorumsuz çocuksun sen! Bu saate kadar ne yapıyordun dışarıda?”
Fatma Hanım neyi yanlış yapıyor? YANLIŞ NEDENDEN KIZIYOR
 • Biz insanların kızmamıza sebep olan yer neresidir?
AMİGDALA
 • Beynimizde yer alan, kızgınlığımızı ve düşüncelerimizi doğru anlatmada bize yardımcı
olan süzgeç hangisidir?
PREFRONTAL LOB

 • Hangisi sen diline örnektir?
HEP BÖYLESİN, HEM İHMALKAR HEM DE SORUMSUZSUN
 • Hangisi ben dili konuşmaya örnektir?
BEN HERKESİN BU EVDE SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMESİNİ BEKLİYORUM
 • Hangisi “ben” mesajının içerdiği bir tutumdur?
KENDİ DUYGULARINI TANIMLAMA
 • I. Empatiyi temel alarak etkin dinleyebilme II. Ben savaşını verme III. Duygu ve düşüncelerini karşı tarafa maske takmadan ben dili ile iletebilme Yukarıdakilerden hangileri iletişim becerisini tanımlayan etkenler arasında yer alır?
I-III
 • I. En az iki kişiyle gerçekleşebilen bir süreçtir. II. Etkileşimsel bir paylaşımdır. III. Bireyi etkin bir biçimde dinlemek ve olaya onun açısından bakmak, bireyi anlamak kişilerarası iletişimin bir gereğidir. Yukarıdakilerden hangileri kişilerarası ilişkiler hakkında doğru yargılardır?
I-II-III
 • Kızgınlıklar ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
KIZGINLIĞI BASTIRMAK DOĞRU BİR DAVRANIŞTIR
 • İlişkiler daha rahat kurulabilir. II. İlişkiler çabuk geliştirilebilir. III. İlişkilerin suiistimal edilmesi olasıdır.
Kendini açma davranışı ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
I-II
 • Kişinin kendisini açıktan açığa sözel ifade etmesi II. Kişinin kendisini bilinçsiz olarak ya da düşünmeden gerçekleştirdiği hareketlerle ifade etmesi III. Anlatmanın bilgi içermeyen bir ifade biçimi olması
Yukarıdakilerden hangileri “anlatma” ile ilgili doğrudur?
I-II
 • Kızgınlık oluştuğunda ortaya çıkan tipik olaylar dizisinin dışında kalan yanlış bir ifadedir?
KIZGINLIK DUYGUSU, YAPICI EYLEMLERLE KONTROL ALTINA ALINAMAZ.
 • Kişinin o anda karşılaştığı durum veya davranış karşısında, kişisel tepkisini duygu ve düşüncelerle açıklayan bir ifadedir. II. Başkalarıyla ilgili değerlendirme ve yorumlarımızı kapsar. III. Karşı tarafı suçlamadan ona, kendisini gözden geçirme olanağı tanır.
Yukarıdakilerden hangileri “ben dili” ile ilgili doğru ifadelerdir?
I-III

 • I. Kızmamıza sebep olan yerdir. II. Bilgilerin toplandığı, süzgeçten geçirildiği ve ne yapılacağına karar verildiği bölgedir. III. Düşüncemizi doğrudan ağzımızdan çıkardığımızda kırıcı olma ihtimalimizin artmasına yol açan yerdir.
Yukarıdakilerden hangileri amigdala ile ilgili ifadelerdir
I-III
 • I. Hataları görmezden gelmek II. Hataları düzeltmek III. Eksiklikleri tamamlamak Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri “olumlu ilgi” ile ilgili doğru ifadelerdir?
II-III
 • Suçlu hissettirmek II. Akıl okumak III. Akıl vermek
Yukarıdakilerden hangileri, kızgınlığımızı ifade ederken kullandığımız bazı sağlıksız dışa vurma yöntemleri arasında yer alır
I-II
 • Saygıyı ve empatiyi temel alarak, etkin dinleyebilme, somut konuşarak uygun bir biçimde kendini açabilme, duygu ve düşünceleri karşıdaki kişiye maske takmadan ben dili ile iletebilme, ‘ben’ savaşımı vermeden, başkalarını küçük görmeden kendi haklarını koruyabilme, sözel mesajlarla sözel olmayan mesajları uyumlu olarak kullanabilme biçiminde bireyin karşısındaki kişilerle doyum verici ilişkiler kurabilmesini sağlayan, başkalarından olumlu tepkileri getiren ve bireyin toplum içinde yaşamasını kolaylaştıran öğrenilmiş davranışlara ne ad verilir?
ETKİLİ İLETİŞİM
 • Kişinin düşündüklerinin, hissettiklerinin ve isteklerinin dolaysız bir şekilde iletilmesi, bireyin kendini karşısındakine tanıtması yönünde atılmış en etkili adım aşağıdakilerden hangisidir?
BEN DİLİ
 • Kızgınlık her canlının tehdit karşısında gösterdiği doğal bir tepkidir. II. Kızgınlık organizmada bazı fizyolojik değişikliklere yol açar.
III. Kızgınlık, genellikle saldırgan duygu ve davranışlara yol açarak gerektiğinde savaşmamızı ve kendimizi savunmamızı sağlar.
Kızgınlık ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
I, II, III
 • “Hayvanlara eziyet edenlerden nefret ederim.” “Randevularına sadık kalmayanları hiç sevmem.” “Hayatın tadını kaçıranlardan kaçarım.” “Savaş karşıtıyım.” diyen bir insan hangi tipe girmektedir
A TİPİ
79 Bireyin iletişim kurduğu kişiyi iyi anlaması için nasıl bir dinleme gerçekleştirmelidir
ETKİN DİNLEME

 • Duyguları açıklarken birey kendi duygularından bahsediyorsa bunu ben dili ile ifade eder. Bu sayede bireyin duygusunu açıklarken ki hissini de anlatması kolaylaşır. Ayrıca, kişilerarası iletişimde bireyin karşısındakinden duyduğu bir rahatsızlığı dile getirdiği zaman da “ben dilini” kullanması iletişimin etkin olmasını kılar. Şöyle ki, birey rahatsız olduğu bir konuda sen dilini kullanarak; “Sen ne kadar çok bağırıyorsun!” yerine, ben dilini kullanarak; “Bağırdığın zaman üzülüyorum ve bana değer vermediğini düşünüyorum” cümlesiyle karşı tarafı suçlamadan düşüncelerini iletmesi önemlidir. Buna göre yorumda hangisi yapılabilir?
“BEN DİLİ”, BİREYİN KARŞISINDAKİ KİŞİYİ SUÇLAMADAN, KÜÇÜLTMEDEN, BİR KONUYA İLİŞKİN, DUYGU VE DÜŞÜNCELERİNİ İLETMESİDİR.
 • Kızgınlığımızı ifade ederken kullandığımız sağlıksız dışa vurma yöntemlerinden biri değildir? KONUŞMAKTAN KAÇINMAMAK
 • Kızgınlık oluştuğunda ortaya çıkan tipik olaylar dizisi içerisinde yer aldığı söylenemez?
KIZGINLIK DÜŞÜNCELERİ GERİLETİR
 • Orta yaştan ileri yaşa geçenlerde kızgınlık sebepleri arasında yer alır?
GELECEKLE İLGİLİ GÜVENSİZLİK
 • Ne zaman karşımızdaki kişinin bizi idare etmeye kalkıştığını ya da özgürlüğümüzü kısıtlayacak şekilde kontrol altına almaya çalıştığını hissetsek, direnç göstermeye başlarız. Bu durum hangi iletişim bozukluğunun nedeninden kaynaklanmaktadır?
KONTROL
 • Amigdalayı dengeleyen lobdur?
PREFRONTAL LOB
 • İnsanlar için öfke nasıl bir duygudur?
NORMAL VE SAĞLIKLI BİR DUYGUDUR
 • Mesaj ile karşımızdakini yargılamadan davranışı tanımlar, yorumlarımızı kişiye değil, davranışa yöneltmemizi sağlar?
BEN MESAJI
 • Birbirlerinde anlam bulan ve ilişkileri kişisel olmayandan kişisel olana doğru ilerleme eğiliminde olan bireyler arasında gelişen ve sürekli değişen etkileşimsel paylaşım aşağıdakilerden hangisidir?
KİŞİLERARASI İLİŞKİLER
 • Kızgınlığımızı ifade ederken kullandığımız bazı sağlıksız dışa vurma yöntemlerinden birisi değildir? AKILLI OLMAK
 • Hedefe yönelik davranışlarımızın engellenmesi hangi duygunun sık ortaya çıkmasına neden olmaktadır?
ELEŞTİRMEK
 • Sağlıklı bir şekilde dışsallaştırılmış öfke neye yöneliktir?
AMACA YÖNELİKTİR VE ÇOĞU KEZ TOPLUMSAL OLARAK KABUL EDİLEBİLİR

 • Kızgınlığımızı bastırdığımızda baş ağrısı, mide ağrısı gibi yaşadığımız bazı problemlere ne ad verilmektedir?
PSİKOSOMATİK
 • Babanın beyninde “sana bir çakarsam, görürsün gerçek arabayı, bacak kadar boyuyla istediği şeye bak” düşüncesini oluşturan ve belki de yaptıran yere ne ad verilir?
AMİGDALA
 • insan haz duygusunun önüne çıkan düzenlemelerin başında gelir?
EĞİTİM VE TERBİYE
 • İnsanların beklenmedik, istenmeyen durumlarla karşılaştıklarında Freud'un boşaltım sistemine benzettiği devre aşağıdakilerden hangisidir?
KIZGINLIK OLGUSU
 • Hangisi insanları öfkelendiren sebeplerden
değildir?
SEVİLMEME
 • Öfke duygusu insanların hangi dönemlerinde çoğunlukla bağırma, kendini yerden yere atma, tekmeleme, itme gibi şekillerde meydana gelir?
ÇOCUKLUK
98 “Sen" mesajı aşağıdakilerden hangisini yapar?​
İLETİŞİMİ ENGELLER
 • Hangisi çocuklarda öfke duygusunu gösterme şekillerinden birisi değildir?
ŞIMARMA
 • Bireyin konuşmalarında neyi kullanması iletişimi etkin ve yerinde kılacaktır?
BEN DİLİNİ
 • Etkili iletişimin ilk adımı nedir?
ANLAMAK
 • İnsanların beklenmedik, istenmeyen durumlarla karşılaştıklarında Freud'un boşaltım sistemine benzettiği devre hangisidir?
KIZGINLIK OLGUSU
 • Hakkımız olanı alamadığımız ya da önem verdiğimiz bir insan beklentilerimiz doğrultusunda davranmadığında yaşanan duyguya ne ad verilmektedir?
KIZGINLIK

ÜNİTE 3
 • I.Diğer insanlarla etkileşimde bulunuruz, onlardan bir şeyler öğreniriz ve duygularımızı diğerlerine gösterme fırsatı buluruz.
II.Diğer grup üyeleriyle etkileşimde bulunurken çeşitli sorunları çözeriz, yeni fikirler geliştiririz ve aynı zamanda bilgi ve deneyimlerimizi de paylaşırız. III.Yeni kültürler öğrenirken bize yabancı toplum ya da topluluklardan arkadaşlar ediniriz, onlarla etkileşimde bulunurken birbirimizin yaşam biçimini, kültürünü, hayata bakışını, duygularını ve düşüncelerini öğreniriz.
IV. Medya adını verdiğimiz kitle iletişim araçlarıyla bilgileniriz, eğleniriz, medya tarafından bazı konularda ikna da edilmeye çalışırız.
Sanal iletişim Yukarıdakilerden hangisini kapsar?
I-II-III-IV
 • Endüstri ötesi toplum terimi yerine bilgi toplumu terimini doğrudan kullanan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
DANİEL BELL
 • I. Sınıf içinde öğrencilerin birbirleriyle olan iletişimi II. Lokantada müşterinin garsonla olan iletişimi III. Hastane ortamındaki iletişim Yukarıdakilerden hangisi/hangileri iletişimin fiziksel boyutuna ilişkin bağlama örnektir?
I-II
 • I.Kodlama - iletişimde ileti üretme süreci II. Kod açma - ses ya da yazı biçimine dönüştürülmüş iletilerin kodlarını çözme işlemi III. Kodlayıcı - dinleyici ya da okuyucu
Yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
I-II
 • “Yeni medya araçları ile yapılan iletişime sanal iletişim adı verilir.” Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi bir sanal iletişim aracıdır?
GSM TELEFONLAR
 • I. Televizyon II. PDA III. Tablet bilgisayar Yukarıdakilerden hangisi/hangileri yeni medya araçları arasında yer alır?
II-III
 • I.Eğitim kurumları-edu II. Hükümet kuruluşları-org III. Uluslararası kuruluşlar-int
Yukarıdaki eşleşmelerden hangileri doğrudur?
I-III
 • I-Blog II. Wiki III. Gazete
Yukarıdakilerden hangileri ikinci kuşak web hizmetleri arasında yer alır?
I-II
 • Önyargılar, yanlılık, peşin hükümler gibi zihinsel engeller iletişimin tam manası ile yapılmasına engel olur. Bu gibi zihinsel engellere ne ad verilir?
PSİKOLOJİK GÜRÜLTÜ

 • İletişimde kaynak tarafından üretilen iletilerin alıcı tarafından tam olarak anlaşılamaması durumuna iletişimde ne ad verilir?
SEMANTİK GÜRÜLTÜ
 • Fiziksel II. Sosyo-psikolojik III. Zamansal IV. Genel V. Uzamsal
Seçeneklerden hangisinde İletişim Bağlamının boyutları eksiksiz olarak verilmiştir?
I – II ve III
 • Bireyler arasındaki sosyal statü farklarını, oyunlardaki rolleri, toplumlardaki töre ve gelenekleri, bazı durumlardaki arkadaşlık ilişkilerini, kurallı ya da kurallı olmayan durumları, yine bazı durumlardaki ciddiyeti ya da şakaları kapsayan İletişim Bağlamı Boyutu hangisidir?
SOSYO – PSİKOLOJİK
 • Bireyler ya da gruplar tarafından yapılan serbest yorumların ardışık sıra ile listelendiği web günlüklerine ne ad verilir?
BLOG
 • Konuşma ve yazma diğer bir deyişle iletişimde ileti üretme süreci, iletişim çalışmalarında ne olarak tanımlanmaktadır?
İLETİYİ KODLAMA
 • Hükümet dairelerinin sahip olduğu web uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?
GOV
 • Web kullanıcılarının içerikte yapılan değişikleri otomatik olarak almalarını sağlayan bir tür güncelleme sistemine verilen addır?
RSS
 • Bireyleri internet sistemi üzerinden birbiriyle buluşturan ve metin, ses ve video paylaşarak eşzamanlı ve eş zamansız sosyalleşmelerini sağlayan yazılımlara ne ad verilir?
SOSYAL AĞ
 • Kullanıcıların web içeriği oluşturmalarına ve düzenlemelerine, büyük çapta dökümanlar oluşturmalarına olanak veren yazılımlara ne ad verilir?
WİKİ
 • Diğer insanlarla etkileşimde bulunuruz, onlardan bir şeyler öğreniriz ve duygularımızı diğerlerine gösterme fırsatı buluruz. İletişimde bulunduklarımız yeni tanıdığımız insanlar olabileceği gibi eski arkadaşlarımız, ailemiz, sevgilimiz ve eşimiz de olabilirler ve biz bu insanlara kendimizi anlatır, tanıtır bazen de onlarla olan ilişkilerimizi sonlandırırız. Bu iletişim türü hangisidir?
BİREYLER ARASI İLETİŞİM

 • Bireyler arasındaki sosyal statü farklarını, oyunlardaki rolleri, toplumlardaki töre ve gelenekleri, bazı durumlardaki arkadaşlık ilişkilerini, kurallı ya da kurallı olmayan durumları, yine bazı durumlardaki ciddiyeti ya da şakaları iletişimin hangi boyutu ile ilgilidir?
SOSYO-PSİKOLOJİK
 • Yeni kültürler öğrenirken bize yabancı toplum ya da topluluklardan arkadaşlar ediniriz, onlarla etkileşimde bulunurken birbirimizin yaşam biçimini, kültürünü, hayata bakışını, duygularını ve düşüncelerini öğreniriz. Bu iletişim türü hangisidir KÜLTÜRLER ARASI İLETİŞİM
 • İletişim çalışmalarında konuşma ve anlama, ya da yazma ve yazılanları okuyarak anlama sürecine ne denir?
KODLAMA
 • Analog (sayısal olmayan) yayın yapan geleneksel televizyon ve radyo yayınları, basılı ortamlardan gazete ve dergi gibi geleneksel medyadan farklı olarak sayısal bilgisayar ve ağ tabanlı iletişim araçlarından oluşan sisteme ne ad verilir?
YENİ MEDYA
 • I. Fiziksel Gürültü II. Psikolojik Gürültü III. Anlamsal (Semantik Gürültü) Gürültü Yukarıdakilerden hangisi/hangileri gürültü türleri arasında yer alır?
I, II, III
 • Bilgisayar dersinde bilgisayarı yeni kullanmaya başlayan öğrencilere öğretmenin, bilgisayar dersine ilişkin terimleri açıklamadan herhangi bir konuyu anlatması sonuç olarak da öğrencilerin derste hiç bir şey anlamaması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
OLUMSUZ YANSIMA
 • İletişim kavramının içerisinde yer almaz?
SADECE SÖZLÜ OLARAK GERÇEKLEŞİR
 • Son yıllarda teknolojinin hızla gelişmesi ve yayılması, toplumların artık bilgi toplumları olarak adlandırılması ve bilgi toplumunda teknolojik araçların, özellikle de bilgisayarların devreye girmesi ile birlikte iletişim artık daha farklı algılanmaktadır. Teknolojinin tüm olanaklarını kullanarak bireyi son hızla ve evinden ve hatta mobil (seyyar) araçlar vasıtası ile dilediği yerden gerçekleştirebilir bir konuma getiren sistem aşağıdakilerden hangisidir?
SANAL İLETİŞİM
 • Daniel Bell’in Bilgi Toplumu Kuramı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
BELL SOSYAL YAPININ, YÖNETİM BİÇİMİ VE KÜLTÜR İLE ÖZDEŞ OLDUĞUNU SAVUNUR.
 • Degauerre’nin bulduğu ilk ticari fotoğraf işleme ünitesi hangi yılda icat edilmiştir?
1939

 • Bilgisayar, cep telefonu, sayısal müzik çalar ve kameradan oluşan taşınabilir bir ortamlara ne ad verilir?
KİŞİSEL SAYISAL YARDIMCI
 • Ticari işletmeler hangi adres uzantısını kullanır?
COM
 • Arkadaşlarımızla iletişimimizin herhangi bir noktasında, belki de iletişimin kopma noktalarında, geçmiş yaşantılarımızla ilgili hatırladığımız ya da bize hatırlatılan küçük de olsa hatıralar veya olaylar arkadaşlarımızla tartışmalarımızı anında kesebilir. Bu durum iletişim bağlamının hangi yönüyle açıklanabilir?
ZAMANSAL BOYUT
 • Daniel Bell’e göre bilgi toplumunun özelliklerinden biridir?
BİLİMİN VE ARAŞTIRMANIN BİLGİ TOPLUMUNUN TEMEL GEREKLERİNDEN OLDUĞU DÜŞÜNCESİ ÖN PLANA ÇIKMIŞTIR
 • Bilgi toplumu olma düşüncesi ve bazı toplumların artık bilgi toplumu olduğu görüşü hangi zaman diliminde ortaya atılmıştır?
1950-1960
 • Elle tutulu ya da maddi ortam ve çevrelerde gerçekleşen iletişimde hangi iletişim boyutu ön plandadır?
FİZİKSEL BOYUT
 • İleti ya da sinyalin iletimi sırasında bozulmaya uğraması hangi çeşit gürültüdür?
FİZİKSEL GÜRÜLTÜ
 • İletişim bağlamının üç boyutundan biridir?
FİZİKSEL BOYUT
 • İletileri almada en önemli unsur nedir?
BEŞ DUYU ORGANI
 • Cep telefonları ve tablet bilgisayarlar hangi yeni medya ortam ve aracına örnek olarak verilebilir?
AKILLI TAŞINABİLİR ORTAMLAR
 • Kitle iletişiminin en önemli unsurlarından biri olan kitabın seri olarak basılması hangi tarihe dayanır?
1456
 • Eskiden yasaklı kitaplar listesinde olan bir kitabın günümüzde öğrencilerin okuma listesinde olması iletişim bağlamının hangi boyutuna örnektir?
ZAMANSAL BOYUT
 • İletişimde önyargılar, yanlılık, peşin hükümler vb. zihinsel engeller ne tür gürültüdür?
PSİKOLOJİK GÜRÜLTÜ
 • “iletişim çalışmalarında konuşma ve anlama, ya da yazma ve yazılanları okuyarak anlama süreci” olarak tanımlanmaktadır?
KODLAMA VE KOD ÇÖZME

ÜNİTE 4
 • Toplumsal cinsiyet kalıplarının oluşturulmasında sosyal süreç beklentilerinden birisidir?
DEĞER BEKLENTİLERİ
 • Davranış olarak erkeklerden beklenenler arasında yer alır?
HIRSLI
 • Davranış olarak kadınlardan beklenenler arasında yer alır?
DUYARLI
 • Duygu ve düşüncelerimizi, group yaşadıklarımızı karşımızdakilere sözcükleri seslendirerek gönderme, iletme işi hangisidir KONUŞMA
 • Toplumsal cinsiyet ve etkili iletişim açısından bakıldığında konuşma bir erkek için hangisinin yoludur?
REKABET
 • Bireyin kişisel tercihlerini hemen dışa vuran en temel toplumsal cinsiyet göstergesi hangisidir?
GİYSİ
 • Kadın ve erkek arasındaki en temel çatışma alanlarından biri hangisidir?
ÖZGÜRLÜKLER
 • Bir kadının sık sık yakın çevresindeki bir erkeğe ne yapacağını söylemesi erkek tarafından nasıl algılanır?
ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI
 • İyi yönetildiğinde iletişimi olumlu yönde etkileyebilir?
ÇATIŞMA
 • Mobbingin davranışsal boyutları arasında yer alır?
İLETİŞİME YÖNELİK SALDIRILAR
 • I. Anatomik yapıların farklılığı II. Hormonal dönüşümlerin ayrışması III. Davranış beklentileri Yukarıdakilerden hangileri toplumsal cinsiyet kalıplarının oluşmasındaki biyolojik süreçleri tanımlar?
I-II
 • Kadının daha çok evde yaptığı işlerle uyumlu ya da evdeki sorumluluklarını aksatmayacak işler arasında yer almaz?
MÜHENDİSLİK
 • I. Konuşmanın gerekmediği yer II. Kamusal alanın rekabetçi ortamında uzak yer III. Aile fertleriyle dertleşip paylaşım içinde bulunulan alan Yukarıdakilerden hangileri kadının ev algısına ilişkin tanımlamalar arasında yer alır?
II-III
 • I. Dolaylı yoldan suçlama II. Sözlerinin kesilmesine daha az izin verme III. Daha az soru sorma Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kadınlara özgü konuşma biçimiyle ilgilidir?
YALNIZ I

161 I. Cinsel rollerle ilgili davranışların edinilmesinde çocuğun ebeveynlere benzemeye çalışması II. Çocuğun, çevresindeki düzenli yapıları, kategorileri kavradıktan sonra kendine kadın ya da erkek etiketi yapıştırarak benlik inşa etmesi III. Edilgin ya da etkin konumdaki çocuğun kadınlık ve erkekliği öğrenme ve bu konuda benlik geliştirme sürecinde çevreden gelen iletiler belirleyici olması Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Toplumsal Öğrenme Kuramı ile Bilişsel Gelişim Kuramı arasındaki ortak noktalardır?
YALNIZ III
 • I. Uyum gösteren II. Kabullenici III. Bağımsız Yukarıdakilerden hangileri toplumda kadına atfedilen özellikler arasında yer alır?
I-II
 • Hemşire üniforması II. Mutfak önlüğü III. İş tulumu
Yukarıdakilerden hangileri kadına atfedilen meslek ya da uğraşıları gösteren sözsüz iletişim simgeleri arasında yer alır?
I-II
 • Kişinin kendini ifade etmesine izin verilmemesi II. Kişinin içinde bulunduğu ortamdan dışlanması III. Kişinin sözlü ya da yazılı tehditlere maruz kalması Yukarıdakilerden hangileri iletişime yönelik saldırılara (mobbing) örnektir?
I-III
 • Daha fazla ve doğrudan bakma II. Daha az alan kaplar III. Ellerini kucakta tutma Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri, kadın ve erkeklerin iletişime girdiğinde, erkeklere doğrudan atfedilen beden hareketleri arasında yer alır?
YALNIZ I
 • Kültürel olarak kurulan kadınlık ve erkeklik fenomenine ne ad verilir?
TOPLUMSAL CİNSİYET
 • “Toplumsal taraflar arasında etkinlikler, ilişkiler ve davranışlar bağlamında yaşanan uyuşmazlık” ne olarak tanımlanır?
ÇATIŞMA
 • Çocuğun önce cinsel bir benlik geliştirip sonra kendine uygun modeller bulacağını öne süren gelişim kuramı hangisidir?
BİLİŞSEL GELİŞİM KURAMI
 • “Bir ya da bir kaç kişi tarafından diğer bir kişiye yönelik olarak, sistematik biçimde düşmanca ve ahlakdışı bir iletişim yöneltilmesi şeklinde, psikolojik bir terör” olarak tanımlanır?
MOBBİNG
 • Erkeklerin sözsüz iletişim performanslarına ilişkin hangisi söylenemez?
GENELLİKLE YUMUŞAK BAKIŞLARA SAHİPTİR.
 • Kadınların sözsüz iletişim performanslarına ilişkin hangisi söylenemez?
TEMASI KABULLENMEZ.

 • Biçimsel erkek ve kadın konuşma farklılıklarından hangisi doğrudur?
ERKEKLER YÜKSEK SES TONUYLA KADINLAR YUMUŞAK SES TONUYLA KONUŞUR
 • Bir kadının sık sık yakın çevresindeki bir erkeğe ne yapacağını söylemesi erkeğin gözünde ne olarak algılanır?
ÖZGÜRLÜĞÜNÜN KISITLANMASI
 • …… ……, anatomik yapıların farklılığına, hormonal dönüşümlerin ayrışmasına dayanır. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar?
BİYOLOJIK SÜREÇ
 • Çevrenin kadın ve erkek bireylerden beklentileri soucunda bireylerin sosyalleşmesi sürecine ne ad verilmektedir?
SOSYAL SÜREÇ
 • Toplumda davranış ve karakter olarak kadınlardan beklenilen özelliklerden biridir?
DUYGULU
 • Ataerkil toplumlarda erkeklerin sahip olması beklenen davranış ve karakter biçimlerinden biri
değildir?
SABIRLI OLMA
 • Mobbingin davranışsal boyutlarından biri olan sosyal imaja yönelik yapılan bir saldırı örneğidir?
KİŞİ HAKKINDA DEDİKODU ÇIKARILMASI
 • Türk toplumunda kabul görmüş toplumsal cinsiyet kavramına göre aşağıdakilerden hangisi erkeğe yönelik beklentilerdendir?
ETKİN OLMASI
 • Kadınlara ilişkin var olan kalıp yargılardan biridir?
DUYARLI
 • Erkeklere ilişkin var olan kalıp yargılardan biridir?
MANTIKLI
 • Kadınların iletişim halindeyken izlediği sözsüz iletişim davranışlarından biridir?
ELLERİNİ YANDA YA DA KUCAKLARINDA TUTMA
 • Kültürün ve aile tarihinin taşıyıp yinelediği kadın ve erkek olma davranış biçimleri ile ilintili olan süreç aşağıdakilerden hangisidir?
TARİHSEL SÜREÇ
 • İşinde başarılı olan Meltem aile sorunları nedeniyle aile sorunları nedeniyle anti depresan ilaçlar kullanmaktadır. İşine yansıtmamasına rağmen mesai arkadaşlarının kendisi hakkında olumsuz bir takım söylemleri yaydığını ve ruhsal sorunlarının olduğunu söylediklerini duymuştur. Bu durum karşısında çok üzülen meltem işinden izin alarak bir süre dinletmek üzere izne ayrılmaya karar vermiş Ancak bir daha işe hiç dönmemiştir.
Yukarıdaki ifadeler dikkate alındığında Meltem’in mobbingin hangi davranışsal boyutuna maruz kaldığı söylenebilir?
SOYSAL İMAJA YÖNELİK SALDIRILAR

 • Kadın-erkek konuşma farklılıklarından hangisi doğrudur?
KADINLAR GÖRÜŞMEYİ CANLANDIRMAK İÇİN DAHA ÇOK SORU SORARKEN, ERKEKLER DAHA AZ SORU SORMA EĞİLİMİ GÖSTERİR
 • Mobbing mağdurlarına ilişkin genel yargı hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir?
ÇALIŞILAN KURUM İÇİNDE BİR SEBEPLE FARKLI OLAN KİŞİDİR
 • Ahmet işinde başarılı ve çalışkan bir iş görendir. Ancak arkadaşları Ahmet’in bu başarısını çekememektedir. Bu nedenle de arkadaşları, onu gördüklerinde selam vermemekte, bir faaliyette bulunulduğunda çağırmamakta bir anlamda ona yok muamelesi yapmaktadır.
Bu durum mobbingin hangi davranışsal boyutuyla açıklanabilir?
SOSYAL İLİŞKİLERE YÖNELİK SALDIRILAR
 • Toplumsal öğrenme kuramı yoluyla, çocukların anne ve babalarını gözlemleyerek ve onlardan aldıkları olumlu ve olumsuz tepkilerden yola çıkarak cinsel rolleri öğrendiklerini ileri süren yazar/bilim adamı kimdir?
BANDURA
ÇIKMIŞ SINAV SORULARI (2013)
 • Piagete göre çocukların dünyayı algılayıp kavramalarının bilişsel gelişim sürecine bağlı olduğu dolayısıyla çocukların edilgin bir konumda olmadığına dayanan kuram hangisidir?
BİLİŞSEL GELİŞİM KURAMI
 • İletişim sistemini etkileyen ve iletileri bozan duruma ne ad verilir?
GÜRÜLTÜ
 • İletişimin temel özelliklerinden biri değildir?
İLETİŞİM; BİR TARAFIN AKTİF DİĞERİNİN İSE PASİF OLDUĞU BİR ALIŞVERİŞTİR.
 • “Benlik-ifade” eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?
YETİŞKİN BENLİĞİ-“YANLIŞ YAPIYORSUN!”
 • Çekingen davranış biçiminin bir özelliği değildir?
ÇEVREYE KARŞI SUÇLAYICI OLMA
 • Eksik yapılan bir proje için yetişkin benliğini kullanan bir müdürün diğer çalışanlara hangi
ifadeyi kurması beklenir?​
EKSİK KISIMLARI TAMAMLAMAK İÇİN NELER YAPABİLİRİZ?
 • Ali Bey, uzun süredir geç saatlere kadar çalışmaktadır. Bu yüzden ailesiyle yeterince ilgilenemediğini ve kendisine zaman ayıramadığını düşünen Ali Bey, kendisine çok iş yükleyen yöneticisine kızar ve yöneticisiyle konuşmak ister. Ali Bey aşağıdaki ifadelerden hangisini tercih ederse sıkıntısını “ben” mesajıyla iletmiş olur?
GEÇ SAATLERE KADAR ÇALIŞMAK SON ZAMANLARDA BENİ ÇOK YORDU VE AİLEME HİÇ VAKİT AYIRAMIYORUM

 • Çevrenin belirlediği kadın ve erkek davranışları, duygu, değer ve düşünce beklentileri ile ilişkili olan süreç hangisidir?
SOSYAL SÜREÇ
 • Bir şeyin nasıl yapıldığı, bir şeyin nasıl çalıştığı vb. konularda bilgi veren konuşma türü hangisidir?
SÜREÇLER HAKKINDA KONUŞMA
 • El sallamak aşağıdaki beden dili kodlarının kodlama açısından sınıflandırılması içinde hangi kod türünde yer alır?
KEYFİ KODLAR
 • Sevgilinizin sizi utandıracak bir anıyı arkadaşlarınız arasında anlatmak üzereyken sizin “anlatma” diyemeyip kaşlarınızı kaldırarak ya da işaret parmağınızı dudaklarınızın önüne getirerek, sözsüz bir işaretle sözel bir anlatımı yer değiştirmeniz sözsüz iletişimin hangi işlevine örnektir?
YERİNİ ALMA
 • Aktif dinleme engellerinden “psikolojik engeller” içinde yer alır?
SEÇİCİ DİNLEME
 • Ortaya konan istek ya da talebi destekleyen mantıklı tartışmalar için veri ve bilgilerin sunulması etki taktiklerinin hangisidir?
RASYONEL-AKILCI İKNA
 • Liderden farklı olarak yönetici işlevini neye bağlı sürdürmek durumundadır?
BİÇİMSEL YAPININ GEREKLERİNE
 • Soğuk renklerin psikolojik etkilerinin genel olarak nasıl olduğu kabul edilir?
GEVŞETİCİ-DİNLENDİRİCİ
 • Yüz ifadelerinin işlevleri arasında hangisi bulunmamaktadır?
GERÇEK BİR DUYGUYA KAPILMAMAK
 • Herzberg’in Motivasyon-Hijyen kuramına göre motivasyonel faktörler arasında bulunmaktadır? TAKDİR EDİLME
 • Artık model büyük oranda hangi tür izleyiciler için etkilidir?
DÜŞMAN İZLEYİCİLER
 • Susma türleri arasında yer almaz?
NEDENSİZ SUSMA
ÇIKMIŞ SINAV SORULARI (2014)
 • Kültürü oluşturan ögeler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir MADDİ KÜLTÜR-MANEVİ KÜLTÜR
 • Sözsüz iletişimin işlevleri arasında yer almaz ANLAMA
 • İzleyicilerin güdülenmesini artırmaya yönelik stratejilerden biri değildir?
UZMANLIK GÖSTERİLMESİ

 • I. İçli-Dışlı mesafe II. Kişisel mesafe
III. Toplumsal mesafe IV. Kamusal mesafe​
Yukarıdakilerden hangileri kişisel alan düzeyleri arasında yer alır?
I , II, III ve IV
 • Pazarlama basamakları arasında yer almaz? ÜRÜNÜN ÜRETİLMESİ
 • Koruyucu ve yargılayıcı olmak üzere iki biçimde kendisini gösteren benlik durumu hangisidir?
ANA-BABA BENLİĞİ
 • İletişim sürecinde gürültüye dönüşen dinleme türlerinden biri değildir?
AKTİF DİNLEME
 • Dolaylı bir anlatım kullanmak Diğer kişileri aşağılar, saygı göstermez, başkalarının duygu ve düşünceleri ile ilgilenmez. Sen önemli değilsin, önemli olan benim mesajı vermeye çalışır.
Yukarıdaki bilgiler, aşağıda yer alan iletişimde davranış biçimlerinden hangisini ifade eder?
SALDIRGAN
 • İnanılırlığın önemli boyutlarından biri değildir UYUM
 • Kurdek ve Rodgon’a göre; “Diğer kişinin ne düşündüğünü fark etme” ifadesi aşağıdaki perspektif türlerinden hangisini açıklar?
BİLİŞSEL PERSPEKTİF
 • Richmond ve McCroskey’in kadın-erkek iletişiminde sözsüz iletişim davranışları araştırmasına göre ifadelerden hangisi yanlıştır?
KADINLAR YÖNLENDİRİCİDİR.
 • Öfke duygusuna yol açan nedenlerden biri
değildir?
BEN DİLİ KULLANARAK KONUŞULMASI
 • Bilgi toplumu kuramı kime aittir
DANİEL BELL
 • I. Duygu uyandırma II. Eski bilgileri tamamlama
III. Beklenmeyenle karşılaştırma
Yukarıdakilerden hangileri, algının seçicilik filtresinden kurtulmak için kullanılabilecek yöntemler arasında yer alır?
I-II-III
 • Gönderilen ve alınan iletilerin iletildiği kanallara ne ad verilir?
İLETİŞİM ORTAMLARI
 • Beyinde bilgilerin toplandığı, süzgeçten geçirildiği ve ne yapılacağına karar verildiği bölge hangisidir?
PREFRONTAL LOB
 • Empati ve sempati ile ilgili ifadelerden hangisi
yanlıştır?
BİR İNSANA AYNI ANDA HEM EMPATİ HEM SEMPATİ DUYAMAYIZ.

ÇIKMIŞ SINAV SORULARI (2016)
 • İnsanın bir takım olaylar ve olumsuzluklar karşısında kızmasına neden olan beyin
bölümü aşağıdakilerden hangisidir?​
AMİGDALA
 • Çocuk benliğine sahip olan bir kişi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
AKILCIDIR.
 • Yeni medya araçları ile yapılan iletişime ne ad verilir?
SANAL İLETİŞİM
 • Düşüncenin belli işaret ve simgelerle tespit edilmesine ne ad verilir?
YAZI
 • İletişim ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
İLETİŞİM SOSYAL SÜREÇLER BAKIMINDAN ZORUNLU OLMAYAN BİR BİLİMDİR.
 • Benliğin insan yaşamındaki görevlerinden biri
değildir?
İÇGÜDÜLERDEN VE DÜRTÜLERDEN KAYNAKLANAN
GÜDÜLERİ ORTAYA ÇIKARMAK

 • Navaro’nun onaylanan kadın ve erkek değerlerine ilişkin sınıflandırmasına göre hangisi erkeklerden
beklenen davranışlardan biri değildir?
KABULLENİCİ OLMAK
 • Konu başlıklarından hangisi kavramlar hakkında konuşmaya bir örnektir?
ROMANTİZM
 • İyi bir konuşmanın niteliklerinden biri değildir?
KONUŞMACININ KİŞİLİĞİNDEN BAĞIMSIZ OLMASI
 • Stratejileri sınıflandırmasında birincil stratejiler arasında yer alır?
PAZARLIK
 • Kurdek ve Rodgon’un tanımladığı perspektif alma şekillerine göre “diğer kişinin bakış açısını fark etme” olarak adlandırılan kavram hangisidir?
ALGISAL PERSPEKTİF ALMA
 • Liderin üstlendiği göreve ilişkin belli bir bilgi ve becerisinin olması sonucunda ortaya çıkan güç türüne ne ad verilir
UZMANLIK GÜCÜ
 • İletişimde dinleme becerisi ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?
DİNLEME BECERİSİ DOĞAL DEĞİLDİR, SONRADAN ÖĞRENİLİR
 • Başı evet anlamında sallamak” sözsüz iletişim işlevlerinden hangisine bir örnektir?
YERİNİ ALMA
 • İletişim matrisi sınıflandırmasına göre hangisi sesli-sözel iletişim davranışlarından biridir?
KONUŞMA

 • Eric Berne tarafından ortaya atılan ve insan kişiliğini ana-baba, çocuk ve yetişkin benlik durumları olarak üç bölüme ayıran model hangisidir?
TRANSAKSİYONEL ANALİZ
 • Var olan davranışın devamını teşvik etme amacı taşıyan ikna edici mesaja ne ad verilir?
SÜREKLİLİK MESAJI
 • I. Dil II. Estetik III. Teknolojik gelişmişlik düzeyi
Yukarıdakilerden hangileri maddi kültür ögeleri arasında yer alır?
YALNIZ III
 • Resmi ve ikincil ilişkilerin gerçekleştiği kişisel alan düzeyine ne ad verilir?
TOPLUMSAL MESAFE
“İknaya direnme” kavramı aşağıdaki ikna sürecinin karakteristik özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?
KABUL

ÇIKMIŞ SINAV SORULARI (2017)

 • Bir insanın sahip olduğu duygu ve düşüncelerin aynısına sahip olmaya ne ad verilir?
SEMPATİ
 • İyi bir konuşma sesinin özelliklerinden biridir?
HOŞA GİDERLİK
 • Elle tutulur ya da maddi ortam ve çevrelerde gerçekleşen iletişimde ön plana çıkan iletişim bağlamı boyutu aşağıdakilerden hangisidir?
FİZİKSEL BOYUT
 • Duygu ve düşüncelerimizi, görüp yaşadıklarımızı karşımızdakilere sözcükleri seslendirerek gönderme, iletme işine ne ad verilir? KONUŞMA
 • Navaro’nun onaylanan kadın ve erkek değerlerine ilişkin sınıflandırması ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?
KADINLAR YUMUŞAK OLMALIDIR.
 • Kurdek ve Rodgon’a göre hangisi perspektif alma şekillerinden biridir?
DUYGUSAL PERSPEKTİF ALMA
 • Eric Berne tarafından kişinin mantıklı ve sağduyulu yanı olarak tanımlanan benlik durumu hangisidir?
YETİŞKİN BENLİĞİ
 • Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramına göre, insanların doğuştan sahip oldukları ve arzu ettikleri temel ihtiyaçlara ne ad verilir?
FİZYOLOJİK İHTİYAÇLAR
 • Başkalarının varlığını ve çıkarlarını göz ardı ederek kendini ve sorunsalını her şeyin merkezine koyma tutumu ve davranışına ne
ad verilir?
BENMERKEZCİLİK

 • Özellikle yüz ifadelerinde ortaya çıkan ve biyo- psikolojik kökenli temel duyguları dile getiren hareketlere ne ad verilir?
ANLATIM JEST VE MİMİKLER
 • Sembolik anlam ve fiziksel görünüşleri ayrılamaz biçimde birbirlerine yapışık olan sözsüz iletişim kodlarına ne ad verilir?
İÇSEL KODLAR
 • Elle kaçan balığın büyüklüğünü ya da bir kitabın kalınlığını göstermek aşağıdaki sözsüz iletişim işlevlerinden hangisini ifade eder?
RESMETME
 • Mesajın sunumu sırasında yaratılan güvenilirliğe ne ad verilir?
TÜRETİLMİŞ GÜVENİLİRLİK
 • Liderin göreve ilişkin belli bir bilgi ve becerisinin olması sonucunda ortaya çıkan güç türüne ne ad verilir?
UZMANLIK GÜCÜ
 • İletişim matrisi sınıflandırmasına göre hangisi sessiz-sözel iletişim davranışlarından biridir?
OKUMAK