Aöf Dersleri Özetleri - Çıkmış Sorular - Sınav Soruları

AÖF Ders Özetleri Uygulamasına Hoş Geldiniz,Uygulamadan tam anlamıyla faydalanmak için üye olunuz.

Vize+Final Doğum Bilgisi Ders Özeti


admin

Administrator
Yönetici
Admin
#1
Testiste spermatozoonların üretim yeri Tubulus seminiferus kontortus
Yetişkin ve sağlıklı bir boğadan alınan bir ejakülat, yaklaşık 400-500 ineğin tohumlanmasında kullanılabilir
Aynı kızgınlık döneminde, yumurtaların değişik erkek hayvanların spermatazoonları ile döllenmesine Süperfekondasyon
Döllenmenin olduğu organ Ovidukt
Kültür ırkı düvelerde yetiştirmede ilk kullanım yaşı ile ilgili Gözlemlenen 3. veya 4. östrus sonrası tohumlanma-lıdır ifadesi doğrudur
Sağlıklı bir teke ejakülatı ortalama 2 mililitredir
dişi üreme organları içten dışa doğru sıralanmıştır Ovaryum, ovidukt, kornu uteri, korpus uteri, serviks uteri, vajina, vulva
Sağım öncesi meme başına yapılan uyarımlar Sütün indirilmesini.sağlar
Spermatozoonun ovumu delmesi ve II. kutup hücresinin atılmasıyla oluşan fertilizasyon Ovidukt ta olur
Motilite spermatozoonun bireysel hareketinin değerlendirilmesini anlatır
Anöstrus dönemindeki bir inek için Bu dönemde ovulasyon şekillenir doğru değildir
Suni tohumlama setinde GOBLET bulunmaz
Relaksin kedi ve köpeklerde gebelik tanısında kullanılan hormonlardır
Manda yıl boyu poliöstrik hayvanlardandır
Göğüs ve karın boşluklarının tamamen kapanmaması ile karakterize gelişme anomalisi Schistosoma reşexum.
21 gün sonra kızgınlığın görülmesi. gözlemlenebilen gebelik belirtilerinden değildir
Süperfekondasyon Köpek Türlerinde görünür
Meme başından sütün akmasına engel olan yapı Meme başı sfinkteri
Bir boğaya ait kızların son 21 gün içinde tohumlanan-lardan gebe kalanların oranı şeklinde hesaplanır.Önermesi Dughter Pregnancy Rate (DPR) için doğrudur
Amnion, allantois, koriyon yavru zarlarının içten dışa doğru sıralanışıdır
Fertilite reprodüksiyon açısından ekonomik kayba neden olan ana faktörler arasında yer almaz
Gebeliğin erken dönemlerinde embriyonun ölmesi, ancak fetal zarların gelişmelerine devam etmesi sonucunda oluşan gelişme anomalisine Mola
Doğum sancılarını başlatan hormon Oksitosin
Üreme sorunları sebebiyle sürüden çıkarılan hayvan oranının ekonomik olarak katlanılabilir sınırları %10 ve altı olmalıdır.
Kafatasında sıvı toplanması Hydrocephalus
Bir inek popülasyonunda postpartum ilk üç tohumlama sonrasında ekonomik sınırlar içinde olan gebe kalan inek oranı > %90
Progesteron Korpus luteumdan salgılanır
Laktosebum (keratin) memenin savunma sistemine hem mekanik hem de kimyasal olarak katkıda bulunur
Spermanın sulandırılması ile ilgili Sperma sulandırıcıya katılarak sulandırılır yanlıştır
Kızgınlık siklusunun olmadığı dönem Anöstrus
Doğum sonrası genital organların fizyolojik, anatomik ve işlev bakımından gebelik öncesi durumuna dönmesi ile ilk tohumlama yapılana kadar geçen süre Dinlenme zamanının tanımıdır
Doğumu başlatma plasentanın görevlerinden değildir
Kızgınlık siklusunun olmadığı dönem Anöstrus
Fertilizasyonda görev alan enzimleri içeren akrozom spermatozoanın Baş kısmında yer alır
İnekler mevsime bağlı poliöstrik hayvanlardır ineklerde östrus siklusu ile ilgili yanlış bir anlatımdır
Transversal spermatozoanın hareketlerinden değildir
Testiste spermatozoonların üretim yeri Tubulus seminiferus kontortus

Koyunlarda ortalama östrus süresi 24-36 saat.
Luteal kist. doğmasal infertilite nedenlerinden biri değildir
İneklerde genel olarak postpartum ilk kızgınlığın fizyolojik olarak Doğumdan sonraki 20-35 gün içinde.gözlemlenmesi beklenir
Doğum sonu buzağı ölümlerinin en önemli nedenleri Buzağı ishalleri ve solunum sistemi hastalıklarıdır
Sağımdan sonra son sütün boşaltılmaması Mastitise. neden olur
Sütün uzun süre memede beklemesi halinde Lizozim Etkinliği kaybolur