Aöf Dersleri Özetleri - Çıkmış Sorular - Sınav Soruları

AÖF Ders Özetleri Uygulamasına Hoş Geldiniz,Uygulamadan tam anlamıyla faydalanmak için üye olunuz.

Konu Çalışma ATATÜRK İLKE VE İNKİLAPLARI ÇIKMIŞ SORULARDAN DERLEMELER


#11. İtilaf Devletleri’nin 1915 yılında Osmanlı Devleti’ni saf dışı bırakarak savaşı bitirmek amacıyla uygulamaya koydukları plan aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Boğazların ele geçirilmesi
2.İstanbul Hükümetinin Heyet-i Temsiliye yi kendisine denk siyasal organ olarak gördüğü olay aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Salih Paşa’nın Amasya görüşmesine gönderilmesi
3. Yunanlıların İnönü ye kadar ilerlemesi ve kanlı çarpışmaların meydana gelmesini hızlandıran olay aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Çerkez Ehem’in Kütahya da ayaklanması
4.Devrimin yürütülebilmesi ve uygulanabilmesi için değiştirilmesi gereken sistem hangisidir?
Yanıt: Hukuk
5.Avrupa’da din adamlarının her işe karışmaları ve bütün toplumu en üst düzeyde yönetmelerinin Hıristiyanlığın kaynaklarında olmadığı gerçeğinin anlaşılmasından sonra ortaya çıkan harekete ne denir?
Yanıt: Reform hareketi
6..Aşağıdakilerden hangisi, belli başlı insan haklarından biri değildir?
Yanıt: Özgürlükleri sınırsız kullanma hakkı
7.Yabancı bilim adamlarının da katılımlarıyla Türkiye’de kurulan uluslararası sayılabilecek ilk üniversite aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: İstanbul Üniversitesi
8. Egemenliği kullananların, bu hakka seçime dayalı olarak sahip bulundukları devlet biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Cumhuriyet
9.Aşağıdakilerden hangisi, Halkçılığın amaçlarından biri değildir?
Yanıt: Toplumdaki ayrıcalıkların sürdürülmesine imkân sağlamak
10. 1926'da kabul edilen Türk Medeni Kanunu'nun laiklik için temel sayılabilecek maddesi aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Rüşt yaşına ulaşan çocuğun dinini seçmekte özgür olması
11. Avrupa ülkelerinde Yurttaşın, devletini uluslararası bir mahkemede dava edebilmesi hangisiyle sağlandı?
Yanıt: İnsan Hakları ve Ana Özgürlükleri Korumaya Dair Sözleşme
12. Türk siyasal bilincini geliştiren ve güçlendiren en önemli öğe aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Egemenliğin ulusa ait olması
13.Kurtuluş Savaşının ilk cephesi aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Mersin-Tarsus-Osmaniye
14.1926 yılında çıkarılan Kabotaj Kanunu ile aşağıdaki gelişmelerden hangisi kaydedilmiştir?
Yanıt: Türk karasularında Türk gemilerine taşıma hakkı tanınmıştır
15. Türk halkına sendikalaşma olanağının verildiği, işçiye grev ve toplu sözleşme hakkının tanındığı ilk anayasa aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: 1961 Anayasası
16.Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kapatılış sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Şeyh Sait ayaklanmasına parti içerisinden destek verenler bulunduğu için
17.Mevcut Siyasal düzeni bazı güçlü önderlerin öncülüğünde halkın zorla başından atması aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: İhtilâl
18.Aşağıdakilerden hangisine Türk devrimi sonucu değişime uğramayan kültür öğelerindendir?
Yanıt: Ahlak ve Din
19.Kılık kıyafet ile ilgili getirilen yeniliklerin temelinde yatan ilke hangisidir?
Yanıt: Laiklik
20.Aşağıdakilerden hangisi Kemalizm için söylenemez?
Yanıt: Kemalizm sistem haline getirilmemiştir
21.Mudanya Ateşkes antlaşmasında amaçlanan neydi?
Yanıt: Yunanlıların Doğu Trakya’yı boşaltmaları
22.Sevr Antlaşması taslağına göre Osmanlı Devletine görünüşte bağımlı ama tam anlamıyla özerk olarak kurulacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Van-Diyarbakır yöreleri
23. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk tarafından uygulamaya konulan temel iktisat politikalarından biri değildir?
Yanıt: Özel girişimi sürekli ön plana çıkaran ekonomi politikası
24.İlke olarak bireyden güçlü olan devleti, tek yönlü davranmaktan alıkoyan unsurlar aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?
Yanıt: İnsan hakları – hukuka bağlı devlet – bağımsız yargı
25. Kültürün gelişmesinde en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Toplumsal etkileşimin olması
26.Heyet-i Temsiliyenin varlığı aşağıdakilerden hangisiyle son bulmuştur?
Yanıt: TBMM’nin açılması
27.Aşağıdakilerden hangisi temsili demokrasinin sakıncalarından biridir?
Yanıt: Temsilcilere süresiz yetki verilmesi
28-Aşağıdakilerden hangisi ulusçuluk kavramı içinde yer almaz?
Yanıt: Bireylerin kolektif bütünsellik içinde erimesi
29.Aşağıdakilerden hangisi Türk devriminin sonuçlarından biri değildir?
Yanıt: Manevi değerleri ortadan kaldırmak