Aöf Dersleri Özetleri - Çıkmış Sorular - Sınav Soruları

AÖF Ders Özetleri Uygulamasına Hoş Geldiniz,Uygulamadan tam anlamıyla faydalanmak için üye olunuz.

Ata Aöf Ders Muafiyet Dilekçesi Nasıl Yazılır


admin

Administrator
Yönetici
Admin
#1
T.C.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA​
Ortak Zorunlu Dersler
Muafiyet Başvuru/İptal Dilekçesi


KİMLİK BİLGİLERİ (Lütfen tüm alanları doldurunuz)
Öğrenci No

Adı ve Soyadı

T.C. Kimlik Numarası

Bölümü / Programı

Telefon / e-posta

Güncel adres


Daha önce ……………... Üniversitesi ............................... Fakültesi/Yüksekokulu ....................... bölümünde/programında almış olduğum ortak zorunlu (Yabancı Dil, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi) derslerinden

muaf olabilmem için *

muafiyetimin iptali için

gereğini arz ederim.
Tarih:
İmza:
İLGİLİ YÖNETMELİK MADDELERİ (Bu yönetmelik maddelerine uygun olmayan başvurular işleme konulmayacaktır.)
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
Kredi ve not transferi
MADDE 23 – (Değişik:RG-19/12/2013-28856)

(1) Türk Dili, Yabancı Dil ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri hariç, açıköğretim veya uzaktan eğitim programlarına kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdıkları programdaki derslerin tümünü almak zorundadırlar. Daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında alıp, başarmış oldukları ders/dersler için kredi ve not transferi talebinde bulunamazlar.
(2) Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olup önlisans veya lisans diplomasına sahip olanlar Türk Dili, Yabancı Dil ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerinden muaf sayılırlar. Bu derslerden;
a) İkinci üniversite kapsamında kayıt yaptıran öğrencilerin muafiyetleri herhangi bir talebe bağlı olmadan Dekanlıkça yapılır.
b) ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme yolu ile kayıt yaptıran öğrencilerin muafiyet işlemleri, yazılı taleplerine bağlı olarak Dekanlıkça belirlenecek tarihler arasında ve Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirilir.​


*Eklenecek Belgeler:
Mezuniyet durum belgesi / Transkript Belgesi (Onaylı)
 

Ekli dosyalar